Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Gorzkie Żale – Nabożeństwo Pasyjne (778105838)

Rozpoczęcie: 28 marca 2021 o 17:15.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


,,Ojcze Niebieski w pokorze upadamy, przed Krzyżem Twojego Syna, przejęci żalem i obrzydzeniem do wszystkich grzechów, które Stały się Powodem Jego Okrutnych Cierpień i Śmierci Krzyżowej.

Przez Rozważanie Jego Gorzkiej Męki Daj nam jaśniej poznawać złość grzechu. Daj nam również tyle sił, byśmy z ochota podjęli Drogę Krzyżową naszego własnego życia z pełnym poddaniem się Twojej Świętej Woli…”
,,Święć się Imię Twoje” Modlitewnik dla wiernych

Nabożeństwo Gorzkich Żali dzieli się na trzy części.
W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną.
Zachęta rozpoczynająca każdą z części jest taka sama.
Część 1 – I i IV Niedziela Wielkiego Postu
Część 2 – II i V Niedziela Wielkiego Postu
Część 3 – III Niedziela Wielkiego Postu i Niedziela Palmowa

Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania oraz Klasztor Ojców FranciszkanówKościół Ojców Franciszkanów Konwentualnych na Górze Przemysła w Poznaniu jako Sanktuarium Maryjne, przyciąga wiernych do Kaplicy Poświęconej Patronce Zakonu – Matce Boskiej Niepokalanie Poczętej. Przed czczonym od XVII wieku wizerunkiem Matki Boskiej nazywanej Cudy Wielmożną Panią Poznania pielgrzymi modlą się, palą świece, wypraszając potrzebnych Łask, dziękując za Opiekę.

Kaplica i wspaniały Ołtarz Maryjny wyróżniają się strukturą oraz treściami symbolicznymi. Prace przy budowie Kaplicy trwały do 1681 roku. Ołtarz wykonany został w latach 1688-1693 przez Franciszkanów – rodzonych braci pochodzących z Czech – Antoniego (stolarza, snycerza i rytownika) i Adama (malarza) Swachów. W 1713 roku dokonano uroczystego wprowadzenia i umieszczenia w centrum Ołtarza otoczonego Kultem Obrazu Matki Boskiej. Ten niewielkich rozmiarów Cudowny Wizerunek, namalowany na desce, jest kopią Matki Boskiej Boreckiej (z Sanktuarium w Borku Wielkopolskim), reprezentuje typ przedstawień Matki Boskiej Piekarskiej (Sanktuarium w Piekarach Śląskich). We wszystkich tych przypadkach Madonna Przedstawiona Jest w Półpostaci z lekko Pochyloną głową w kierunku Dzieciątka Siedzącego na lewym Ramieniu. Prawą Dłonią Wskazuje na Jezusa. Dzieciątko prawą Rączką Błogosławi, lewą Wspiera na Księdze opartej na lewym kolanie. Kolory w Obrazach Maryjnych nie są przypadkowe, mają bowiem odniesienia symboliczne – czerwień oznacza Miłość, Krew Chrystusa Przelaną na Krzyżu, błękit – Niewinność, zieleń – Nadzieję. Wszystkie przywołane Obrazy były Koronowane. Wizerunek Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej otrzymał Papieskie Korony 29 czerwca 1968 roku w Poznaniu nałożone przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Kardynała Karola Wojtyłę i Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

Ujęty jest on w okazałą srebrną ramę, optycznie powiększającą Obraz, pełną ukrytej symboliki. Nakładające się motywy Maryjne w formie wielkiej Gwiazdy i Róży odwołują się do Litanii Loretańskiej, w której Matka Boska Nazywana jest Gwiazdą Zaranną i Różą Duchowną. W ramie dostrzec można przedstawiony w formie Drzewa Jessego Rodowód Marii i Jezusa oraz wzorowane na nim drzewo genealogiczne rodziny Franciszkańskiej z wizerunkami Świętych i Błogosławionych, biorące swój początek od Świętego Franciszka z Asyżu – założyciela zakonu.

Ołtarz o charakterystycznej ciemnej strukturze, został obficie ozdobiony srebrno-złotą ornamentyką. Motywy dekoracyjne kojarzą się z misternie wykonanymi wytworami złotniczymi.

W większości przypadków Obrazy otaczane Kultem w Sanktuariach były przesłaniane i w uroczysty sposób przy dźwiękach muzyki odsłaniane przed oczami wiernych, w określonych porach dnia. W omawianym Ołtarzu ciekawym zabiegiem twórców było wprowadzenie ruchu spiralnych kolumn. Cudowny Obraz zasłaniany jest przez dwa inne malarskie wyobrażenia. Zamknięcie Obrazu Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej odbywa się po wieczornej Mszy Świętej i Modlitwie Anioł Pański przy udziale wiernych śpiewających pieśń skierowaną do Pani Poznania.

Gdy Święty Obraz jest odsłonięty widoczne są wówczas namalowane wizerunki Rodziców Maryi: Świętej Anna i Świętego Joachim. Na polach po zasłonięciu można oglądać po bokach postacie Świętych Franciszka i Antoniego. Po środku natomiast ziemskich opiekunów Maryi – Świętych Józefa i Jana Ewangelistę. 

Ołtarz zwieńczony jest Figurą Świętego Michała Archanioła pokonującego szatana – obrońcy Niewiasty Apokaliptycznej utożsamianej z Maryją.

W Kaplicy zwraca uwagę dekoracja sztukatorska. Występują tutaj symbole Maryjne – Róże i Lilie oraz Liście wawrzynu – oznaczające czystość i dziewictwo. W tamburze kopuły odwołano się ponownie do Litanii Loretańskiej, w której Matkę Boską Zwie się Królową Apostołów, symbolizują to umieszczone Figury Dwunastu Uczniów Chrystusa. Ważnym akcentem teologicznym w programie Kaplicy jest także przypomnienie związku Matki Boskiej z Trójcą Świętą. Jest tutaj postać Boga Ojca (w kopule), którego Maryja jest Córką i Służebnicą, Jezus Chrystus jako Zbawiciel Świata, którego jest Matką oraz Duch Święty w podniebiu latarni, którego Maryja Jest Oblubienicą. W czaszy kopuły umieszczone są, malowane Postacie Świętych Niewiast, Świętych i Błogosławionych Franciszkańskich, wśród nich znalazły się polskie klaryski: Święta Kunegunda i Błogosławiona Salomea.

W dzień 12 września, w Święto Najświętszego Imienia Maryi, powinni nawiedzić Sanktuarium wszyscy, którym jest Ono szczególnie bliskie, by oddać Hołd czuwającej nieustannie Pani Poznania.

Informacje szczegółowe

Mapa

Bracia Mniejsi Konwentualni – Franciszkanie (Poznań) ( 778030058 )


Kościół Ojców Franciszkanów konwentualnych na Górze Przemysła w Poznaniu jako Sanktuarium Maryjne, przyciąga wiernych do Kaplicy Poświęconej Patronce zakonu – Matce Boskiej Niepokalanie Poczętej. Przed czczonym od XVII wieku Wizerunkiem Matki Boskiej nazywanej W Cudy Wielmożną Panią Poznania Pielgrzymi Modlą się, palą świece, wypraszając potrzebnych Łask, dziękując za Opiekę.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 061 8523637
  • E-mail: poznan@franciszkanie.gdansk.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 061 8523637
  • E-mail: poznan@franciszkanie.gdansk.pl

Wyświetleń: 3