Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


III Otwarty Konkurs Teologiczny (778123699)

Rozpoczęcie: 22 marca 2021 o 8:00.
Zakończenie: 30 kwietnia 2021 o 23:59.

Dla pełnoletnich


Opis wydarzenia


Celem Otwartego Konkursu Teologicznego jest zainteresowanie teologią i pobudzenie do teologicznego namysłu osoby, które nie posiadają teologicznego wykształcenia.

Tematem konkursu jest: ,,Wolność wyboru i wybór wolności. Co to znaczy, że „wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” (1Kor 6,12)?”

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Prace należy nadsyłać na adres: konkurs.dsft@dominikanie.pl

Klasztor Ojców Dominikanów w KrakowieDo Krakowa Dominikanie przybyli w 1222 roku dzięki zabiegom i staraniom ówczesnego Biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. Bezpośrednim założycielem Polskiej Prowincji Dominikanów jest Święty Jacek Odrowąż (1176 -1257), który swój Habit Zakonny przyjął z Rąk Świętego Ojca Dominika. Od samego początku pobytu w Krakowie Bracia Dominikanie przez przykład Swego Życia, Liturgię, Głoszenie Słowa Bożego i Studium wpisują się w historię tego miasta.

Obecnie w Klasztorze zamieszkuje ponad 100 Braci, z czego ponad 70 to Bracia studiujący teologię, nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy, Białorusi i Węgier.

Przy Klasztorze działa min. Duszpasterstwo akademickie Beczka, Duszpasterstwo młodzieży Przystań, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych i różne inne Duszpasterstwa i Instytucje. 

Klasztorne Krużganki z XVI w. to cztery zestawione z sobą przestronne korytarze tworzące zamknięty czworobok z wirydarzem pośrodku. Jest to Miejsce Wiecznego Spoczynku Braci, i ludzi związanych z Zakonem, stąd na ścianach liczne epitafia i płyty pamiątkowe, jak i portrety polskich dominikanów, którzy byli biskupami od XIII do XV w. oraz obrazy ukazujące różne legendy z historii Zakonu. We wschodnim skrzydle Krużganków odnajdujemy wejście do Kapitularza z gotyckim portalem z XIV w. Przez Atrium trafiamy do Refektarza najstarszej części Klasztoru wzniesionej w XII w. Ta romańska budowla służyła pierwotnie jako Klasztorny Kościółek. Wnętrze zdobi polichromia Chrystusa Ukrzyżowanego, a także Obrazy Dollabeli m.in. Rozmnożenie Chleba, Gościna Jezusa u Marty i Marii, Cudowny połów ryb. Pod Refektarzem znajduje się romańska Krypta z przełomu XI-XII w. stanowiąca obecnie miejsce różnych spotkań duszpasterskich.

Informacje szczegółowe

 • Adres: Kraków, ul. Stolarska 12, 31-043, woj. małopolskie
 • Telefon: +48 12 423 16 13
 • E-mail: przeor.krakow@dominikanie.pl
 • WWW: https://krakow.dominikanie.pl/

Mapa

Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii ( 778123695 )


CELE FUNDACJI:

 • rozpowszechnianie filozoficznej i teologicznej myśli Chrześcijańskiej;
 • wspieranie rozwoju Duchowego i intelektualnego młodych ludzi;
 • działalność w zakresie nauki i edukacji
 • działalność w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury, nauki i tradycji.

GŁÓWNE FORMY DZIAŁALNOŚCI:

 • studia z zakresu filozofii i teologii
 • wykłady i sympozja naukowe
 • serie wydawnicze
 • multimedialne projekty edukacyjne

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

 • Telefon: 601 829 001
 • E-mail: dsft@dominikanie.pl

Wyświetleń: 4