Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: „Pomagający Żydom w czasie II Wojny z Sambora” (778101268)

Rozpoczęcie: 1 stycznia 2021 o 18:00.
Zakończenie: 15 marca 2021 o 18:00.
Lokalizacja: Internet.

Dla młodzieży Dla dzieci Dla Polonii


Opis wydarzenia


Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: „Pomagający Żydom w czasie II Wojny z Sambora” skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat.

a. uczniów szkół podstawowych,

b. uczestniczących w zajęciach w świetlicach i w salkach przy parafiach

c. podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Cele Konkursu:

 1. Zapoznanie dzieci z Ukrainy i z Polski z postaciami z Sambora, które z narażeniem życia pomagały skazanej na zagładę ludności żydowskiej.
 2.  Konkurs może otworzyć perspektywy szukania podobnych postaci w innych miejscowościach na Ukrainie i w Polsce.
 3. Propagowanie pozytywnych Wartości i kształtowanie altruistycznych postaw wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs jest organizowany w ramach przygotowania do otwarcia „Sali Spotkań i Pamięci o Mieszkańcach Sambora pomagających Żydom” oraz w przededniu Dnia Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, który obchodzony jest 24 marca.

Organizatorem konkursu jest również Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Samborze, ulica Wodna 8; 81400 Sambor; UKRAINA

(Więcej informacji u organizatora).

Plan wydarzenia


WYMOGI KONKURSOWE

1. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie, nigdzie wcześniej niepublikowane, dowolną techniką plastyczną, najlepiej w formacie A3.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie lub przesłanie pracy na adres:

Organizatora w Samborze (ul. Wodna 8, 81400 Sambor) lub w Przemyślu (ul. Zamkowa 5, 37-700 Przemyśl) oraz wykonanie zdjęcia pracy i przesłanie drogą elektroniczną Organizatorowi do 15.03.2021 r., według następującej specyfikacji:

• format: JPG;

• w nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora pracy.

3. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, wykorzystującej zakazane treści, nawołującej do nietolerancji i obrażającej uczucia innych osób.

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora. Prace mogą zostać wykorzystane do ekspozycji w Sali przy ulicy Wodnej 8 w Samborze, w Domu Polskim w Samborze i w innych miejscach, w Internecie oraz w publikacjach drukowanych.

KOMISJA KONKURSOWA, NAGRODY

1. Z założenia wszystkie prace zostaną nagrodzone.

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją).

3. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę oryginalność przedstawienia tematu, ciekawą technikę i inne.

4. W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody specjalne za:

 • I miejsce,
 • II miejsce,
 • III miejsce
 • wyróżnienia, lub tylko wyróżnienia.

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.

6. Nagrody zostaną wręczone uczestnikom i Laureatom Konkursu podczas spotkania w Samborze i w Polsce lub wysłane pocztą.

 Organizatorzy prześlą osobom zainteresowanym materiały potrzebne do realizacji tematu konkursu (krótkie opisy wybranych sytuacji udzielanej pomocy, poezja na ten temat, zdjęcia).

Regulamin wydarzenia


Regulamin Konkursu

Internet


WIrtualny świat

Informacje szczegółowe

 • Adres: Warszawa, woj. podkarpackie

Mapa

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – Dom Polski w Samborze ( 778101264 )


19 lutego 1989r. w auli Domu Kultury w Samborze odbyło się Walne Zebranie założycielskie, które powołało do Życia Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej  oddział w Samborze.

Informacje szczegółowe

 • Telefon: +38 032 363 43 06, +38 067 776 87 27
 • E-mail: tkpzlsambor@interia.pl

Kontakt z Organizatorem

 • Telefon: +38 032 363 43 06, +38 067 776 87 27
 • E-mail: tkpzlsambor@interia.pl

Wyświetleń: 5