Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta Niedzielna dla głuchoniemych (778053507)

Rozpoczęcie: 7 marca 2021 o 14:00.

Dla głuchoniemych


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Parafia Rzymskokatolicka Pod Wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, Bazylika KolegiackaPoczątki Kościoła Parafialnego w Krośnie związane są ściśle z lokacją miasta na prawie magdeburskim, która nastąpiła przed połową wieku XIV. Za rok założenia Parafii w mieście przyjmuje się tradycyjnie datę 1342. Zapewne w tym też czasie powstał pierwszy Kościół. Pierwotne Prezbiterium, niższe od obecnego, nakryte było sklepieniem Krzyżowo – żebrowym osadzonym na kamiennych wspornikach. Dwunawowy halowy korpus Świątyni nakrywało pierwotnie pięć przęseł sklepienia o elementach trójpodporowych, wspartych na czterech umieszczonych osiowo filarach międzynawowych. Sklepienia tego typu były bardzo popularne w Małopolsce w czasach Kazimierza Wielkiego. 

Parafia Krosno Fara, licząca obecnie już ponad 650 lat, należy do najstarszych w granicach Archidiecezji Przemyskiej Obrzędu Łacińskiego. Jej dzieje związane są ściśle z dziejami miasta i kilku należących do niego okolicznych wiosek.

W następstwie I Rozbioru Polski w 1772 roku, cała Diecezja przemyska dostała się pod panowanie austriackie. Spowodowało to poważne konsekwencje w wielu dziedzinach jej życia. Panujący w Austrii system józefiński, utrzymujący się w zasadzie do połowy XIX wieku, spowodował poważne szkody w życiu religijnym Diecezji. Ingerencja władz świeckich w życie Kościoła doprowadziła m. in. do drastycznego spadku liczby Kapłanów. Ograniczona została także liczba Świąt, zredukowano Nabożeństwa i obchody, Pielgrzymki, ograniczono zakres Duszpasterstwa, sparaliżowano przez cenzurę kaznodziejstwo. W Farze krośnieńskiej, w wyniku wrogich działań zaborcy zmniejszyła się liczba Duchowieństwa, przestały działać Bractwa Religijne, ograniczone zostały Nabożeństwa i obchody, a ze skarbca zrabowanych zostało wiele cennych naczyń Kościelnych z kosztownych metali. W miarę upływu czasu stan materialny Świątyni krośnieńskiej zaczął radykalnie się pogarszać. W tej sytuacji kolejni Proboszczowie zastanawiali się nad restauracją Kościoła.

Źródło

Informacje szczegółowe

  • Adres: Krosno, ul. Piłsudskiego 5, 38-400, woj. podkarpackie
  • Telefon: 883 249 419, 13 43 20 565
  • E-mail: krosnofara@gmail.com
  • WWW: http://www.fara-krosno.pl

Mapa

Bazylika Trójcy Świętej (Krosno) ( 778053204 )


Parafia Krosno Fara, licząca obecnie już ponad 650 lat, należy do najstarszych w granicach Archidiecezji Przemyskiej obrządku łacińskiego. Jej dzieje związane są ściśle z dziejami miasta i kilku należących do niego okolicznych wiosek.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 883 249 419
  • E-mail: deomeo@deomeo.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 883 249 419
  • E-mail: deomeo@deomeo.pl

Wyświetleń: 3