Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta Wieczerzy Pańskiej (778158546)

Rozpoczęcie: 14 kwietnia 2022 o 18:00.

Dla sióstr zakonnych Dla wszystkich Dla kapłanów


Opis wydarzenia


Z Ewangelii według Świętego Jana (13, 1-15)

Było to przed Świętem Paschy. Jezus Wiedząc, że nadeszła Jego Godzina Przejścia z tego świata do Ojca, Umiłowawszy Swoich na świecie, do końca ich Umiłował.
W czasie Wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, Wiedząc, że Ojciec Dał Mu wszystko w Ręce oraz że od Boga Wyszedł i do Boga Idzie, Wstał od Wieczerzy i Złożył szaty. A Wziąwszy prześcieradło nim się Przepasał. Potem Nalał wody do miednicy. I Zaczął Umywać uczniom nogi i Ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty Chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu Odpowiedział: „Tego, co Ja Czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg Umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię Nie Umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę”. Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego Powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”.
A kiedy im Umył nogi, Przywdział szaty, i gdy znów Zajął miejsce przy stole, Rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam Uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo Nim Jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, Umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam Uczyniłem”.

Parafia Świętego Rocha w RzeszowieParafia znajdująca się w Diecezji rzeszowskiej w Dekanacie Rzeszów Wschód. Erygowana w 1372. Mieści się przy ulicy Paderewskiego. Kościół Parafialny, murowany, zbudowany w 1916.

Kult Świętego Rocha trwa tu od czasów wielkiej zarazy, kiedy to Modlono się do Niego w odległej o 2 km od Kościoła Parafialnego Kaplicy, którą ufundował Pleban słociński, Ksiądz Albert Włodek. Poświęcił ją 28.04.1677 r. Wiara we Wstawiennictwo Świętego Rocha ściągała tu liczne Pielgrzymki. Zniszczoną Kaplicę rozebrał w 1804 r. Ksiądz Wincenty Skibiński, Dziekan rzeszowski i Kanonik Honorowy przemyski. Obecnie w tym miejscu stoi Kapliczka słupowa z Figurą Świętego Rocha. Obraz z Wizerunkiem Patrona przeniesiono do Parafialnego Kościoła, gdzie ku jego Czci odprawiane są we wtorki Msze Święte i Nabożeństwa.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Paderewskiego 130, 35-330, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 850 11 86
  • E-mail: parafia@roch.rzeszow.pl
  • WWW: http://roch.rzeszow.pl/

Mapa

Parafia Świętego Rocha ( 777880485 )


Parafia znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Rzeszów Wschód. Erygowana w 1372. Mieści się przy ulicy Paderewskiego. Kościół parafialny, murowany, zbudowany w 1916.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 17 850 11 86
  • E-mail: parafia@roch.rzeszow.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 17 850 11 86
  • E-mail: parafia@roch.rzeszow.pl

Wyświetleń: 3

<
SKLEPIK