Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa w Pierwszy Piątek Miesiąca (778144020)

Rozpoczęcie: 4 listopada 2022 o 17:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

KYRIE, ELEJSON, CHRYSTE, ELEJSON. KYRIE, ELEJSON.
CHRYSTE, USŁYSZ NAS. CHRYSTE, WYSŁUCHAJ NAS.
OJCZE Z NIEBA, BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SYNU, ODKUPICIELU ŚWIATA, BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
DUCHU ŚWIĘTY, BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
ŚWIĘTA TRÓJCO, JEDYNY BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, SYNA OJCA PRZEDWIECZNEGO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, W ŁONIE MATKI DZIEWICY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO UTWORZONE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ZE SŁOWEM BOŻYM ISTOTOWO ZJEDNOCZONE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, NIESKOŃCZONEGO MAJESTATU, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ŚWIĄTYNIO BOGA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, PRZYBYTKU NAJWYŻSZEGO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA DOMIE BOŻY I BRAMO NIEBIOS, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, GOREJĄCE OGNISKO MIŁOŚCI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SKARBNICO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, DOBROCI I MIŁOŚCI PEŁNE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, CNÓT WSZELKICH BEZDENNA GŁĘBINO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, WSZELKIEJ CHWAŁY NAJGODNIEJSZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, KRÓLU I ZJEDNOCZENIE SERC WSZYSTKICH, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, W KTÓRYM SĄ WSZYSTKIE SKARBY MĄDROŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, W KTÓRYM MIESZKA CAŁA PEŁNIA BÓSTWA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, W KTÓRYM SOBIE OJCIEC BARDZO UPODOBAŁ, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, Z KTÓREGO PEŁNI WSZYSCYŚMY OTRZYMALI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ODWIECZNE UPRAGNIENIE ŚWIATA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, CIERPLIWE I WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, HOJNE DLA WSZYSTKICH KTÓRZY CIĘ WZYWAJĄ, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ŹRÓDŁO ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, PRZEBŁAGANIE ZA GRZECHY NASZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ZELŻYWOŚCIĄ NAPEŁNIONE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, DLA NIEPRAWNOŚCI NASZYCH STARTE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, AŻ DO ŚMIERCI POSŁUSZNE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, WŁÓCZNIĄ PRZEBITE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ŹRÓDŁO WSZELKIEJ POCIECHY, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ŻYCIE I ZMARTWYCHWSTANIE NASZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, POKOJU I POJEDNANIE NASZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, KRWAWA OFIARO GRZESZNIKÓW, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ZBAWIENIE UFAJĄCYM TOBIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, NADZIEJO W TOBIE UMIERAJĄCYCH, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ROZKOSZY WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
BARANKU BOŻY, KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA, PRZEPUŚĆ NAM PANIE
BARANKU BOŻY, KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA, WYSŁUCHAJ NAS PANIE
BARANKU BOŻY, KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI.
K: JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA.
W: UCZYŃ SERCA NASZE WEDŁUG SERCA TWEGO
MÓDLMY SIĘ:
WSZECHMOGĄCY, WIECZNY BOŻE, WEJRZYJ NA SERCA NAJMILSZEGO SYNA SWEGO I NA CHWAŁĘ, I ZADOŚĆUCZYNIENIE, JAKIE W IMIENIU GRZESZNIKÓW CI SKŁADA, DAJ SIĘ PRZEBŁAGAĆ TYM, KTÓRZY ŻEBRZĄ TWOJEGO MIŁOSIERDZIA, I RACZ UDZIELIĆ PRZEBACZENIA W IMIĘ TEGOŻ SYNA SWEGO, JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY TOBĄ ŻYJE I KRÓLUJE NA WIEKI WIEKÓW. AMEN

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy i Świętej Rity w FordonieParafia Świętego Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy została ustanowiona dekretem Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego 18 października 1992 r. Przypisano ją do dekanatu Bydgoszcz V i przydzielono do niej teren należący do macierzystej Parafii Pod Wezwaniem Świętego Mikołaja oraz częściowo do Parafii Pod Wezwaniem Świętego Marka Ewangelisty.

Kamień Węgielny pod budowę Świątyni pochodzi z Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie. Został uroczyście odebrany 29 lipca 2002 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego i Pobłogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie 18 sierpnia 2002 r. – w roku „Poznania Chrystusa”.

29 października 2005 r. odbyła się Uroczystość  Odpustowa z wmurowaniem Kamienia Węgielnego. 

