Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Msza Święta Roratnia (777869949)

Rozpoczęcie: 11 grudnia 2019 o 7:00.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla rodzin Dla kobiet Dla mężczyzn Dla dzieci


Opis wydarzenia


Roratami nazywamy Msze Święte przez które czcimy Maryję w czasie Adwentu. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper… (Niebiosa spuśćcie rosę…). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza Święta Roratnia odprawiana jest po zmroku, jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus – Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy Świętej i wędrować z tym światłem do domów.

Parafia i Bazylika pw. św. BrygidyMsze Święte

Niedziela

7.00 transmisja Radio Plus    

9.00 dzieci   

11.00 Suma parafialna   

12.30 

18.30  

Dni powszednie

7.00, 15.00, 18:30

BIURO PARAFIALNE

w okresie wakacji 

Wtorek 19.00 -19.30  

Czwartek 19.00 -19.30 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Gdańsk, ul. Profesorska 17, 80-856, woj. pomorskie
  • Telefon: +48 721 171 133
  • E-mail: brygida@diecezjagdansk.pl
  • WWW: http://www.brygida.gdansk.pl

Mapa

Parafia pw. Świętej Brygidy/ Gdańsk


Kościół i parafia, ze względu na swoje bliskie położenie przy Stoczni Gdańskiej, były związane z niezależnym ruchem robotniczym. Ksiądz Henryk Jankowski odprawiał Msze św. podczas strajków w sierpniu 1980 i od tego czasu związał się z „Solidarnością”. Przez cały czas walki o wolność narodu w murach kościoła modlono się za Ojczyznę. Tu przybywali nie tylko stoczniowcy i portowcy, ale także przywódcy państw Europy i świata.

W 1992 papież Jan Paweł II nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: +48 721 171 133
  • E-mail: brygida@diecezjagdansk.pl

Wyświetleń: 1