Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Etap I (777866211)

Rozpoczęcie: 18 grudnia 2019 o 18:00.

Dla sióstr zakonnych Dla młodzieży Dla wszystkich Dla kobiet Dla mężczyzn Dla dzieci Dla kapłanów Dla artystów Dla Polonii


Opis wydarzenia


Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Mamy nadzieję, że nie zabraknie chętnych do kultywowania śpiewu pięknych polskich kolęd.

26. edycja konkursu zaplanowana została w  terminie
W celu zgłoszenia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie https://mfkip.pl/rejestracja do dnia 26 listopada 2019 r. 

Regulamin wydarzeniaKołobrzeg – Regionalne Centrum Kultury


Regionalne Centrum Kultury jest koordynatorem amatorskiego ruchu artystycznego oraz form edukacji kulturalno-oświatowej. Działają tutaj grupy i zespoły o profilu muzycznym, teatralnym, recytatorskim, plastycznym, tanecznym. Wszystkie spotkania prowadzą wykwalifikowani instruktorzy.
Oprócz tego, prowadzona jest działalność klubowa. W zajęciach uczestniczy ponad 450 osób w różnych grupach wiekowych. Regionalne Centrum Kultury organizuje koncerty, recitale, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy oraz konkursy i przeglądy o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Uczestniczy i współorganizuje imprezy charytatywne, włączając się co roku m.in. w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Kołobrzeskie Mikołajki, Dzień Dziecka. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania jest miasto Kołobrzeg. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu prowadzi działalność kulturalną w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury narodowej oraz rozwijania i utrwalania zainteresowań kulturalnych mieszkańców Kołobrzegu. 

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu jest organizatorem: kursów, seminariów i szkoleń, festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, imprez zleconych, imprez artystycznych, działalności wydawniczej i edytorskiej, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

Prowadzi: wypożyczalnię sprzętu technicznego i nagłośnieniowego; sprzedaż giełdową i antykwaryczną; placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – ul. Jedności narodowej 42, ul. Graniczna 3, ul. Czarneckiego 5F.

Informacje szczegółowe

Mapa

Klub Wojskowy 8 Batalionu Remontowego


8 batalion remontowy sformowano na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 038/Org. z dnia 14 marca 1967 r. na bazie 1 Ruchomego Warsztatu Naprawy Czołgów (JW 3716 Gryfice), 2 Ruchomego Warsztatu Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego (JW 5200 Kołobrzeg) oraz 3 Ruchomego Warsztatu Naprawy Samochodów (JW 2117 Koszalin). Początkowo pododdziały batalionu rozrzucone były po garnizonach Koszalin, Kołobrzeg i Gryfice, jednak w roku 1980 całość 8 batalionu remontowego została dyslokowana do koszar w garnizonie Kołobrzeg gdzie 8 brem stacjonuje do dziś. Początkowo 8 batalion remontowy wykonywał zadania na rzecz 8.DZ i 8.DOW po rozformowaniu tej ostatniej, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 065/Org. z dnia 16 października 1997 r. jednostka stała się jednostką 12.Dywizji Zmechanizowanej. Batalion jest pododdziałem wykonującym zadania na rzecz jednostek 12 Dywizji Zmechanizowanej, jednostka jest w stanie remontować podstawowe wyposażenie jednostek dywizji, czołgi T-72, pojazdy terenowe i ciężarowe, sprzęt artyleryjski. W związku z reorganizacją logistyki w Siłach Zbrojnych RP, batalion w dniu 18 czerwca 2013 roku został podporządkowany Dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2018 roku 8. batalion remontowy powraca do struktur 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 94357 24 88
  • E-mail: majolkg@o2.pl

Wyświetleń: 41