Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta Roratnia (777868298)

Rozpoczęcie: 11 grudnia 2019 o 6:00.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla rodzin Dla kobiet Dla mężczyzn Dla dzieci


Opis wydarzenia


,,Adwent to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe, w pierwszą z nich rozpoczyna się w Kościołach chrześcijańskich rok liturgiczny. Adwent to czas, w którym katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. W okresie adwentu dominuje w liturgii kolor fioletowy.”

Zapraszamy do uczestniczenia w Roratach.

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, Parafia Wszystkich ŚwiętychNeogotycki kościół pw. Wszystkich Świętych, został wybudowany na miejscu dawnego, drewnianego kościółka, w latach 1905–1907 z fundacji rodziny Tarnowskich według projektu architekta Teodora Talowskiego. Świątynia posiada cudowny obraz Matki Boskiej Dzikowskiej, przedstawiający Świętą Rodzinę: małego Jezusa tulącego się do Maryi i czuwającego „w cieniu” św. Józefa. Obraz został odnaleziony przypadkowo w jednej z kapliczek przydrożnych na terenie parafii w 1975 r. przez ówczesnego proboszcza ks. J. Grabca. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach i dlaczego został schowany.

Na wieży nowego kościoła zawieszono 3 nowe dzwony odlane w 1969 r. w ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu. Największy z nich waży 825 kg, otrzymał imię „Chrystus Król”. Średni ważący 444 kg otrzymał imię „Maria” na pamiątkę peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Najmniejszy z nich waży 273 kg. Nosi imię Św. Józefa – na pamiątkę, że ten Święty był patronem Soboru Watykańskiego II.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Chorzelów, ul. Chorzelów 377, 39-331, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 584 13 63, 698 641 443
  • E-mail: chorzelow@diecezja.tarnow.pl
  • WWW: http://chorzelow.diecezja.tarnow.pl

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, Parafia Wszystkich Świętych


Parafia powstała w drugiej połowie XIII w. jako fundacja rycerska. Pierwsze wzmianki o parafii pojawiają się w 1326 r. Przez ponad dwa wieki parafia rozwijała się do momentu, kiedy biskup krakowski w 1526 r. zniósł parafię i utworzył z niej tzw. „wieczystą wikarię” parafii w Mielcu. Taki stan trwał do roku 1854, kiedy bp tarnowski Józef Alojzy Pukalski przywrócił kościołowi w Chorzelowie prawa parafii.

Neogotycki kościół pw. Wszystkich Świętych, został wybudowany na miejscu dawnego, drewnianego kościółka, w latach 1905–1907 z fundacji rodziny Tarnowskich według projektu architekta Teodora Talowskiego. Świątynia posiada cudowny obraz Matki Boskiej Dzikowskiej, przedstawiający Świętą Rodzinę: małego Jezusa tulącego się do Maryi i czuwającego „w cieniu” św. Józefa. Obraz został odnaleziony przypadkowo w jednej z kapliczek przydrożnych na terenie parafii w 1975 r. przez ówczesnego proboszcza ks. J. Grabca. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach i dlaczego został schowany.

Do Chorzelowa wizerunek Świętej Rodziny wzorowany na obrazie Matki Bożej Dzikowskiej trafił około 1814 roku. Z fundacji rodziny Tarnowskich w 1907 r. zbudowano murowaną świątynię. W 1938 r. obraz Matki Bożej stał się on jednym z głównych ozdobień ołtarza. W niewyjaśnionych okolicznościach obraz później usunięto z kościoła. W 1975 r. odkryto zapomniany obraz Matki Bożej Dzikowskiej w przydrożnej kaplicy. Po odnowieniu został zatwierdzony do kultu aktem intronizacji 8 września 1978 r. W czasie listopadowej Pielgrzymki Rolników Ekologicznych 2006 roku na Jasnej Górze Matka Boska Chorzelowska – Królowa Rodzin została Patronką Rolników Ekologicznego Bożego Rolnictwa. W 2008 roku dekretem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie podniesiono do godności Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin.

Wizerunek Świętej Rodziny uciekającej z Egiptu został namalowany prawdopodobnie w dobie renesansu. Autor tego dzieła niestety nie jest znany. Maryja trzyma na prawym ramieniu Jezusa, a Dzieciątko podaje Matce dwie róże – białą i czerwoną. Święta Rodzina spogląda na stół, na którym zostały przedstawione motywy eucharystyczne: kłosy zboża, kiście winogron oraz jabłka i ptaki. Jest to kopia cudownego obrazu z Dzikowa z przełomu XVII i XVIII stulecia.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 175841363, 698641443
  • E-mail: chorzelow@diecezja.tarnow.pl

Wyświetleń: 6