Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Ogólnopolski Konkurs „Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia” (778100659)

Rozpoczęcie: 5 lutego 2021 o 18:00.
Zakończenie: 30 kwietnia 2021 o 18:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla młodzieży


Opis wydarzenia


Ogólnopolski Konkurs „Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia” skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. 

Konkurs polega na napisaniu esejów lub opowiadań inspirowanych Nauką i Tekstami Stefana Wyszyńskiego oraz Karola Wojtyły. Praca powinna odbywać się pod okiem opiekuna merytorycznego a rozmiary wyjustowanego tekstu nie mogą przekroczyć 10 tysięcy znaków, liczonych bez spacji. Ukończone dzieło należy przesłać pocztą tradycyjną w formie edytowalnego pliku na płycie DVD wraz z wydrukowanym tekstem oraz wypełnionymi i podpisanymi: zgłoszeniem do konkursu a także metryczką, wygenerowaną ze strony internetowej konkursu.

Przed wysłaniem pracy należy wypełnić formularz.

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2021 r. na adres:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Postępu 18

02-676 Warszawa

z dopiskiem: „B.E.N. Konkurs Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”.


 Uwaga! – Liczy się data wpływu do jednostki Organizatora

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 24 maja 2021 r. na stronach internetowych Organizatora.

Więcej informacji na stronie internetowej.

PolskaPolska jst to państwo w Europie Środkowej położone między Morzem Bałtyckim na północy, a Sudetami i Karpatami na południu. Od północy Polska graniczy z Obwodem Kaliningradzkim – Rosją i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. 

Powierzchnia Polski wynosi 312 696 km². Zamieszkiwana przez 37 672 367 ludzi. Polska podzielona jest na 16 województw. Jej największym miastem i jednocześnie stolicą jest Warszawa. Inne metropolie to Rzeszów, Lublin, Kielce, Kraków, Katowice, Opole, Łódź, Poznań, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok

Informacje szczegółowe

  • Adres: Polska

Mapa

Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( 778100583 )


Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został powołany 19 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.

Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, w tym zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, popełnionych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Inne ważne zadania Instytutu, to prowadzenie badań naukowych oraz działalność w zakresie edukacji publicznej. Ustawowym zadaniem IPN jest również poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Ponadto IPN ma za zadanie prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą oraz miejsc walki i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Ustawa o IPN przewiduje udostępnianie dokumentów zgromadzonych w archiwach służb specjalnych PRL osobom, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny.  

Źródło

Informacje szczegółowe

  • Telefon: +48 22 5818778, +48 22 5818777
  • E-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
  • WWW: https://ipn.gov.pl/

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: +48 22 5818778, +48 22 5818777
  • E-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl

Wyświetleń: 11