Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę (777836468)

Rozpoczęcie: 29 września 2019 o 14:00.

Dla wszystkich Dla Polonii


Opis wydarzenia


Krucjata Różańcowa za Ojczyznę zaprasza w niedzielę 30 czerwca na XXXII Pokutny Marsz Różańcowy ulicami Siedlec. Zaczynamy o godzinie 14.00 pod pomnikiem Św. Jana Pawła II. Kończymy Mszą Św. w Katedrze siedleckiej. Początek Mszy Św. o godzinie 16.00.

Z Maryja Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Cały 2019 rok – każda ostatnia niedziela miesiąca

W różnych godzinach, szczegóły u organizatora.

Plan wydarzenia


W czerwcu:


14:00
POKUTNY MARSZ RÓŻAŃCOWY ULICAMI SIEDLEC

Początek
Przy Figurze Świętego Jana Pawła II, Skwer Jana Pawła II, godz.14
Koniec
Ul. Biskupa I. Świrskiego, Katedra Siedlecka

16:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Katedrze Siedleckiej

Kolejne Msze Święte i Marsze Pokutne w intencji Ojczyzny w Siedlcach:
28.07.2019

W lipcu

28 lipca 2019 
18:00 Marsz ulicami Siedlec (ruszamy spod Figury Św. Jana Pawła II)
20:00 Msza Święta w Katedrze Siedleckiej

Cały 2019 rok - każda ostatnia niedziela miesiąca

W różnych godzinach, szczegóły u organizatora.

Parafia Katedralna Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi PannyParafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP jest parafią katedralną diecezji siedleckiej. Pierwotnie była to świątynia filialna najstarszej siedleckiej parafii pw. św. Stanisława BM. 21 lipca 1903 r. władze carskie wydały zgodę ks. J. Scipio del Campo na budowę nowego kościoła. Budowa nowej świątyni trwała od 1906 do 1912 roku. Za datę utworzenia parafii przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, dokonanego na mocy dekretu bpa H. Przeździeckiego, przyjmuje się dzień 27 kwietnia 1919 r. Pierwszym proboszczem parafii został ks. A. Suracki. 24 stycznia 1924 r. na mocy bulli papieża Piusa XI nastąpiło podniesienie kościoła do godności katedry i przeniesienie stolicy diecezji z Janowa Podlaskiego do Siedlec. 

Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – kościół murowany w stylu neogotyckim o planie krzyża łacińskiego według projektu architekta gubernialnego Zygmunta Zdańskiego. Obecnie katedra znajduje się przy ulicy Bp. I. Świrskiego 55 (podst. 19/52 m, wys. wież 75 m, wys. nawy głównej 16,5 m). 

Wybudowany w latach 1906-1912, staraniem ks. Józefa Scipio del Campo na placu ofiarowanym przez Ludwika Górskiego w imieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Konsekrowany 21 września 1913 przez Franciszka Jaczewskiego, bpa lubelskiego. Katedra od 25 stycznia 1924 na mocy bulli Stolicy Apostolskiej. Ostatecznie wykończony w 1928 staraniem ks. Juliana Rystera z ofiar duchownych i wiernych z okazji rocznicy 10-lecia wskrzeszenia diecezji. W roku 1928 Dominik Biernacki ukończył budowę organów, którą rozpoczął w roku 1914. Podczas II wojny światowej zostały zniszczone witraże, później odrestaurowane. Kościół przeszedł gruntowny remont w latach 1997-1998 (przed pielgrzymką papieża Jana Pawła II w 1999, podczas której odwiedził Siedlce), kiedy odrestaurowano prezbiterium (wymiana posadzki, przeniesienie tabernakulum) i wykonano nowy witraż w centralnym oknie frontonu.Adres Parafii:

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

ul. J. Kochanowskiego 11

08-110 Siedlce

Telefon: kancelaria (25) 632-21-03 (w godzinach pracy kancelarii) 

email: katedrasiedlce@poczta.onet.pl

 
Katolicki Telefon Zaufania: 800-664-447 

– od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00

– anonimowy, bezpłatny

Informacje szczegółowe

  • Adres: Siedlce, ul. J. Kochanowskiego 11 , 08-110, woj. mazowieckie
  • Telefon: 25 632 21 03
  • E-mail: katedrasiedlce@poczta.onet.pl
  • WWW: http://www.katedra.siedlce.pl/

Mapa

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę


Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to codzienna modlitwa, co najmniej jedną dziesiątką różańca, z intencją: „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.

Intencja wyżej wymieniona może być dodawana do innych intencji, które są już przez nas odmawiane na różańcu. Deklaracje o przystąpieniu wysyłamy listem poleconym na Jasną Górę na adres Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej lub wysyłamy elektronicznie na naszą skrzynkę mailową.

Przystąp i Ty, Drogi Rodaku, do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę!

adres pocztowy: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Jasnogórska Rodzina Różańcowa

ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 28