25 marca 2004 r. Parafia po częściowej reorganizacji granic diecezji w Polsce została włączona do nowo utworzonej Diecezji Bydgoskiej.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Bydgoszcz, ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 14 , 85-790 , woj. kujawsko-pomorskie
  • Telefon: 52 346 91 30, 52 551 30 94
  • E-mail: wol@gniezno.opoka.org.pl
  • WWW: http://woltt.nazwa.pl/

Mapa

Parafia pw. Świętego Łukasza w Bydgoszczy ( 777859132 )


Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy została ustanowiona dekretem Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego 18 października 1992 r. Przypisano ją do dekanatu Bydgoszcz V i przydzielono do niej teren należący do macierzystej parafii pw. Świętego Mikołaja oraz częściowo do parafii pw. Świętego Marka Ew.

    Pierwszym proboszczem został Ksiądz Janusz Sawicki (1992-2000), który w 1993 r. wybudował tymczasową kaplicę (poświęconą w późniejszym czasie) z zapleczem socjalnym. 

Wykonanie projektu kościoła wraz z zapleczem zlecono Panu mgr. inż. arch. Zdzisławowi Ambrożkowi.

Budowa rozpoczęła się w roku Wielkiego Jubileuszu, wraz z objęciem funkcji proboszcza przez Księdza Wiesława Pałuczak (2000 -2002). 

Od 25 czerwca 2002 roku opiekę duszpasterską sprawuje Ksiądz Mirosław Pstrągowski. 

    W tym roku po pielgrzymce Ojca Świętego do Ojczyzny: „Bóg bogaty w miłosierdzie”, parafia otrzymała relikwie Świętej Siostry Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego oraz relikwie Świętego Brata Alberta Chmielowskiego. Uroczystość wniesienia relikwii miała miejsce 5 października 2002 r. we wspomnienie Świetej Siostry Faustyny.

    18 października 2002 r. (w dzień odpustu) parafia obchodziła 10 rocznicę istnienia. Sumę odpustową i Słowo Boże wygłosił twórca i pomysłodawca tej parafii Ks. Infułat Stanisław Grunt z Pelplina. Z racji tego jubileuszu, w dniach 21/22 października odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę, aby Matce Najświętszej – Królowej Polski zawierzyć całą wspólnotę parafialną a szczególnie budowę kościoła i domu parafialnego. Przywieziono obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej. 

W roku „Umiłowania Chrystusa” 2003 – parafia otrzymała od jednej z rodzin dzwon „Maryja” i została postawiona tymczasowa dzwonnica; zakupiono holenderskie cyfrowe organy D 227; i Obraz Świetego Łukasza Ewangelisty – (oryginał na Jasnej Górze) – to wszystko zostało poświęcone 19 października 2003 r. w czasie Uroczystości Odpustowych, którym przewodniczył Ks. Bp Wojciech Polak z Gniezna. Dekretem Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego 30 listopada 2003 r. parafia została powiększona o mieszkańców z parafii Świętego Mikołaja i Świętego Jana Ap. i Ewangelisty.

Prace budowlane, rozpoczęte przez Księdza Wiesława Pałuczaka, zostały wstrzymane po dokonaniu analizy projektów. Wszczęto rozmowy, na skutek których 21 sierpnia 2003 r. władza duchowna podjęła następującą decyzję: „należy wykonać nowy projekt, przez nowego projektanta, nie niszcząc tego, co zostało zrobione”. Po rozpatrzeniu kilku propozycji wybrano projekt Pani mgr inż. arch. Małgorzaty Świstowskiej i Pana mgr. inż. Krzysztofa Świstowskiego (pozwolenia budowlane nr 891/2004). 

4 maja 2004 r. o godz. 8 oo zaczął bić dzwon MARYJA, obwieszczając początek prac budowlanych. Stanowisko kierownika budowy objął Pan mgr inż. Jarosław Bobkowski, zaś inspektorem nadzoru został Pan inż. Mirosław Świdurski. 

26 października 2004 roku, podczas pielgrzymki do Rzymu, projekt został przedstawiony Ojcu Świętemu Jan Paweł II spojrzał na makietę kościoła ku czci Świetego Łukasza Ewangelisty i domu parafialnego, po czym pobłogosławił tym, którzy wspierają to wielkie dzieło swą modlitwą, pracą oraz ofiarą materialną. 

Kamień węgielny pod budowę świątyni pochodzi z Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie. Został uroczyście odebrany 29 lipca 2002 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego i pobłogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie 18 sierpnia 2002 r. – w roku „Poznania Chrystusa”.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 52 346 91 30
  • E-mail: wol@gniezno.opoka.org.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 52 346 91 30
  • E-mail: wol@gniezno.opoka.org.pl

Wyświetleń: 1