Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Pierwszy Czwartek Miesiąca (778142600)

Rozpoczęcie: 2 września 2021 o 7:00.

Dla sióstr zakonnych Dla wszystkich Dla kapłanów


Opis wydarzenia


Pierwszy Czwartek Miesiąca jest dniem Eucharystii, a tym samym Czasem Dziękczynienia. Wdzięczni Bogu Ojcu za największy z cudów – Cud Eucharystii, oraz za Dar Posługi naszych Kapłanów, dzięki którym Chrystus może w pełni Dawać Siebie i Przebywać wśród ludzi w Swoich Sakramentalnych Znakach, w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca sprawowana jest w ich intencji Eucharystia. Obejmując Modlitwą cały Kościół Święty, Duchowieństwo, prosimy także Boga oraz Matkę Najświętszą o nowe powołania Kapłańskie, Zakonne i Misyjne, by nigdy nie zabrakło Szafarzy Bożych Tajemnic i tych, którzy zaniosą światu Dobrą Nowinę o Zbawieniu.

Pierwszy Czwartek Miesiąca trwa cały dzień.

Parafia Pod Wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego (Rumia)Parafia rumska powstała w I połowie XVIII wieku. Wyposażenie Kościoła stanowią neobarokowe Ołtarze i Ambona oraz barokowe Elementy przeniesione ze starego Kościoła Krzyża Świętego, zniszczonego po 1945 roku. Obecnie Parafia należy do Zakonu Salezjanów. Pierwszym Proboszczem był Ksiądz Ludwik Warnecki.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rumia, ul. Kościelna 20, 84-230, woj. pomorskie
  • Telefon: 58 671 01 10
  • E-mail: rumiakrzyz@salezjanie.pl
  • WWW: http://rumiakrzyz.pl/

Mapa

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego /Salezjanie ( 778081798 )


Parafia rumska powstała w I połowie XVIII wieku. Założyli Ją cystersi z Oliwy około 1220 r., a 1.09.1945 r. obieli ją Salezjanie. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego został Konsekrowany 19.06.1921 r. przez Biskupa Klundera. 

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 58 671 01 10, 512 097 058
  • E-mail: rumiakrzyz@salezjanie.pl

Wyświetleń: 2