Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Msza Święta w Niedziele (777883488)

Rozpoczęcie: 23 lutego 2020 o 7:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

    
    1324 Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”. 
    1325 „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.
    1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
    1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”.

Parafia Rzeszów – Zalesie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi PannyParafia rzymsko-katolicka w Zalesiu powstała po II wojnie światowej. Wcześniej Zalesie należało do parafii w Słocinie i było najstarszą częścią zamieszkałą w parafii, gdyż w Zalesiu odkopano cmentarzysko z okresu rzymskiego, a także wcześniejsze ślady osadnictwa z epoki brązu kultury łużyckiej, z lat 1300 – 1100 przed Chrystusem. 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Zelwerowicza 2, 35 – 601, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 864 09 25

Mapa

Parafia Rzeszów – Zalesie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. mgr Leszek Bachta

Parafia pochodzenia: Św. Marcina w Szebniach

Święcenia kapłańskie: Przemyśl 1989 r.

Od kiedy w parafii: od 2015 r.

Kontakt: tel. 17 864 09 25

Wikariusz:

Ks. Marcin Jaracz

Parafia pochodzenia: Załęże k. Jasła

Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2005 r.

Od kiedy w parafii: od 2018 r.

Kontakt: tel. 662 269 966

Ks. Przemysław Krzysztoń

Parafia pochodzenia: Nowa Wieś Zaczerska

Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2010 r.

Od kiedy w parafii: od 2018 r.

Duszpasterz akademicki:

Ks. dr Mirosław Twardowski

Parafia pochodzenia: Sędziszów Młp.

Święcenia kapłańskie: Rzeszów 1995 r.

Od kiedy w parafii: od 2017 r.

Kontakt: tel. 17 857 46 31

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 17 864 09 25
  • E-mail: zalesieparafia+strona@gmail.com

Wyświetleń: 2