Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dzień powszedni (777831244)

Rozpoczęcie: 15 października 2019 o 7:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1324 Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.
1325 „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.
1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie



środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 17.00 – różaniec; 17.30 – nabożeństwo przed obrazem Matki Bożej; 18.00 – Msza św.

czwartek o godz. 21.00 APEL MARYJNY w intencji Ojczyzny (w dolnym kościele).

piątek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Będzie ona kontynuowana także po Mszy św. wieczornej do północy w dolnym kościele. Osoby, które chcą podjąć systematyczną STRAŻ MODLITEWNĄ przed Najświętszym Sakramentem, o konkretnej godzinie zapraszamy do zapisywania się w zakrystii.

W sobotę nabożeństwo wynagradzające ku czci Niepokalanego Serca NMP. O godz. 17.00 Adoracja i Różaniec. Po Mszy św. o godz. 18.00 błogosławieństwo matek spodziewających się dziecka oraz modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego i o dar potomstwa. 

Świetlica Parafialna – warto zapoznać się z ofertą naszej świetlicy. Działamy prężnie i z Ducha :-)

Świetlica profilaktyczno – wychowawcza

ul. Ks. Jałowego 37 

35 – 010 Rzeszów 

 

Osoby odpowiedzialne:

:: Ks. Proboszcz Janusz Podlaszczak

Kontakt: tel.: (17) 853 24 82

:: Magdalena Lisowska – Kierownik Świetlicy 

Kontakt: tel.: 512 433 377, e-mail: madlen10@autograf.pl

Świetlica działa przez cały rok szkolny w dni powszednie w godzinach od 13 do 18. Wychowankami są dzieci w wieku od 6 do 17 lat. Dzieci pod opieką wychowawców odrabiają zadania domowe, ćwiczą umiejętności czytania, pisania i liczenia. Dzięki działalności na świetlicy kół zainteresowań rozwijają ponadto umiejętności plastyczne, muzyczne i aktorskie. Raz w tygodniu na spotkania z dziećmi przychodzą klerycy, którzy rozmawiają z dziećmi ucząc ich właściwych zachowań, prowadzą katechezy i zabawy. Prowadzone są również zajęcia profilaktyczno – edukacyjne.

Nieodłącznym zajęciem dzieci jest oczywiście zabawa. Dzieci maja do dyspozycji stół do tenisa i bilarda, salę komputerową z dostępem do Internetu, chodzą na basen i do kina.

Codziennie dzieci przebywające na świetlicy otrzymują ciepły posiłek. Ponadto z okazji Dnia Dziecka, św. Mikołaja czy wigilii, Świąt Bożego Narodzenia, obdarowywane są różnymi prezentami. Dzieci wystawiają również Jasełka dla parafian i inne przedstawienia. W czwartą niedzielę miesiąca śpiewają podczas Mszy Św. a także czytają czytania. 

W czasie wakacji i ferii zimowych wychowankowie wyjeżdżają na kolonie i zimowiska. Organizowane są również wycieczki krajoznawcze. 

Świetlica funkcjonuje dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta w Rzeszowie, a także Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Świetlicę wspierają także miejscowi sponsorzy, jedni pomagają finansowo, inni wspierają ją fundując wyroby spożywcze, szkolne, zabawki i inne. 

Wszystkim, którzy pomagają nam w prowadzeniu świetlicy serdecznie dziękujemy.

Apel o pomoc materialną, jest cały czas aktualny. Potrzebujemy materiałów plastycznych, biurowych i sanitarnych niezbędnych do funkcjonowania takiej placówki. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć naszą świetlicę prosimy o wpłaty na konto:

PKO BP

44 1020 4391 0000 6402 0052 0437


z dopiskiem Świetlica profilaktyczno – wychowawcza 

 
Świetlicą opiekuje się ks. proboszcz Janusz Podlaszczak. Do świetlicy przychodzą wychowawcy – wolontariusze, którzy pomagają dzieciom w odrabianiu zadań domowych. Przychodzą również uczniowie z II LO, uczniowie z Gimnazjum i Liceum sióstr Prezentek, a także studenci z UR. W świetlicy zatrudnieni są specjaliści prowadzący zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęć integracyjnych oraz wychowawczych. Za poświęcony czas składamy wszystkich serdeczne podziękowania. 

Jako świetlica współpracujemy z Osiedlowym Domem Kultury „Akwarium” przy ulicy Pułaskiego reprezentowanym przez pana Rafała Kulasę. Świetlica organizuje także zajęcia z zakresu techniki oraz plastyki. Zajęcia te prowadzone są we współpracy z Akademią 50+. Na co dzień dziećmi w świetlicy opiekują się pedagog oraz kierownik świetlicy.

Bardzo mile widziane są nowe osoby chcące wesprzeć to dzieło pomocy dla tych najmniejszych ofiarując swój cenny czas.

Potrzebujemy również modlitwy, dobrego słowa, które podtrzymają w nas ducha ofiarności i utwierdzą w przekonaniu, iż w dzisiejszych czasach taka Świetlica pełni bardzo istotną rolę.

