Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa w Pierwszy Piątek Miesiąca (778015272)

Rozpoczęcie: 5 marca 2021 o 18:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

KYRIE, ELEJSON, CHRYSTE, ELEJSON. KYRIE, ELEJSON. 
CHRYSTE, USŁYSZ NAS. CHRYSTE, WYSŁUCHAJ NAS.
OJCZE Z NIEBA, BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SYNU, ODKUPICIELU ŚWIATA, BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
DUCHU ŚWIĘTY, BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
ŚWIĘTA TRÓJCO, JEDYNY BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, SYNA OJCA PRZEDWIECZNEGO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, W ŁONIE MATKI DZIEWICY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO UTWORZONE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ZE SŁOWEM BOŻYM ISTOTOWO ZJEDNOCZONE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, NIESKOŃCZONEGO MAJESTATU, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ŚWIĄTYNIO BOGA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, PRZYBYTKU NAJWYŻSZEGO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA DOMIE BOŻY I BRAMO NIEBIOS, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, GOREJĄCE OGNISKO MIŁOŚCI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SKARBNICO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, DOBROCI I MIŁOŚCI PEŁNE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, CNÓT WSZELKICH BEZDENNA GŁĘBINO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, WSZELKIEJ CHWAŁY NAJGODNIEJSZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, KRÓLU I ZJEDNOCZENIE SERC WSZYSTKICH, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, W KTÓRYM SĄ WSZYSTKIE SKARBY MĄDROŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, W KTÓRYM MIESZKA CAŁA PEŁNIA BÓSTWA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, W KTÓRYM SOBIE OJCIEC BARDZO UPODOBAŁ, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, Z KTÓREGO PEŁNI WSZYSCYŚMY OTRZYMALI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ODWIECZNE UPRAGNIENIE ŚWIATA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, CIERPLIWE I WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, HOJNE DLA WSZYSTKICH KTÓRZY CIĘ WZYWAJĄ, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ŹRÓDŁO ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, PRZEBŁAGANIE ZA GRZECHY NASZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ZELŻYWOŚCIĄ NAPEŁNIONE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, DLA NIEPRAWNOŚCI NASZYCH STARTE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, AŻ DO ŚMIERCI POSŁUSZNE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, WŁÓCZNIĄ PRZEBITE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ŹRÓDŁO WSZELKIEJ POCIECHY, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ŻYCIE I ZMARTWYCHWSTANIE NASZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, POKOJU I POJEDNANIE NASZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, KRWAWA OFIARO GRZESZNIKÓW, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ZBAWIENIE UFAJĄCYM TOBIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, NADZIEJO W TOBIE UMIERAJĄCYCH, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ROZKOSZY WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
BARANKU BOŻY, KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA, PRZEPUŚĆ NAM PANIE
BARANKU BOŻY, KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA, WYSŁUCHAJ NAS PANIE
BARANKU BOŻY, KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI.
K: JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA.
W: UCZYŃ SERCA NASZE WEDŁUG SERCA TWEGO

MÓDLMY SIĘ:
WSZECHMOGĄCY, WIECZNY BOŻE, WEJRZYJ NA SERCA NAJMILSZEGO SYNA SWEGO I NA CHWAŁĘ, I ZADOŚĆUCZYNIENIE, JAKIE W IMIENIU GRZESZNIKÓW CI SKŁADA, DAJ SIĘ PRZEBŁAGAĆ TYM, KTÓRZY ŻEBRZĄ TWOJEGO MIŁOSIERDZIA, I RACZ UDZIELIĆ PRZEBACZENIA W IMIĘ TEGOŻ SYNA SWEGO, JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY TOBĄ ŻYJE I KRÓLUJE NA WIEKI WIEKÓW. AMEN

Parafia Świętego Stanisława KostkiParafia Pod Wezwaniem  Stanisława Kostki została utworzona decyzją Biskupa Stefana Regmunta 1 sierpnia 2009 roku. Wydzielono ją z Parafii Pod Wezwaniem Świętego Brata Alberta oraz Pod Wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Jej siedzibą i Kościołem Parafialnym został dotychczasowy budynek Kaplicy i Domu Parafialnego przy ul. Obywatelskiej 1. Jednocześnie z dniem 1 września 2009 roku utworzono przy Parafii Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży mianując Księdza Roberta Patro jego dyrektorem.

