Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Nowenna do Matki Bożej Łaskawej (777915495)

Rozpoczęcie: 22 lutego 2020 o 17:20.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


LITANIA DO MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

KYRIE, ELEJSON, CHRYSTE ELEJSON, KYRIE, ELEJSON.
CHRYSTE, USŁYSZ NAS, CHRYSTE, WYSŁUCHAJ NAS.
OJCZE Z NIEBA, BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI,
SYNU, ODKUPICIELU ŚWIATA BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI,
DUCHU ŚWIĘTY, BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI,
ŚWIĘTA TRÓJCO, JEDYNY BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI.
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, NIEPOKALANA ŚWIĄTYNIO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, MÓDL SIĘ ZA NAMI,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, NAJMILSZY PRZEDMIOCIE MIŁOŚCI OJCA PRZEDWIECZNEGO,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, PRZECZYSTY PRZYBYTKU SŁOWA WCIELONEGO,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, OBLUBIENICO DUCHA ŚWIĘTEGO,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, JAŚNIEJĄCY TRONIE CHWAŁY,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, ZACHOWANA OD ZMAZY GRZECHU PIERWORODNEGO,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, Z SERCEM JEZUSA NAJŚCIŚLEJ ZJEDNOCZONA,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, BŁOGOSŁAWIONA MIĘDZY NIEWIASTAMI,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, NIEWYCZERPANA SKARBNICO ŁASK JEZUSOWYCH,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, BEZPIECZNE SCHRONIENIE SERC NASZYCH,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, NIEZAWODNE ODRODZENIE DUSZ,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, UZDROWIENIE CHORYCH,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, DZIEWICO SŁUCHAJĄCA,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, DZIEWICO MODLĄCA SIĘ,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, DZIEWICO RODZĄCA,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, DZIEWICO OFIARUJĄCA,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, NAUCZYCIELKO POBOŻNOŚCI,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWOŚCI, MOŻNA STOLICO MIŁOSIERDZIA,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, BEZPIECZNA UCIECZKO GRZESZNIKÓW,
NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA, SŁODKA NADZIEJO KONAJĄCYCH
K. MÓDL SIĘ Z NAMI NAJŚWIĘTSZA MARYJO, PANNO ŁASKAWA,
W. ABYŚMY SIĘ STALI GODNYMI OBIETNIC CHRYSTUSOWYCH
MÓDLMY SIĘ: BOŻE, KTÓRYŚ PRZEZ MACIERZYŃSTWO NIEPOKALANEJ DZIEWICY RACZYŁ RODZAJOWI LUDZKIEMU UDZIELIĆ ŁASKI ODKUPIENIA, SPRAW ABYŚMY BŁOGOSŁAWIONYM WIDOKIEM TEJ, KTÓRĄ MATKĄ ŁASKI BOŻEJ NAZYWAMY NA ZIEMI, CIESZYLI SIĘ W NIEBIE NA WIEKI.PRZEZ CHRYSTUSA PANA NASZEGO. AMEN.
Nowenna do Matki Bożej Łaskawej po Mszy Świętej wieczornej

Sanktuarium Matki Bożej ŁaskawejParafia p.w. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku Rzeszowskim – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Tyczyn. Erygowana w 1373 roku.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Chmielnik , ul. Chmielnik 4a, 36-016, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 229 66 23
  • E-mail: kontakt@sanktuariumchmielnik.pl
  • WWW: http://sanktuariumchmielnik.pl

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku


 Po I rozbiorze Polski parafia Chmielnik znalazła się pod władaniem Austrii, która poprzez działania administracyjne starała się zatrzymać kult maryjny. 

Ze względu na duża liczbę wiernych kościół został wydłużony o 10 metrów w 1891 r. przez zasłużonego proboszcza, ks. prałata Franciszka Majchra. Natomiast w 1957 r. ks. Julian Pleśniak dobudował nawy boczne i zmienił całe barokowe ukształtowanie zabudowań plebańskich. W 1977 r. przeprowadzono kapitalny remont kościoła. Zakupiono też nowe organy 32-głosowe, które poświęcił bp Ignacy Tokarczuk w 1984 r. Szczególnej łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej doznali mieszkańcy Chmielnika w 1943 r., gdy Niemcy wykryli prężnie działającą organizację Armii Krajowej pod kryptonimem „Wedeta” i zapowiedzieli spalenie wioski. Za uratowanie wioski przyrzekli Bogu i Matce Bożej wraz z ks. proboszczem Janem Kuźniarem pozłocić wielki ołtarz i sprawić korony i sukienki do obrazu. Wioska ocalała. Mieszkańcy więc przyrzeczenie wypełnili. Ks. Julian Pleśniak, proboszcz w Chmielniku w latach 1955-1971, czynił przygotowania materialne i duchowe do koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, której jednak nie doczekał. 

W 1995 r. przeprowadzono generalną konserwację obrazu Matki Bożej, przywrócono mu pierwotny wygląd. W latach 1992 — 1997 trwały intensywne przygotowania do koronacji obrazu na prawie diecezjalnym. Korony poświęcił Ojciec św. Jan Paweł II w dniu 04.02.1997 r. w Watykanie. Koronacja nastąpiła w dniu 04.05.1997 r. Dokonali jej: bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski, abp. Józef Michalik, Metropolita Przemyski, bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy z Rzeszowa oraz bp Bolesław Taborski i bp Stefan Moskwa, biskupi pomocniczy z Przemyśla. 

W 1996 r. bp Edward Białogłowski poświęcił Kalwarię w Chmielniku. 10.06.1997 r. Parafia Chmielnik przekazała Ojcu św. w darze dom parafialny na Dom Formacji Katolickiej dla Diecezji Rzeszowskiej — jako wotum za koronację Obrazu Matki Bożej Łaskawej.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 1