Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dni powszednie (778130265)

Rozpoczęcie: 5 maja 2021 o 7:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Parafia Pod Wezwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus    Za początek funkcjonowania Wspólnoty Parafialnej uznaje się dzień jej powołania przez Biskupa Diecezjalnego. Dlatego też krótką, lecz bogatą historię naszej Parafii uzupełnia dłuższa, równie ważna historia Kościoła, któremu Patronuje Święta Karmelitanka z Lisieux.

    Projekt Kościoła wykonał w 1922 r. poznański architekt Stefan Cybichowski. Stało się to na wyraźną prośbę ówczesnego Proboszcza kruszwickiego Księdza Prałata Stefana Schoenborna. Zapotrzebowanie na Świątynię w centrum miasta wynikało z faktu wzrostu liczby ludności oraz umożliwienia uczestnictwa w Nabożeństwach starszym i schorowanym wiernym.

    Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską (dla odróżnienia od Świętej Teresy z Avila, zwanej Wielką) albo Teresą z Lisieux, urodziła się w Alençon (Normandia) w nocy z 2 na 3 stycznia 1873 r. jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowaniem dziewcząt zajął się ojciec. Teresa po śmierci matki obrała sobie za Matkę Najświętszą Maryję Pannę. W tym samym roku (1877) ojciec przeniósł się z pięcioma swoimi córkami do Lisieux. W latach 1881-1886 Teresa przebywała u Sióstr Benedyktynek w Lisieux, które w swoim Opactwie miały także szkołę z internatem dla dziewcząt.

25 marca 1883 r. dziesięcioletnia Teresa zapadła na ciężką chorobę, która trwała do 13 maja. Jak sama wyznała, Uzdrowiła ją Cudownie Matka Boża. W roku 1884 Teresa przyjęła Pierwszą Komunię Świętą. Odtąd przy każdej Komunii Świętej powtarzała z radością: „Już nie ja żyję, ale Żyje we mnie Jezus”.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Kruszwica, ul. Rynek 7, 88-150, woj. kujawsko-pomorskie
  • Telefon: 523515381, 523515597
  • E-mail: kontakt@tereska.eu
  • WWW: http://tereska.eu

Mapa

Parafia Pod Wezwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus (Kruszwica) ( 778129545 )


    Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską (dla odróżnienia od Świętej Teresy z Avila, zwanej Wielką) albo Teresą z Lisieux, urodziła się w Alençon (Normandia) w nocy z 2 na 3 stycznia 1873 r. jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowaniem dziewcząt zajął się ojciec. Teresa po śmierci matki obrała sobie za Matkę Najświętszą Maryję Pannę. W tym samym roku (1877) ojciec przeniósł się z pięcioma swoimi córkami do Lisieux. W latach 1881-1886 Teresa przebywała u Sióstr Benedyktynek w Lisieux, które w swoim Opactwie miały także szkołę z internatem dla dziewcząt.

25 marca 1883 r. dziesięcioletnia Teresa zapadła na ciężką chorobę, która trwała do 13 maja. Jak sama wyznała, Uzdrowiła ją Cudownie Matka Boża. W roku 1884 Teresa przyjęła Pierwszą Komunię Świętą. Odtąd przy każdej Komunii Świętej powtarzała z radością: „Już nie ja żyję, ale Żyje we mnie Jezus”.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 52 351 53 81, 52 351 55 97
  • E-mail: kontakt@tereska.eu

Wyświetleń: 1