Pierwszym Proboszczem i organizatorem Parafii został Ksiądz Krzysztof Foryś, który od samego początku przystąpił do trudnych remontów budynku Parafialnego. Dotychczasowy trzykondygnacyjny blok (dawny hotel robotniczy) otrzymał dwuspadowy dach i wieżę, a także została wykonana nowa elewacja. W ten sposób budynek otrzymał Sakralny kształt i charakter.

W dniu 18 listopada 2011 roku Biskup Stefan Regmunt po raz pierwszy w dziejach Parafii przeprowadził jej kanoniczna wizytację. Z ważniejszych wydarzeń należy także wspomnieć, że 18 września 2016 roku zainstalowano w Kościele Relikwie Świętego Stanisława Kostki otrzymane od Ojców Jezuitów z Rzymu.
W styczniu 2019 roku rozpoczął się kompleksowy remont wnętrza Kościoła i całego budynku Parafialnego.

Źródło

Informacje szczegółowe

  • Adres: Zielona Góra, ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra, woj. dolnośląskie
  • Telefon: 68 320 08 77, 606 794 392
  • E-mail: info@kostka.zgora.pl
  • WWW: http://www.kostka.zgora.pl

Mapa

Parafia św. Stanisława Kostki ( 777852694 )


Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie – wiosce położonej niedaleko od Przasnysza, w diecezji płockiej, w październiku 1550 roku. Ojcem Stanisława był Jan Kostka, od roku 1564 kasztelan zakroczymski, a matką jego była Małgorzata z Kryskich z Drobnina. Obie rodziny: Kostków i Kryskich były w XVI wieku dobrze znane. I tak jeden z braci matki, Albert, wsławił się poselstwami z ramienia króla Zygmunta Augusta: do Rzymu, do cesarza Ferdynanda i do króla Hiszpanii, Filipa II. Drugi jej brat był wojewodą mazowieckim. Jan Kostka, krewny ojca, był kasztelanem gdańskim, a nawet kandydatem na króla polskiego, popieranym przez sułtana tureckiego, Selima. Piotr Kostka był biskupem chełmińskim.

Stanisław nie był jedynakiem. Miał trzech braci i dwie siostry: Pawła, najstarszego z rodzeństwa (+1607), Wojciecha (+1576), Mikołaja, Annę i drugą siostrę nieznaną z imienia. Śmiertelne szczątki rodziców i braci św. Stanisława spoczywają w kościele parafialnym w Przasnyszu, w kaplicy Kostków. Jaki był styl życia rodziny Kotków w owych latach najlepiej przedstawia Paweł Kostka: Rodzice chcieli, byśmy byli wychowani we wierze katolickiej, zaznajomieni

z katolickimi dogmatami, a nie oddawali się rozkoszom. Co więcej, postępowali z nami ostro i twardo, napędzali nas zawsze – sami jak przez domowników – do wszelkiej pobożności, skromności i uczciwości, tak żeby nikt z otoczenia,

z licznej również służby, nie mógł się na nas skarżyć o rzecz najmniejszą. Wszystkim tak jak rodzicom wolno było nas napominać, wszystkich jak panów czciliśmy.

Historia rodziny nie przekazała bliższych danych o latach dziecięcych św. Stanisława. Wspomina tylko jeden szczegół

z jego charakterystyki: to, że był bardzo uwrażliwiony na brutalne żarty. Jego brat, Paweł, wspomina, że Gdy przy stole rodzinnym siedzieliśmy razem i coś według sposobu świeckiego było opowiedziane nieco za swobodnie, drogi braciszek miał to we zwyczaju, obróciwszy do nieba oczy, tracił przytomność i jak martwy spadałby pod stół, gdyby go ktoś nie pochwycił. Sprawiło to, że ojciec w czasie przyjęć musiał napominać gości do umiaru w słowach.

Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale w żywotach świętych czytamy o niezwykłej wrażliwości dzieci na grzech. I tak np. św. Dominik Savio (+1857) w siódmym roku życia z okazji pierwszej Komunii świętej zdobył się na takie postanowienie: Raczej umrę, aniżeli zgrzeszę. Łaska ma swoje drogi, a dusza dziecka jest na jej działanie szczególnie uczulona.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 68 320 08 77, 606 794 392
  • E-mail: info@kostka.zgora.pl

Wyświetleń: 2