„Tak niewiele potrzeba

Może tylko uśmiechu,

Może słowa jednego, przyjaznego,

Wiec się pośpiesz, nie zwlekaj,

Niech na próżno nie czeka,

Nadaremno nie wzywa ciebie ktoś.”

Autor: Magdalena Lisowska

Rys historyczny Świetlicy Parafialnej 

Na wakacjach 1994 r. na apel ks. infułata Józefa Sondeja rozpoczęło się organizowanie świetlicy parafialnej. We wrześniu 1994 r. powstała i rozpoczęła swoją działalność Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie. Kierownictwo świetlicy objęła Maria Pszona – członek Rady Parafialnej. Ponieważ była ona emerytowaną nauczycielką, gwarantowało to należytą opiekę pedagogiczno-wychowawczą nad dziećmi.

Na wakacjach informowano parafian o powstaniu świetlicy dla dzieci potrzebujących, tj. z rodzin zagrożonych patologią, alkoholizmem i rodzin wielodzietnych oraz niewydolnych materialnie. Księża zwracali się z prośbą o udział parafian w pracy z dziećmi. Na ten apel zareagowało niewielu. Najchętniej byli widziani czynni lub emerytowani nauczyciele. Mówiąc krótko, potrzebne były osoby, które bezpłatnie, jako wolontariusze poświęciłyby swój czas dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Początkowo świetlica mieściła się przy ulicy ks. J. Jałowego w budynku, w którym mieszkał wtedy ks. infułat J. Sondej, a na dole były dwa pomieszczenia. Jedno zajmował zakład fotograficzny, a drugie ks. infułat przeznaczył na świetlicę parafialną. Do dyspozycji świetlicy była mała salka, kuchnia gazowa i ławki szkolne.

Maria Pszona okazała się entuzjastką i doskonałą organizatorką pracy w świetlicy. Do świetlicy przychodziły dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Początkowo było ich dwanaścioro.

Pracę z dziećmi zaczynaliśmy od zera. Nie mieliśmy nawet opracowanego i zatwierdzonego statutu świetlicy. Nie było nic, ani książek, ani zabawek, ani żadnych pomocy dydaktycznych. Pracujące tam osoby przynosiły z domu książki i zabawki, a potem czynnie włączali się mieszkańcy naszej parafii. Była to wielka pomoc dla naszych dzieci, bo one nie tylko się uczyły, ale też bawiły się.

Zachowanie dzieci było różne. Dla nas praca z dziećmi była bardzo trudną pracą wychowawczo-pedagogiczną. Trzeba się było bardzo starać i mieć wiele samozaparcia, aby nie ulec pokusie zrezygnowania z dalszej pracy w świetlicy. Większość wolontariuszy, nie wyłączając nauczycieli, była przerażona zachowaniem dzieci. Na duchu podtrzymywał nas ks. infułat J. Sondej, który bardzo często odwiedzał świetlicę, a jeden dzień w tygodniu poświęcał na godzinną pogadankę z dziećmi i przynosił im słodycze. Z biegiem czasu nasze wysiłki dały rezultaty. Nasze dzieci stopniowo przestały używać wulgarnych wyrazów, mniej się zaczepiały i biły. Zmianie uległ ich stosunek do odrabiania zadań domowych i do nauki. Dzieci przychodziły do świetlicy na godzinę 13.00, a nawet wcześniej i przebywały tam do godziny 18.00. Od 13.00 do 15.00 odrabialiśmy wspólnie prace domowe i wyrównywaliśmy zaległości w nauce. O 15.00 modliliśmy się przed posiłkiem i odmawialiśmy jedną dziesiątkę Różańca. Po obiedzie kończono prace domowe, a potem były organizowane różne zajęcia typu ABC dobrego zachowania, jak zachowywać się w kościele, w domu, na ulicy, jak posługiwać się nożem, widelcem itp. Gdy była dobra pogoda, to wychodziliśmy z dziećmi do pobliskiego parku i tam organizowaliśmy zabawy i gry na powietrzu.

Po roku pracy świetlica otrzymała nowe pomieszczenie obok kościoła Chrystusa Króla. Sytuacja lokalowa poprawiła się radykalnie. Do dyspozycji mieliśmy dwa pomieszczenia. Pokój do nauki i zabawy oraz kuchnia do przygotowywania i spożywania posiłków. Obecnie mamy trzeci pokój, tzw. komputerowy. Po pewnym czasie Maria Pszona zrezygnowała z powodów rodzinnych z pracy w świetlicy. Zastąpiła ją Joanna Zaucha, która przez rok była kierowniczką świetlicy. Następnie w 2002 r. kierowniczką naszej świetlicy została Magdalena Lisowska. Ponieważ jest to osoba młoda i energiczna, mająca również własne dzieci, to praca w świetlicy nabrała rumieńców. Jeszcze wcześniej Maria Pszona wspólnie z Janiną Ancygier opracowała statut świetlicy. Następnie zarejestrowała świetlicę w Kuratorium Oświaty. Na zebraniach Rady Pedagogicznej rozpatrywane są różne sprawy wychowawcze dzieci.

