Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta poranna w  dni powszednie (777883957)

Rozpoczęcie: 10 kwietnia 2020 o 7:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

    1324 Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”. 
    1325 „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.
    1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
    1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”.

Parafia Rzeszów – Zalesie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi PannyParafia rzymsko-katolicka w Zalesiu powstała po II wojnie światowej. Wcześniej Zalesie należało do parafii w Słocinie i było najstarszą częścią zamieszkałą w parafii, gdyż w Zalesiu odkopano cmentarzysko z okresu rzymskiego, a także wcześniejsze ślady osadnictwa z epoki brązu kultury łużyckiej, z lat 1300 – 1100 przed Chrystusem. 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Zelwerowicza 2, 35 – 601, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 864 09 25

Mapa

Parafia Rzeszów – Zalesie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. mgr Leszek Bachta

Parafia pochodzenia: Św. Marcina w Szebniach

Święcenia kapłańskie: Przemyśl 1989 r.

Od kiedy w parafii: od 2015 r.

Kontakt: tel. 17 864 09 25

Wikariusz:

Ks. Marcin Jaracz

Parafia pochodzenia: Załęże k. Jasła

Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2005 r.

Od kiedy w parafii: od 2018 r.

Kontakt: tel. 662 269 966

Ks. Przemysław Krzysztoń

Parafia pochodzenia: Nowa Wieś Zaczerska

Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2010 r.

Od kiedy w parafii: od 2018 r.

Duszpasterz akademicki:

Ks. dr Mirosław Twardowski

Parafia pochodzenia: Sędziszów Młp.

Święcenia kapłańskie: Rzeszów 1995 r.

Od kiedy w parafii: od 2017 r.

Kontakt: tel. 17 857 46 31

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 17 864 09 25
  • E-mail: zalesieparafia+strona@gmail.com

Wyświetleń: 1