Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się stanie! [Łk 22,42]

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Etap I (777866211)

Rozpoczęcie: 18 grudnia 2019 o 18:00.

Dla sióstr zakonnych Dla młodzieży Dla wszystkich Dla kobiet Dla mężczyzn Dla dzieci Dla kapłanów Dla artystów Dla Polonii


Opis wydarzenia


Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Mamy nadzieję, że nie zabraknie chętnych do kultywowania śpiewu pięknych polskich kolęd.

26. edycja konkursu zaplanowana została w  terminie
W celu zgłoszenia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie https://mfkip.pl/rejestracja do dnia 26 listopada 2019 r. 

Kołobrzeg – Regionalne Centrum Kultury


Regionalne Centrum Kultury jest koordynatorem amatorskiego ruchu artystycznego oraz form edukacji kulturalno-oświatowej. Działają tutaj grupy i zespoły o profilu muzycznym, teatralnym, recytatorskim, plastycznym, tanecznym. Wszystkie spotkania prowadzą wykwalifikowani instruktorzy.
Oprócz tego, prowadzona jest działalność klubowa. W zajęciach uczestniczy ponad 450 osób w różnych grupach wiekowych. Regionalne Centrum Kultury organizuje koncerty, recitale, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy oraz konkursy i przeglądy o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Uczestniczy i współorganizuje imprezy charytatywne, włączając się co roku m.in. w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Kołobrzeskie Mikołajki, Dzień Dziecka. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania jest miasto Kołobrzeg. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu prowadzi działalność kulturalną w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury narodowej oraz rozwijania i utrwalania zainteresowań kulturalnych mieszkańców Kołobrzegu. 

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu jest organizatorem: kursów, seminariów i szkoleń, festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, imprez zleconych, imprez artystycznych, działalności wydawniczej i edytorskiej, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

Prowadzi: wypożyczalnię sprzętu technicznego i nagłośnieniowego; sprzedaż giełdową i antykwaryczną; placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – ul. Jedności narodowej 42, ul. Graniczna 3, ul. Czarneckiego 5F.

Informacje szczegółowe

Mapa

Klub Wojskowy 8 Batalionu Remontowego


8 batalion remontowy sformowano na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 038/Org. z dnia 14 marca 1967 r. na bazie 1 Ruchomego Warsztatu Naprawy Czołgów (JW 3716 Gryfice), 2 Ruchomego Warsztatu Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego (JW 5200 Kołobrzeg) oraz 3 Ruchomego Warsztatu Naprawy Samochodów (JW 2117 Koszalin). Początkowo pododdziały batalionu rozrzucone były po garnizonach Koszalin, Kołobrzeg i Gryfice, jednak w roku 1980 całość 8 batalionu remontowego została dyslokowana do koszar w garnizonie Kołobrzeg gdzie 8 brem stacjonuje do dziś. Początkowo 8 batalion remontowy wykonywał zadania na rzecz 8.DZ i 8.DOW po rozformowaniu tej ostatniej, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 065/Org. z dnia 16 października 1997 r. jednostka stała się jednostką 12.Dywizji Zmechanizowanej. Batalion jest pododdziałem wykonującym zadania na rzecz jednostek 12 Dywizji Zmechanizowanej, jednostka jest w stanie remontować podstawowe wyposażenie jednostek dywizji, czołgi T-72, pojazdy terenowe i ciężarowe, sprzęt artyleryjski. W związku z reorganizacją logistyki w Siłach Zbrojnych RP, batalion w dniu 18 czerwca 2013 roku został podporządkowany Dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2018 roku 8. batalion remontowy powraca do struktur 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 94357 24 88
  • E-mail: majolkg@o2.pl

Wyświetleń: 34