Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dni powszednie (778145488)

Rozpoczęcie: 28 października 2021 o 15:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

„Eucharystia Oznacza i Urzeczywistnia Komunię Życia z Bogiem i Jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest Sobą. Jest Ona Szczytem Działania, przez które Bóg w Chrystusie Uświęca świat, a równocześnie Szczytem Kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.

Parafia Pod Wezwaniem Matki Bożej Bolesnej (Święta Woda)Po Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, Katolicy przystąpili do rewindykacji swoich Świątyń, Plebanii i Klasztorów. Oficjalny zwrot Kaplicy Świętowodzkiej nastąpił w dniu 30.11.1921 roku, a Poświęcenie i przywrócenie pierwotnego Tytułu Sanktuarium „Matki Bożej Bolesnej” dnia 26.12.1921 roku. Nie wprowadzono jednak żadnych zmian w wyglądzie zewnętrznym. „Inwentarz” z roku 1936 podpisany przez ówczesnego Proboszcza Antoniego Gajlewicza podaje losy Kultowego Obrazu Matki Bożej: „Kaplica posiada Kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Bolesnej”. Oryginał tego Cudownego i historycznego Obrazu został wywieziony do Rosji przez Duchownego prawosławnego, Proboszcza Cerkwi wasilkowskiej Siergieja Leiniewicza, przed Okupacją Niemiecką w roku 1915”. Święta Woda, straciła Rzecz najcenniejszą – Cudowny Obraz Matki Bożej Bolesnej. W odzyskanej Świątyni miejsce historycznego wizerunku zajęła Jej wierna Kopia – Czczona w Świętej Wodzie w okresie międzywojennym, a także tuż po II Wojnie Światowej. Obecne wizerunki Matki Bożej Bolesnej zostały namalowane przez panią Helenę Rabczyńską, matkę Księdza Proboszcza Wacława Rabczyńskiego.

Źródło

Informacje szczegółowe

  • Adres: Wasilków - Święta Woda, ul. Księdza Rabczyńskiego 2, 16 - 010, woj. podlaskie
  • Telefon: 538570400, 602 500 704
  • E-mail: swietawoda@archibial.pl
  • WWW: https://www.sanktuarium-swieta-woda.pl/

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie ( 777852678 )


Powstanie Świętej Wody owiane jest licznymi legendami sięgającymi czasów średniowiecza. Pierwsze udokumentowane uzdrowienie miało miejsce w 1719 r., kiedy to miejscowy szlachcic za sprawą wody z cudownego źródła odzyskał wzrok. Jako wotum ufundował tu kaplicę. W XIX w. kaplicę przejął kościół prawosławny. Obok źródełka postawiono murowany prawosławny kościół. W 1921 r. Sanktuarium powróciło w ręce katolików. Podczas II wojny światowej świątynia została zniszczona i odbudowano ją dopiero po wojnie. Pod koniec XX w. na terenie Świętej Wody utworzono parafię, która w 2000 r. stała się Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej. Znajdujący się w kościele cudowny wizerunek Matki Bożej Bolesnej oraz cudowne źródło ściągają do tego miejsca chrześcijan wielu obrządków i wyznań. Co roku przybywają tu tysiące pielgrzymów. W otoczeniu Sanktuarium uwagę przyciąga znajdujące się na jego terenie Wzgórze Krzyży.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 538570400
  • E-mail: swietawoda@archibial.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 538570400
  • E-mail: swietawoda@archibial.pl

Wyświetleń: 1