Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w Niedziele i Święta w Kaplicy Świętego Maksymiliana (777988327)

Rozpoczęcie: 7 lutego 2021 o 10:30.

Dla wszystkich Dla dzieci


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Eucharystia, Sakrament naszego Zbawienia Dokonanego przez Chrystusa na Krzyżu, Jest także Ofiarą Uwielbienia i Dziękczynienia za Dzieło Stworzenia. W Ofierze Eucharystycznej całe Stworzenie Umiłowane przez Boga zostaje przedstawione Ojcu przez Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Kościół może przez Chrystusa Składać Ofiarę Uwielbienia i Dziękczynienia za wszystko, co Bóg Uczynił, a co jest Dobre, Piękne i Sprawiedliwe w Stworzeniu i w Ludzkości.

Msza Święta z udziałem przedszkolaków.

Spowiedź Święta podczas Mszy Świętej.

Sanktuarium Świętego AntoniegoFranciszkanie przybyli do Jasła w 1899 r.

W latach 1903-1904 przy zbiegu ulicy Jagiełły i Mickiewicza zbudowali własną Świątynię oraz zakupili stojący tam budynek, który przystosowali na Klasztor. Został on erygowany dnia 27.02.1907 r. Patronem Kościoła Został Święty  Antoni z Padwy. Pierwszy Kościół franciszkański w Jaśle w czasie II wojny Światowej został zniszczony. Budowę nowego Klasztoru rozpoczęto w 1948 r. W 1952 r. zamieszkali w nim nowicjusze. Rolę domu formacyjnego Klasztor jasielski pełnił przez kilka lat. Pozwolenie na budowę Kościoła franciszkanie otrzymali w 1956 r. Budowa trwała od 1957 do 1963 r. Konsekracji nowego Kościoła dokonał dnia 11.05.1980 r. Biskup Przemyski Ignacy Tokarczuk. Parafia Świętego Antoniego powstała w 1969 r. z podziału Parafii Farnej w Jaśle. Posiada Kościół Pod Wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego, wybudowany wg projektu Zbigniewa Kupca, w latach 1957-1963 u zbiegu ulic 3 Maja i Szopena. Kościół został Poświęcono 06.10.1963 r. Cudowna Figura Świętego Antoniego ustawiona była w prezbiterium do 1975 r. W 1975 r. dokonano przebudowy bocznych Ołtarzy według projektu Mariana Skrzypka. Nawę po stronie Ewangelii przeznaczono na Kaplicę Świętego Antoniego. Zgodnie z życzeniem władz prowincjalnych przeniesiono tu Figurę Świętego Antoniego. W latach siedemdziesiątych postarano się o 32-głosowe organy i trzy dzwony. Biskup Ignacy Tokarczuk Konsekrował Kościół 11.05.1980 r. Od 01.01.1997 r. Kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium Świętego Antoniego. Kaplicę przebudowano wg projektu inż. arch. Adama Przewoźnika w 1997 r., a Poświęcono 21.03.1998 r. 27.03.1996 r. Rada Miejska Jasła powzięła uchwałę o ustanowieniu Świętego Antoniego Padewskiego Patronem Miasta. Oficjalnie Stolica Apostolska, przyznała Jasłu swojego Patrona w 1997 roku.

Informacje szczegółowe

Mapa

Sanktuarium Świętego Antoniego ( 777902860 )


Franciszkanie przybyli do Jasła w 1899 r. W latach 1903-1904 przy zbiegu ulicy Jagiełły i Mickiewicza zbudowali własną świątynię oraz zakupili stojący tam budynek, który przystosowali na Klasztor. Został on erygowany dnia 27.02.1907 r. Patronem Kościoła został Święty Antoni z Padwy. Pierwszy Kościół franciszkański w Jaśle w czasie II wojny światowej został zniszczony. Budowę nowego Klasztoru rozpoczęto w 1948 r. W 1952 r. zamieszkali w nim nowicjusze. Rolę domu formacyjnego Klasztor jasielski pełnił przez kilka lat. Pozwolenie na budowę Kościoła franciszkanie otrzymali w 1956 r. Budowa trwała od 1957 do 1963 r. Konsekracji nowego Kościoła dokonał dnia 11.05.1980 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk. Parafia Świętego Antoniego powstała w 1969 r. z podziału parafii farnej w Jaśle. Posiada Kościół p.w. Świętego Antoniego Padewskiego, wybudowany wg projektu Zbigniewa Kupca, w latach 1957-1963 u zbiegu ulic 3 Maja i Szopena. Kościół poświęcono 06.10.1963 r. Cudowna figura Świętego Antoniego ustawiona była w prezbiterium do 1975 r. W 1975 r. dokonano przebudowy bocznych Ołtarzy według projektu Mariana Skrzypka. Nawę po stronie Ewangelii przeznaczono na Kaplicę Świętego Antoniego. Zgodnie z życzeniem władz prowincjalnych przeniesiono tu figurę Świętego Antoniego. W latach siedemdziesiątych postarano się o 32-głosowe organy i trzy dzwony. Bp Ignacy Tokarczuk konsekrował kościół 11.05.1980 r.

Od 01.01.1997 r. Kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium Świętego Antoniego. Kaplicę przebudowano wg projektu inż. arch. Adama Przewoźnika w 1997 r., a poświęcono 21.03.1998 r. 27.03.1996 r. Rada Miejska Jasła powzięła uchwałę o ustanowieniu Świętego Antoniego Padewskiego Patronem Miasta. Oficjalnie Stolica Apostolska, przyznała Jasłu swojego patrona w 1997 roku.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 134463491
  • E-mail: jaslo@franciszkanie.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 134463491
  • E-mail: jaslo@franciszkanie.pl

Wyświetleń: 2