Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dni powszednie (777855471)

Rozpoczęcie: 11 października 2019 o 6:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


,,Msza Święta jest Niekrwawą Ofiarą Ciała i Krwi Chrystusa, Który się Ofiaruje pod Postaciami Chleba i Wina przez kapłanów w imieniu Kościoła i wraz z Kościołem na Przedłużenie i Wyobrażenie Ofiary Krzyżowej.”

Ksiądz W. Granat; [W. Granat, Dogmatyka katolicka, t. VII, cz. 1, s. 399, Lublin 1961]

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, Parafia Wszystkich ŚwiętychNeogotycki kościół pw. Wszystkich Świętych, został wybudowany na miejscu dawnego, drewnianego kościółka, w latach 1905–1907 z fundacji rodziny Tarnowskich według projektu architekta Teodora Talowskiego. Świątynia posiada cudowny obraz Matki Boskiej Dzikowskiej, przedstawiający Świętą Rodzinę: małego Jezusa tulącego się do Maryi i czuwającego „w cieniu” św. Józefa. Obraz został odnaleziony przypadkowo w jednej z kapliczek przydrożnych na terenie parafii w 1975 r. przez ówczesnego proboszcza ks. J. Grabca. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach i dlaczego został schowany.

Na wieży nowego kościoła zawieszono 3 nowe dzwony odlane w 1969 r. w ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu. Największy z nich waży 825 kg, otrzymał imię „Chrystus Król”. Średni ważący 444 kg otrzymał imię „Maria” na pamiątkę peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Najmniejszy z nich waży 273 kg. Nosi imię Św. Józefa – na pamiątkę, że ten Święty był patronem Soboru Watykańskiego II.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Chorzelów, ul. Chorzelów 377, 39-331, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 584 13 63, 698 641 443
  • E-mail: chorzelow@diecezja.tarnow.pl
  • WWW: http://chorzelow.diecezja.tarnow.pl

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, Parafia Wszystkich Świętych


Parafia powstała w drugiej połowie XIII w. jako fundacja rycerska. Pierwsze wzmianki o parafii pojawiają się w 1326 r. Przez ponad dwa wieki parafia rozwijała się do momentu, kiedy biskup krakowski w 1526 r. zniósł parafię i utworzył z niej tzw. „wieczystą wikarię” parafii w Mielcu. Taki stan trwał do roku 1854, kiedy bp tarnowski Józef Alojzy Pukalski przywrócił kościołowi w Chorzelowie prawa parafii.

Neogotycki kościół pw. Wszystkich Świętych, został wybudowany na miejscu dawnego, drewnianego kościółka, w latach 1905–1907 z fundacji rodziny Tarnowskich według projektu architekta Teodora Talowskiego. Świątynia posiada cudowny obraz Matki Boskiej Dzikowskiej, przedstawiający Świętą Rodzinę: małego Jezusa tulącego się do Maryi i czuwającego „w cieniu” św. Józefa. Obraz został odnaleziony przypadkowo w jednej z kapliczek przydrożnych na terenie parafii w 1975 r. przez ówczesnego proboszcza ks. J. Grabca. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach i dlaczego został schowany.

Do Chorzelowa wizerunek Świętej Rodziny wzorowany na obrazie Matki Bożej Dzikowskiej trafił około 1814 roku. Z fundacji rodziny Tarnowskich w 1907 r. zbudowano murowaną świątynię. W 1938 r. obraz Matki Bożej stał się on jednym z głównych ozdobień ołtarza. W niewyjaśnionych okolicznościach obraz później usunięto z kościoła. W 1975 r. odkryto zapomniany obraz Matki Bożej Dzikowskiej w przydrożnej kaplicy. Po odnowieniu został zatwierdzony do kultu aktem intronizacji 8 września 1978 r. W czasie listopadowej Pielgrzymki Rolników Ekologicznych 2006 roku na Jasnej Górze Matka Boska Chorzelowska – Królowa Rodzin została Patronką Rolników Ekologicznego Bożego Rolnictwa. W 2008 roku dekretem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie podniesiono do godności Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin.

Wizerunek Świętej Rodziny uciekającej z Egiptu został namalowany prawdopodobnie w dobie renesansu. Autor tego dzieła niestety nie jest znany. Maryja trzyma na prawym ramieniu Jezusa, a Dzieciątko podaje Matce dwie róże – białą i czerwoną. Święta Rodzina spogląda na stół, na którym zostały przedstawione motywy eucharystyczne: kłosy zboża, kiście winogron oraz jabłka i ptaki. Jest to kopia cudownego obrazu z Dzikowa z przełomu XVII i XVIII stulecia.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 175841363, 698641443
  • E-mail: chorzelow@diecezja.tarnow.pl

Wyświetleń: 3