Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta Niedzielna (778038365)

Rozpoczęcie: 7 marca 2021 o 16:30.

Dla młodzieży Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Spowiedź Święta podczas Mszy Świętej.

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki MiłosierdziaPierwszy Kościół w Białymstoku zbudowali przed 1547 r. Raczkowicze, właściciele miejscowych dóbr. Wtedy też powstała Parafia. Nieznane są losy pierwszej Świątyni. Wkrótce bowiem kolejny właściciel Białegostoku, Piotr Wiesiołowski, marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego, ufundował w 1581 r. nowy Kościół, drewniany, Pod Wezwaniem Trójcy Świętej.

W 1617 r. Wiesiołowscy rozpoczęli budowę Kościoła murowanego Pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół ten, z pewnymi przeróbkami, przetrwał do naszych czasów jako tzw. stary Kościół Farny…

Nie sposób wyliczyć wszystkich prac restauracyjnych i remontowych. Wypada jednak wymienić, że w ostatnich latach wymieniono dach na Katedrze, zrobiono nowe ławki, przeprowadzono konserwację Ołtarza Głównego i Ołtarza Chrystusa Ukrzyżowanego, przebudowano Prezbiterium oraz odnowiono Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej. Wstawiono już część witraży i w przygotowaniu są dalsze według dobrze przemyślanego projektu.

Prace restauracyjne od 2008 r. kontynuuje Ksiądz Proboszcz Henryk Żukowski. W starym Kościele Farnym prowadzone są prace konserwatorskie przy ambonie, Antepedium i Chrzcielnicy. W dolnym oknie Katedry został wstawiony nowy witraż. Kolejne będą wstawiane sukcesywnie począwszy od 2009 roku. W Katedrze odrestaurowano również Tabernakulum przy Ołtarzu Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz przeprowadzono remont organów. 

GALERIA

Informacje szczegółowe

Mapa

Archikatedra Białostocka ( 778037890 )


Archidiecezja Białostocka w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, w czwartą rocznicę pobytu Jana Pawła II, przeżywała Koronację Obrazu Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, doznającej wielkiej czci w Bazylice Katedralnej. Jest to nowy ośrodek Kultu Maryjnego, choć Nabożeństwo do Ostrobramskiej Matki na Białostocczyźnie jest znane już od dawna.

Tu jakby „rywalizowało” z Kultem Tej, „co Jasnej Broni Częstochowy”. (Interesująco mówił o tym Kardynał Prymas Stefan Wyszyński w kazaniu w Swojej rodzinnej parafii w Zuzeli). Podobnie jak na pograniczu Podlasia i Mazowsza było na całej Białostocczyźnie. Jej ludność pielgrzymowała do swoich lokalnych Sanktuariów w Krypnie, Różanymstoku, Hodyszewie czy Płonce, ale odznaczała się też Nabożeństwem i do Częstochowskiej, i do Ostrobramskiej Matki Bożej.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: +48 85 741 58 90, +48 517 402 676
  • E-mail: parafia@katedrabialostocka.pl

Wyświetleń: 4