Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta poranna w dzień powszedni (w kaplicy Sióstr Karmelitanek) (777847095)

Rozpoczęcie: 10 kwietnia 2020 o 7:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1324 Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.
1325 „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.
1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”.

Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Siostry Karmelitanki BoseKarmelitanki bose przybyły do Rzeszowa z Karmelu w Oświęcimiu na zaproszenie ordynariusza rzeszowskiego ks. bpa Kazimierza Górnego w 1993 r. Początkowo zamieszkały na plebani przy ul. Ks. Jałowego. W Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca 1999 r. przeniosły się do częściowo wykończonego domu przy ul. Morgowej 98. Poświęcenia kaplicy w nowym klasztorze dokonał ks. bp Kazimierz Górny 28 lipca 2001 r. Sytuacja prawna rzeszowskiej fundacji została uregulowana w roku 2004 przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego..

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Morgowa 98, 35-301, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 850 21 70, 797 002 362
  • E-mail: karmelrzeszow@gmail.com
  • WWW: https://www.karmel.pl/rzeszow/

Mapa

Zakon Pijarów, Parafia pw. Św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie


Jakby powiedział św. Józef Kalasancjusz, patron Parafii i założyciel Zakonu Pijarów:

Niech wszystko, co będziemy tu czynić będzie… 

Ad Maius Pietatis Incrementum  
Ku większemu wzrostowi pobożności

+ A + M + P + I + 

Duszpasterze

o. Tomasz
od Miłosierdzia Bożego – Proboszcz 

o. Wojciech
od Niepokalanego Poczęcia NMP – Wikariusz 

o. Łukasz
od Świętego Piotra Apostoła – Magister Nowicjatu 

o. Mariusz
od Miłosierdzia Bożego – Dyrektor Szkoły 

o. Dariusz
od Matki Bożej Bolesnej – Duszpasterz młodzieży 

o. Bartłomiej
od Najświętszego Serca Jezusowego – Duszpasterz dzieci

O pijarach.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 17 853 62 62
  • E-mail: rzeszow@pijarzy.pl

Wyświetleń: 1