Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Pierwsza Sobota Miesiąca (778141764)

Rozpoczęcie: 7 sierpnia 2021 o 7:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca to forma pomocy grzesznikom, Zaproponowana przez Maryję i Jezusa. Przez to Nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę Modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.

Pierwsza Sobota Miesiąca trwa cały dzień.

Parafia Pod Wezwaniem Chrystusa KrólaParafię powołał do życia Biskup Edward Kisiel dekretem z 15 czerwca 1990 r. na terytorium należącym dotąd do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Parafii Niepokalanego Serca Maryi. Jednocześnie na urząd Proboszcza powołano Księdza Antoniego Szczęsnego. W miejscu obecnego Kościoła Chrystusa Króla Ksiądz Adolf Ołdziejewski, Proboszcz dojlidzki, zbudował w 1937 r. drewniany Kościół pod tym samym wezwaniem z materiału pozyskanego z rozebranego teatru letniego w Zwierzyńcu. Powstały też plebania i budynki gospodarcze. Do tejże, tymczasowej Świątyni przeniesiono Nabożeństwa Parafialne z nieistniejącego obecnie Kościoła Pod Wezwaniem  Matki Boskiej Ostrobramskiej w Dojlidach. Dnia 25 czerwca 1941 r. uciekające przed Niemcami żołdactwo sowieckie zamordowało Księdza Ołdziejewskiego, jego Ojca Wincentego oraz kilku parafian, śpieszących na ratunek podpalonej przez sowieckich zwyrodnialców Świątyni. Duszpasterstwo przeniesiono do odbudowanego właśnie Kościoła Matki Boskiej Ostrobramskiej w Dojlidach. W 1985 r. uzyskano zgodę władz państwowych na wystawienie Kaplicy w miejscu spalonego w czasie wojny Kościoła. W roku następnym Proboszcz z Dojlid, Ksiądz Maciej Pawlik, przystąpił do budowy murowanego Kościoła, zaprojektowanego przez inż. Arch. Andrzeja Kocia. Główne prace budowlane ukończono w roku 1989, co pozwoliło w roku następnym na utworzenie przy tej Świątyni Parafii, której nadano Tytuł Chrystusa Króla. Dalsze prace wykończeniowe prowadzili kolejni Proboszczowie: Ksiądz Antoni Szczęsny i Ksiądz Franciszek Wiatr.

W bryle budynku charakterystyczny jest dwupołaciowy dach z centralnie umieszczoną wieżą-sygnaturką i monumentalna Figura Chrystusa Króla w bramie Kościoła. Wnętrze Świątyni zdobią obrazy pędzla Marka Karpa. Przy Kościele zbudowano nową plebanię, a posesję przykościelną otoczono murem. Przy nowej Świątyni pogrzebano w 1994 r. doczesne szczątki Księdza Ołdziejewskiego, ekshumowane z cmentarza dojlidzkiego.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Białystok, ul. Pl. Księdza Adolfa Ołdziejewskiego 1, 15-545 , woj. podlaskie
  • Telefon: 857434429
  • E-mail: parafiachk@gmail.com
  • WWW: https://parafiachk.bialystok.pl/

Mapa

Parafia pw. Chrystusa Króla (Białystok) ( 778015467 )


Parafię powołał do życia Biskup Edward Kisiel dekretem z 15 czerwca 1990 r. na terytorium należącym dotąd do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i parafii Niepokalanego Serca Maryi. Jednocześnie na urząd proboszcza powołano Księdza Antoniego Szczęsnego. W miejscu obecnego Kościoła Chrystusa Króla Ksiądz Adolf Ołdziejewski, proboszcz dojlidzki, zbudował w 1937 r. drewniany Kościół pod tym samym wezwaniem z materiału pozyskanego z rozebranego teatru letniego w Zwierzyńcu. Powstały też plebania i budynki gospodarcze. Do tejże, tymczasowej świątyni przeniesiono Nabożeństwa parafialne z nieistniejącego obecnie Kościoła p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Dojlidach. Dnia 25 czerwca 1941 r. uciekające przed Niemcami żołdactwo sowieckie zamordowało Księdza Ołdziejewskiego, jego ojca Wincentego oraz kilku parafian, śpieszących na ratunek podpalonej przez sowieckich zwyrodnialców Świątyni. Duszpasterstwo przeniesiono do odbudowanego właśnie Kościoła Matki Boskiej Ostrobramskiej w Dojlidach. W 1985 r. uzyskano zgodę władz państwowych na wystawienie Kaplicy w miejscu spalonego w czasie wojny Kościoła. W roku następnym proboszcz z Dojlid, Ksiądz Maciej Pawlik, przystąpił do budowy murowanego Kościoła, zaprojektowanego przez inż. Arch. Andrzeja Kocia. Główne prace budowlane ukończono w roku 1989, co pozwoliło w roku następnym na utworzenie przy tej Świątyni parafii, której nadano tytuł Chrystusa Króla. Dalsze prace wykończeniowe prowadzili kolejni proboszczowie: Ksiądz Antoni Szczęsny i Ksiądz Franciszek Wiatr. W bryle budynku charakterystyczny jest dwupołaciowy dach z centralnie umieszczoną wieżą-sygnaturką i monumentalna Figura Chrystusa Króla w bramie Kościoła. Wnętrze Świątyni zdobią obrazy pędzla Marka Karpa. Przy Kościele zbudowano nową plebanię, a posesję przykościelną otoczono murem. Przy nowej Świątyni pogrzebano w 1994 r. doczesne szczątki Księdza Ołdziejewskiego, ekshumowane z cmentarza dojlidzkiego.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 857434429
  • E-mail: parafiachk@gmail.com

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 857434429
  • E-mail: parafiachk@gmail.com

Wyświetleń: 1