Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w Niedziele i Święta w Kaplicy Świętego Maksymiliana (777988359)

Rozpoczęcie: 30 maja 2021 o 10:30.

Dla wszystkich Dla dzieci


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Eucharystia, Sakrament naszego Zbawienia Dokonanego przez Chrystusa na Krzyżu, Jest także Ofiarą Uwielbienia i Dziękczynienia za Dzieło Stworzenia. W Ofierze Eucharystycznej całe Stworzenie Umiłowane przez Boga zostaje przedstawione Ojcu przez Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Kościół może przez Chrystusa Składać Ofiarę Uwielbienia i Dziękczynienia za wszystko, co Bóg Uczynił, a co jest Dobre, Piękne i Sprawiedliwe w Stworzeniu i w Ludzkości.

Msza Święta z udziałem przedszkolaków.

Spowiedź Święta podczas Mszy Świętej.

Sanktuarium Świętego AntoniegoFranciszkanie przybyli do Jasła w 1899 r.

W latach 1903-1904 przy zbiegu ulicy Jagiełły i Mickiewicza zbudowali własną Świątynię oraz zakupili stojący tam budynek, który przystosowali na Klasztor. Został on erygowany dnia 27.02.1907 r. Patronem Kościoła Został Święty  Antoni z Padwy. Pierwszy Kościół franciszkański w Jaśle w czasie II wojny Światowej został zniszczony. Budowę nowego Klasztoru rozpoczęto w 1948 r. W 1952 r. zamieszkali w nim nowicjusze. Rolę domu formacyjnego Klasztor jasielski pełnił przez kilka lat. Pozwolenie na budowę Kościoła franciszkanie otrzymali w 1956 r. Budowa trwała od 1957 do 1963 r. Konsekracji nowego Kościoła dokonał dnia 11.05.1980 r. Biskup Przemyski Ignacy Tokarczuk. Parafia Świętego Antoniego powstała w 1969 r. z podziału Parafii Farnej w Jaśle. Posiada Kościół Pod Wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego, wybudowany wg projektu Zbigniewa Kupca, w latach 1957-1963 u zbiegu ulic 3 Maja i Szopena. Kościół został Poświęcono 06.10.1963 r. Cudowna Figura Świętego Antoniego ustawiona była w prezbiterium do 1975 r. W 1975 r. dokonano przebudowy bocznych Ołtarzy według projektu Mariana Skrzypka. Nawę po stronie Ewangelii przeznaczono na Kaplicę Świętego Antoniego. Zgodnie z życzeniem władz prowincjalnych przeniesiono tu Figurę Świętego Antoniego. W latach siedemdziesiątych postarano się o 32-głosowe organy i trzy dzwony. Biskup Ignacy Tokarczuk Konsekrował Kościół 11.05.1980 r. Od 01.01.1997 r. Kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium Świętego Antoniego. Kaplicę przebudowano wg projektu inż. arch. Adama Przewoźnika w 1997 r., a Poświęcono 21.03.1998 r. 27.03.1996 r. Rada Miejska Jasła powzięła uchwałę o ustanowieniu Świętego Antoniego Padewskiego Patronem Miasta. Oficjalnie Stolica Apostolska, przyznała Jasłu swojego Patrona w 1997 roku.

Informacje szczegółowe

Mapa

Sanktuarium Świętego Antoniego ( 777902860 )


Franciszkanie przybyli do Jasła w 1899 r. W latach 1903-1904 przy zbiegu ulicy Jagiełły i Mickiewicza zbudowali własną świątynię oraz zakupili stojący tam budynek, który przystosowali na Klasztor. Został on erygowany dnia 27.02.1907 r. Patronem Kościoła został Święty Antoni z Padwy. Pierwszy Kościół franciszkański w Jaśle w czasie II wojny światowej został zniszczony. Budowę nowego Klasztoru rozpoczęto w 1948 r. W 1952 r. zamieszkali w nim nowicjusze. Rolę domu formacyjnego Klasztor jasielski pełnił przez kilka lat. Pozwolenie na budowę Kościoła franciszkanie otrzymali w 1956 r. Budowa trwała od 1957 do 1963 r. Konsekracji nowego Kościoła dokonał dnia 11.05.1980 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk. Parafia Świętego Antoniego powstała w 1969 r. z podziału parafii farnej w Jaśle. Posiada Kościół p.w. Świętego Antoniego Padewskiego, wybudowany wg projektu Zbigniewa Kupca, w latach 1957-1963 u zbiegu ulic 3 Maja i Szopena. Kościół poświęcono 06.10.1963 r. Cudowna figura Świętego Antoniego ustawiona była w prezbiterium do 1975 r. W 1975 r. dokonano przebudowy bocznych Ołtarzy według projektu Mariana Skrzypka. Nawę po stronie Ewangelii przeznaczono na Kaplicę Świętego Antoniego. Zgodnie z życzeniem władz prowincjalnych przeniesiono tu figurę Świętego Antoniego. W latach siedemdziesiątych postarano się o 32-głosowe organy i trzy dzwony. Bp Ignacy Tokarczuk konsekrował kościół 11.05.1980 r.

Od 01.01.1997 r. Kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium Świętego Antoniego. Kaplicę przebudowano wg projektu inż. arch. Adama Przewoźnika w 1997 r., a poświęcono 21.03.1998 r. 27.03.1996 r. Rada Miejska Jasła powzięła uchwałę o ustanowieniu Świętego Antoniego Padewskiego Patronem Miasta. Oficjalnie Stolica Apostolska, przyznała Jasłu swojego patrona w 1997 roku.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 134463491
  • E-mail: jaslo@franciszkanie.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 134463491
  • E-mail: jaslo@franciszkanie.pl

Wyświetleń: 5