Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dzień powszedni poranna (777837583)

Rozpoczęcie: 11 października 2019 o 6:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1324 Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.
1325 „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.
1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”.

Parafia Wojskowo – Cywilna pw. Matki Bożej Królowej PolskiKościół Garnizonowy został wybudowany na początku XVIII w. przez mieszczanina rzeszowskiego pochodzenia ormiańskiego, Andrzeja Passakowicza. Uroczystość poświęcenia kościoła i klasztoru pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny odbyła się w dniu 21 września 1722r.  

Przy Parafii działają różne grupy parafialne:

– Oaza
– Schola
– Liturgiczna Służba Ołtarza
– Caritas
– Maltańska Służba Medyczna
– Apostolstwo Dobrej Śmierci
– Róże Różańcowe
– Domowy Kościół
– Krąg Biblijny
– Grupa Wsparcia Osób Uzależnionych

Msze św. w niedziele

6:30, 8:00, 9:30, 11:00 , 12:30, 18:00

Msze św. w dni powszednie

6:30 7:00 7:30 i 18:00

w sobotę o godz. 18:00 (liturgia z niedzieli)

Spowiedź

W dni powszednie codziennie rano podczas mszy św.
i wieczorem pół godziny przed mszą św. 

W niedziele i uroczystości podczas mszy św.

Kancelaria parafialna

czynna w dni powszednie od 16.30 – 17.30.

Tekst i foto: strona oraz fanpage parafii.

Informacje szczegółowe

Mapa

Parafia Wojskowo – Cywilna pw. Matki Bożej Królowej Polski


Kościół Garnizonowy został wybudowany na początku XVIII w. przez mieszczanina rzeszowskiego pochodzenia ormiańskiego, Andrzeja Passakowicza. Uroczystość poświęcenia kościoła i klasztoru pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny odbyła się w dniu 21 września 1722r.

Przy Parafii działają różne grupy parafialne:

-Oaza

-Schola

-Liturgiczna Służba Ołtarza

-Caritas

-Maltańska Służba Medyczna

-Apostolstwo Dobrej Śmierci

-Róże Różańcowe

-Domowy Kościół

-Krąg Biblijny

-Grupa Wsparcia Osób Uzależnionych

Ks. Proboszcz (od 2015 roku), Kapelan Garnizonu Rzeszów
Ks. prałat płk Władysław Maciej Kozicki
tel. 26 115 59 30

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 4