Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w Niedziele i Święta (778089181)

Rozpoczęcie: 25 kwietnia 2021 o 10:30.

Dla wszystkich Dla dzieci


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Eucharystia, Sakrament naszego Zbawienia Dokonanego przez Chrystusa na Krzyżu, Jest także Ofiarą Uwielbienia i Dziękczynienia za Dzieło Stworzenia. W Ofierze Eucharystycznej całe Stworzenie Umiłowane przez Boga zostaje przedstawione Ojcu przez Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Kościół może przez Chrystusa Składać Ofiarę Uwielbienia i Dziękczynienia za wszystko, co Bóg Uczynił, a co jest Dobre, Piękne i Sprawiedliwe w Stworzeniu i w Ludzkości.

Parafia Pod Wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego FrelichowskiegoKościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego  Frelichowskiego posiada średniowieczną atmosferę tworzoną przez wydłużone okna, masywne filary międzynawowe i skarpy wewnętrzne, równą wysokość naw i Prezbiterium, zamkniętych sklepieniem gwiaździstym. W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe Ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich. W Prezbiterium obok rokokowego Ołtarza Głównego znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny. Parafia Erygowana 1 kwietnia 1831.

W Kościele znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i męczennika.

ODPUSTY : 15.08 Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

                            23.02 Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego 

                            25.03 Uroczystości Maryjne

                            08.12 Uroczystości Maryjne 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Toruń, ul. Panny Marii 2, 87-100, woj. kujawsko-pomorskie
  • Telefon: +48 663 387 219 , +48 566222603
  • E-mail: parafiawnmptorun@gmail.com
  • WWW: http://parafia-wnmp.pl

Mapa

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i Błogosławionego Księdza Stefana W. Frelichowskiego ( 777976639 )


Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i Błogosławionego Księdza Stefana W. Frelichowskiego posiada średniowieczną atmosferę tworzoną przez wydłużone okna, masywne filary międzynawowe i skarpy wewnętrzne, równą wysokość naw i prezbiterium, zamkniętych sklepieniem gwiaździstym. W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe Ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich. W prezbiterium obok rokokowego Ołtarza Głównego znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny. Parafia erygowana 1 kwietnia 1831.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: +48 566222603
  • E-mail: parafiawnmptorun@gmail.com

Wyświetleń: 2