Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta Niedzielna (778115894)

Rozpoczęcie: 25 kwietnia 2021 o 8:00.

Dla wszystkich Dla dzieci


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Parafia Pod Wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 25 września 1960 roku został Konsekrowany Kościół Parafialny przez Księdza Biskupa Stanisława Jakiela – Sufragana przemyskiego. Budowa Kościoła rozpoczęła się 16 sierpnia 1958 r. W Kościele jest 5 Ołtarzy.  Między prawą boczną Nawą Kościoła a wejściem do Kaplicy, znajduje się Ambona. Nad nią żelbetowy daszek okrągły pokryty tarraboną, pod nim ukryta w grubości daszku lampa oraz napis: ,,Duchu Święty Przyjdź Prosimy”.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Medynia Głogowska , ul. Medynia Głogowska 487, 37-126, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 772 67 10
  • E-mail: parafia.medynia@gmail.com
  • WWW: http://parafia.medynia.pl

Mapa

Parafia Pod Wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Medyni Głogowskiej ( 778115696 )


 25 września 1960 roku został Konsekrowany Kościół Parafialny przez Księdza Biskupa Stanisława Jakiela – Sufragana przemyskiego. Budowa Kościoła rozpoczęła się 16 sierpnia 1958 r. W Kościele jest 5 Ołtarzy. Między prawą boczną Nawą Kościoła a wejściem do Kaplicy, znajduje się Ambona. Nad nią żelbetowy daszek okrągły pokryty tarraboną, pod nim ukryta w grubości daszku lampa oraz napis: ,,Duchu Święty Przyjdź Prosimy”.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 177726710
  • E-mail: parafia.medynia@gmail.com

Wyświetleń: 1