Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Peregrynacja Relikwii Błogosławionego Księdza Michaela McGivneya (778110212)

Rozpoczęcie: 27 marca 2021 o 8:00.
Zakończenie: 10 kwietnia 2021 o 8:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Dzień 31 października 2020 roku był wielkim Świętem dla Rycerzy Kolumba na całym świecie, ponieważ założyciel Zakonu Ksiądz Michael McGivney został ogłoszony Błogosławionym Kościoła Katolickiego.

Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba przekazała do Polski trzy Relikwie Księdza Michaela McGivney’a. W Parafii Świętej Barbary będą One od soboty 27.03.2021 – do soboty 10.04.2021r.

Zapraszamy do Wspólnej Modlitwy!

Szczegółowe informacje w Parafii.

Parafia Świętej BarbaryKościół Świętej Barbary w Wieluniu wzniesiony 1521 roku. W XIX wieku zostały zniszczone drewniane ściany, zastąpiono je murowanymi, pozostawiając oryginalne Prezbiterium. W latach 70 – tych XX wieku Kościół gruntownie odrestaurowano. Od 2000 roku jest Kościołem Parafialnym, a w 2003 roku rozpoczęto budowę większego Kościoła, przylegającego do jednej ze ścian starego budynku.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Wieluń, ul. Wiśniowa 12, 98-300, woj. łódzkie
  • Telefon: 43 842 70 17

Mapa

Polska Rada Stanowa Rycerzy Kolumba ( 778110136 )


2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w New Haven, stanie Connecticut.

Z inicjatywy Proboszcza, 29-letniego Księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie Katolicką, rodzinną Organizacją Bratnią. Znajdowali oni siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu się Świętej Sprawie: przysięgali bronić swojej Ojczyzny, Rodziny i Wiary…

Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata. Osiągnęli swój cel, gdy 29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja Rycerzy Kolumba. To byli pierwsi Rycerze Kolumba.

Rycerze Kolumba są Katolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy.

Historia Zakonu wskazuje na proroczą Wizję Księdza McGivneya, który 31 października 2020 roku został beatyfikowany w katedrze Świętego Józefa w Hartford, w stanie Connecticut. Wizja Księdza McGivneya przyczyniła się do stworzenia Organizacji, która stała się wiodącą Katolicką, Bratnią Organizacją wzajemnej pomocy na świecie.

Źródło

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 607 297 810
  • E-mail: delegatstanowy@rycerzekolumba.com

Wyświetleń: 3