Z racji tego, iż świetlica zajmuje budynek parafialny, mamy księży-opiekunów, a przed każdym posiłkiem modlimy się na różańcu. Tak było od samego początku działalności naszej świetlicy. W czwartą niedzielę miesiąca dzieci na mszy św. o godz. 12.00 śpiewają psalmy, czytają czytania, a także śpiewają pieśni z gitarą. Dzieci bardzo chętnie biorą w tym udział.

Co roku urządzamy wspólną kolację wigilijną, na którą zapraszamy ks. proboszcza St. Zycha, który bardzo się interesuje działalnością świetlicy i dziećmi, które do niej uczęszczają. Zapraszamy również dobroczyńców i sponsorów. Zawsze na kolacji wigilijnej jest ksiądz-opiekun. Obecnie opiekunem świetlicy z ramienia Kościoła jest ks. Mariusz Wawrzynek, na pomoc, którego zawsze możemy liczyć. Ks. Mariusz jeździ z dziećmi na wycieczki itp. Świetlicę odwiedzają również klerycy z Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Kontaktujemy się też z innymi świetlicami tego typu, np. ze świetlicą z Judy Tadeusza i z Podwyższenia Krzyża Św. Odwiedzamy się wzajemnie, urządzamy zawody sportowe, mecze piłki nożnej oraz gry i zabawy. Współpracujemy również z Klubem „Akwarium”, do którego dzieci chodzą raz w tygodniu i tam ćwiczą, tańczą i bawią się w różne gry i zabawy. Raz w tygodniu przychodzi do świetlicy plastyczka, która uczy dzieci rysować, malować i zapoznaje je z nowymi technikami origami.

Dwa razy w ciągu roku dzieci wyjeżdżają na kolonie, tj. w lecie i w zimie na feriach. Organizowaliśmy wycieczki do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Zakopanego, Chełma, Lublina, Włodawy, Kalwarii Pacławskiej, Lipinek i Biecza. Dzieci były również na kolonii w Gdańsku, zwiedziły Trójmiasto, były w zoo i w Oliwie, gdzie wysłuchały koncertu organowego. W Krakowie byliśmy w Teatrze Starym. Nasze dzieci rozwijają się korzystając z wycieczek krajoznawczo-poznawczych.

Z wielkim zainteresowaniem obserwowały pracę na warsztatach garncarskich w Medyni Głogowskiej. W Łańcucie zwiedziły zamek. Poznały też stare miasto Przemyśl, odwiedziły Sieniawę i oratorium w Arboretum w Bolestraszycach.

Dzieci chodzą do kina i korzystają z basenu. Na miejscu mają do dyspozycji stół do bilardu i do tenisa. W świetlicy jest sala komputerowa i dostęp do Internetu. Zimą wyjeżdżają za zimowiska do Bukowiny Tatrzańskiej i zwiedzają Zakopane. Były również nad Morskim Okiem i korzystały z kolejki górskiej na Kasprowy Wierch. W Krynicy Górskiej poznały pijalnię wód i były na Górze Parkowej. Na Jaworzynę Krynicką jechały koleją gondolową. Dzieci brały udział w wycieczkach górskich poznając szlaki, w tym Beskid Niski i Bieszczady. Jeżeli chodzi o pomoc materialną to dzieci otrzymują przybory szkolne, buty zimowe i letnie, spodnie i inne najpotrzebniejsze rzeczy.

Do opieki nad dziećmi przychodzą również uczniowie szkół średnich i studenci. Księża z naszej parafii uczący w szkołach średnich mobilizują uczniów do pracy z dziećmi przy odrabianiu zadań itp.

Dawniej mieli praktykę w świetlicy słuchacze Studium Socjalnego. Było kilka przypadków, gdy dzieci chodzące do świetlicy po kilka lat, potem same zostawały wolontariuszami i opiekowały się młodszymi dziećmi. Niektóre z naszych dzieci ukończyły studia wyższe.

Jeśli chodzi o wolontariuszy dorosłych to było różnie. Jedni dyżurowali po jednej, dwie, trzy godziny, inni dłużej (jeden dzień w tygodniu). Niektórzy pracują od początku świetlicy do dzisiaj.

W czerwcu 2009 roku świetlica będzie obchodzić 15-lecie swego istnienia, a dwie osoby będą obchodzić 15-lecie swojej pracy w świetlicy, jako wolontariusze. Są to: Alicja Pałysiewicz i Maria Koryl.

Świetlica swoją działalność opiera na statucie pełniąc funkcję wychowawczą, dydaktyczną i profilaktyczną. Obecnie do świetlicy zapisanych jest 39 dzieci.

 Autor: Maria Koryl

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Ks. Józefa Jałowego 37 A, 35-010, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 853 24 82
  • E-mail: parafia@chrystuskrol.rzeszow.pl
  • WWW: http://www.chrystuskrol.rzeszow.pl

Mapa

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie


ul. Ks. Józefa Jałowego 37 A
35-010 Rzeszów

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 5