Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Nabożeństwo Różańcowe (777943866)

Rozpoczęcie: 26 marca 2020 o 20:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Matka Boża we wszystkich Swoich Objawieniach Prosiła o odmawianie Różańca. W Fatimie oznajmiła trojgu pastuszkom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby Upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać Mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i czynią pokutę”.

Każdego dnia odmawiamy Różaniec za naszą parafię, aby Matka Boża Uchroniła nas od zarażenia i Prowadziła do Nawrócenia naszych Serc. Będziemy prowadzić transmisje z tego wydarzenia na naszym parafialnym facebook’u

Parafia pw. Świętego Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi PannyInicjatywa budowy kościoła w Trzebownisku zrodziła się ok. 1935 roku. Niesprzyjające warunki atmosferyczne, ostre mrozy i śnieg utrudniały dojazd mieszkańcom Trzebowniska do kościoła w Staromieściu.

Wobec takiej sytuacji zebrała się grupa gospodarzy i postanowiła wybudować kaplicę, w której przynajmniej w niedziele mogłaby sie odbywać Msza Święta

Założono Komitet Budowy Kaplicy. Komitet ten po wielu spotkaniach z ks. Kisielewiczem – proboszczem parafii w Staromieściu, udał sie do Przemyśla do bpa Wojciecha Tomaki. 

Bp Wojciech przejął inicjatywę Komitetu, zlecił opracowanie projektu budowy kościoła i ofiarował pierwszą składkę – cegiełkę na budowę. 

Projekt opracował inż. Dayczuk z Lwowa. Komitet Budowy Kaplicy przekształcił się w Komitet Budowy Kościoła i z dniem 13 maja 1936 roku podjął działanie w zakresie przygotowania parceli, gromadzenia pieniędzy i materiałów. 

Skład Komitetu przedstawiał się następująco: Antoni Bereś (przewodniczący), Józef Dodolak, Andrzej Trzyna, Stanisław Martynuska (skarbnik), po jego śmierci Chmiel Józef, Stanisław Pokrzywa z Nowej Wsi, Franciszek Rybak. 

Należy wspomnieć, iż były to lata trudne. Szczególnie we znaki dawało sie bezrobocie. Dzięki Opatrzności Bożej znaleźli sie ofiarodawcy. Nie sposób dzisiaj wymieniać wszystkich, bo brak dokumentów z tamtych lat. Zachował się akt notarialny z datą 22 sierpnia 1936 roku dotyczący zakupu działki pod kościół od Józefa Motyki syna Jana. 

Z dokumentów prowadzonych przez Komitet Budowy zachowała się tylko książka rozchodów. Pierwszy zapis z datą 22 października 1936 roku to zakup książki i druków za kwotę 3 zł 80 gr. 

Książka rozchodów prowadzona była bardzo skrupulatnie przez Józefa Dodolaka. Ostatni zapis z datą 18 lutego 1939 roku to zapłata za kontrakt (kwota 53 zł 81 gr.) spisany w związku ze śmiercią p. Martynuski. W okresie tym tj. od października 1936 do marca 1939 wydano 14.613 zł 40 gr.

Wykonano mury i 3 łuki pod sklepienie kościoła. II wojna światowa i okupacja hitlerowska przerwała budowę na 5 lat. W czasie frontu w 1944 roku zniszczeniu uległ jeden łuk pod sklepieniem i rozkradziono część materiału przygotowanego do budowy. 

Bezpośrednio po przejściu frontu 15 sierpnia 1944 roku Komitet podjął zbiórkę pieniędzy i kontynuację budowy. Zaangażowanie było bardzo wielkie, bo już 12 października 1945 roku została erygowana parafia Trzebownisko pod wezwaniem św. Wojciecha i z parafii Staromieście otrzymała 18 morgów pola położonego w Miłocinie i Załężu. 

14 października 1945 roku przy zaawansowanej budowie sklepienia i robotach dachowych, bp Wojciech Tomaka z udziałem przedstawiciela władz i starosty rzeszowskiego, dokonał poświecenia kamienia węgielnego. Od tej pory odbywały się regularne nabożeństwa przy prowizorycznie urządzonym ołtarzu. 

W 1946 roku miało miejsce poświęcenie kościoła, a 9 listopada 1952 roku bp Wojciech Tomaka dokonał konsekracji kościoła. Uroczystość ta miała bogata oprawę zgodnie z tradycją ludową. 

W kościele zakończono roboty budowlane, znikły rusztowania, kościół został pomalowany, wykonana została polichromia, trwały prace przy witrażach. Malowidła w prezbiterium są autorstwa artysty malarza pana Stalny Dobrzańskiego z Krakowa. 

W kolejnych latach rozpoczęto budowę plebani, w której zamieszkał proboszcz ks. Józef Burda Biskup W. Toamka pomagał przy wyposażeniu świątyni w szaty i naczynia liturgiczne. Pierwszą fisharmonię do kościoła podarował inż. Jan Tomaka – brat bpa Wojciecha. 

 

Informacje szczegółowe

Mapa

Parafia pw. Świętego Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Trzebownisku


Inicjatywa budowy kościoła w Trzebownisku zrodziła się ok. 1935 roku. Niesprzyjające warunki atmosferyczne, ostre mrozy i śnieg utrudniały dojazd mieszkańcom Trzebowniska do kościoła w Staromieściu.

Wobec takiej sytuacji zebrała się grupa gospodarzy i postanowiła wybudować kaplicę, w której przynajmniej w niedziele mogłaby sie odbywać Msza Święta 

Założono Komitet Budowy Kaplicy. Komitet ten po wielu spotkaniach z ks. Kisielewiczem – proboszczem parafii w Staromieściu, udał sie do Przemyśla do bpa Wojciecha Tomaki.  

Bp Wojciech przejął inicjatywę Komitetu, zlecił opracowanie projektu budowy kościoła i ofiarował pierwszą składkę – cegiełkę na budowę. 

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 17 772 26 08
  • E-mail: deomeo@gmail.com

Wyświetleń: 1