Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dni powszednie (778141855)

Rozpoczęcie: 10 maja 2021 o 18:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Parafia Pod Wezwaniem Świętej AnnyKościół Pod wezwaniem Świętej Anny, jednonawowy, drewniany, kryty blachą, konstrukcji zrębowej został zbudowany w 1759 r. jako Kaplica dworska przez Stanisława i Urszulę Kuczkowskich, tutejszych dziedziców. Następnie został powiększony o nawę, a w kolejnych latach rozbudowany. W 1786 r. stał się Kościołem rektoralnym,  a 1788 r. powstała nowa samodzielna Parafia Pod Wezwaniem Świętej Anny. 27.07.1788 r. Biskup Florian Amand Janowski, dokonał Konsekracji tej Świątyni.

Informacje szczegółowe

Mapa

Parafia Pod Wezwaniem Świętej Anny (Trzęsówka) ( 778118980 )


Kościół Pod wezwaniem Świętej Anny, jednonawowy, drewniany, kryty blachą, konstrukcji zrębowej został zbudowany w 1759 r. jako Kaplica dworska przez Stanisława i Urszulę Kuczkowskich, tutejszych dziedziców. Następnie został powiększony o nawę, a w kolejnych latach rozbudowany. W 1786 r. stał się Kościołem rektoralnym, a 1788 r. powstała nowa samodzielna Parafia Pod Wezwaniem Świętej Anny. 27.07.1788 r. Biskup Florian Amand Janowski, dokonał Konsekracji tej Świątyni.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 17 28 37 386
  • E-mail: parafia@trzesowka.org

Wyświetleń: 1