Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Koronka do Bożego Miłosierdzia (778145179)

Rozpoczęcie: 23 lipca 2021 o 14:50.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


,,O trzeciej godzinie – Powiedział Pan Jezus do Świętej Siostry Faustyny w październiku 1937 roku w Krakowie – błagaj Mojego Miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim Opuszczeniu w chwili Konania. Jest to Godzina Wielkiego Miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Taka jest historia powstania tej formy kultu Miłosierdzia Bożego. Kilka miesięcy później Pan Jezus Powtórzył to żądanie Określając cel jej ustanowienia, obietnice związane z praktykowaniem Modlitwy w tej Godzinie oraz sposoby jej obchodzenia.”

Parafia Pod Wezwaniem Matki Bożej Bolesnej (Święta Woda)Po Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, Katolicy przystąpili do rewindykacji swoich Świątyń, Plebanii i Klasztorów. Oficjalny zwrot Kaplicy Świętowodzkiej nastąpił w dniu 30.11.1921 roku, a Poświęcenie i przywrócenie pierwotnego Tytułu Sanktuarium „Matki Bożej Bolesnej” dnia 26.12.1921 roku. Nie wprowadzono jednak żadnych zmian w wyglądzie zewnętrznym. „Inwentarz” z roku 1936 podpisany przez ówczesnego Proboszcza Antoniego Gajlewicza podaje losy Kultowego Obrazu Matki Bożej: „Kaplica posiada Kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Bolesnej”. Oryginał tego Cudownego i historycznego Obrazu został wywieziony do Rosji przez Duchownego prawosławnego, Proboszcza Cerkwi wasilkowskiej Siergieja Leiniewicza, przed Okupacją Niemiecką w roku 1915”. Święta Woda, straciła Rzecz najcenniejszą – Cudowny Obraz Matki Bożej Bolesnej. W odzyskanej Świątyni miejsce historycznego wizerunku zajęła Jej wierna Kopia – Czczona w Świętej Wodzie w okresie międzywojennym, a także tuż po II Wojnie Światowej. Obecne wizerunki Matki Bożej Bolesnej zostały namalowane przez panią Helenę Rabczyńską, matkę Księdza Proboszcza Wacława Rabczyńskiego.

Źródło

Informacje szczegółowe

  • Adres: Wasilków - Święta Woda, ul. Księdza Rabczyńskiego 2, 16 - 010, woj. podlaskie
  • Telefon: 538570400, 602 500 704
  • E-mail: swietawoda@archibial.pl
  • WWW: https://www.sanktuarium-swieta-woda.pl/

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie ( 777852678 )


Powstanie Świętej Wody owiane jest licznymi legendami sięgającymi czasów średniowiecza. Pierwsze udokumentowane uzdrowienie miało miejsce w 1719 r., kiedy to miejscowy szlachcic za sprawą wody z cudownego źródła odzyskał wzrok. Jako wotum ufundował tu kaplicę. W XIX w. kaplicę przejął kościół prawosławny. Obok źródełka postawiono murowany prawosławny kościół. W 1921 r. Sanktuarium powróciło w ręce katolików. Podczas II wojny światowej świątynia została zniszczona i odbudowano ją dopiero po wojnie. Pod koniec XX w. na terenie Świętej Wody utworzono parafię, która w 2000 r. stała się Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej. Znajdujący się w kościele cudowny wizerunek Matki Bożej Bolesnej oraz cudowne źródło ściągają do tego miejsca chrześcijan wielu obrządków i wyznań. Co roku przybywają tu tysiące pielgrzymów. W otoczeniu Sanktuarium uwagę przyciąga znajdujące się na jego terenie Wzgórze Krzyży.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 538570400
  • E-mail: swietawoda@archibial.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 538570400
  • E-mail: swietawoda@archibial.pl

Wyświetleń: 1