Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Ogólnopolski Konkurs „Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia” (778100659)

Rozpoczęcie: 5 lutego 2021 o 18:00.
Zakończenie: 30 kwietnia 2021 o 18:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla młodzieży


Opis wydarzenia


Ogólnopolski Konkurs „Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia” skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. 

Konkurs polega na napisaniu esejów lub opowiadań inspirowanych Nauką i Tekstami Stefana Wyszyńskiego oraz Karola Wojtyły. Praca powinna odbywać się pod okiem opiekuna merytorycznego a rozmiary wyjustowanego tekstu nie mogą przekroczyć 10 tysięcy znaków, liczonych bez spacji. Ukończone dzieło należy przesłać pocztą tradycyjną w formie edytowalnego pliku na płycie DVD wraz z wydrukowanym tekstem oraz wypełnionymi i podpisanymi: zgłoszeniem do konkursu a także metryczką, wygenerowaną ze strony internetowej konkursu.

Przed wysłaniem pracy należy wypełnić formularz.

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2021 r. na adres:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Postępu 18

02-676 Warszawa

z dopiskiem: „B.E.N. Konkurs Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”.


 Uwaga! – Liczy się data wpływu do jednostki Organizatora

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 24 maja 2021 r. na stronach internetowych Organizatora.

Więcej informacji na stronie internetowej.

PolskaPolska jst to państwo w Europie Środkowej położone między Morzem Bałtyckim na północy, a Sudetami i Karpatami na południu. Od północy Polska graniczy z Obwodem Kaliningradzkim – Rosją i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. 

Powierzchnia Polski wynosi 312 696 km². Zamieszkiwana przez 37 672 367 ludzi. Polska podzielona jest na 16 województw. Jej największym miastem i jednocześnie stolicą jest Warszawa. Inne metropolie to Rzeszów, Lublin, Kielce, Kraków, Katowice, Opole, Łódź, Poznań, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok

Informacje szczegółowe

  • Adres: Polska

Mapa

Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( 778100583 )


Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został powołany 19 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.

Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, w tym zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, popełnionych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Inne ważne zadania Instytutu, to prowadzenie badań naukowych oraz działalność w zakresie edukacji publicznej. Ustawowym zadaniem IPN jest również poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Ponadto IPN ma za zadanie prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą oraz miejsc walki i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Ustawa o IPN przewiduje udostępnianie dokumentów zgromadzonych w archiwach służb specjalnych PRL osobom, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny.  

Źródło

Informacje szczegółowe

  • Telefon: +48 22 5818778, +48 22 5818777
  • E-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
  • WWW: https://ipn.gov.pl/

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: +48 22 5818778, +48 22 5818777
  • E-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl

Wyświetleń: 20