Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Pierwszy Piątek Miesiąca (777899647)

Rozpoczęcie: 5 czerwca 2020 o 19:00.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla kobiet Dla mężczyzn


Opis wydarzenia


Istotą i warunkiem pierwszych piątków jest uczestnictwo we Mszy Świętej wraz z przyjęciem Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu grzechy swoje i całego świata. Po takiej Mszy Świętej lub przed Nią uroczyście odmawia się Litanię do Najświętszego Serca. Jeżeli wierny nie jest w Łasce Uświęcającej, powinien przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

9 pierwszych piątków miesiąca zapoczątkowała w drugiej połowie XVII wieku, francuska siostra zakonna, Małgorzata Maria Alacoque. Przez ponad półtora roku Pan Jezus ukazywał jej Swoje Najświętszej Serce płonące miłością do ludzi i zranione ich grzechami.
Pan Jezus Przekazał Siostrze Małgorzacie obietnicę:

,,Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej Dam Łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez Sakramentów Świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci”.

Kaplica Klasztorna przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w ŁagiewnikachSercem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest Kaplica Klasztorna z Łaskami Słynącym Obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem Świętej Faustyny. Ta niewielka Świątynia wybudowana w kompleksie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i poświęcona w 1891 roku (pw. Świętego Józefa), służyła niegdyś tylko siostrom i ich wychowankom, była świadkiem Modlitwy i nadzwyczajnych Łask (m. in. Objawień Pana Jezusa i Matki Najświętszej), jakie tutaj otrzymała Apostołka Bożego Miłosierdzia. Wraz z Jej śmiercią w tym miejscu zostało zdeponowane Orędzie o Bożym Miłosierdziu, które z woli Chrystusa przekazała Kościołowi i światu. Dlatego łagiewnickie Sanktuarium stało się stolicą kultu Miłosierdzia Bożego, z której to Orędzie rozchodzi się na cały świat i do której pielgrzymują ludzie ze wszystkich kontynentów, upraszając wiele Łask, o czym świadczą liczne wota umieszczone w gablotach wokół Kaplicy.

W Ołtarzu bocznym po lewej stronie Kaplicy znajduje się Łaskami Słynący Obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły poświęcony przez Ojca Józefa Andrasza SJ (krakowskiego kierownika duchowego Siostry Faustyny) 16 kwietnia 1944 roku, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Kopie i reprodukcje tego obrazu rozeszły się po całym świecie i na nim spełniły się Słowa Jezusa wypowiedziane do Siostry Faustyny przy pierwszym jego objawieniu:

,,Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz. 47).”

Pod tym Obrazem, u stóp Ołtarza spoczywa biała marmurowa trumienka z Relikwiami Świętej Siostry Faustyny, a ich cząstka została umieszczona w marmurowym klęczniku przed Ołtarzem, aby pielgrzymi mogli w sposób bardzo przystępny oddawać Jej cześć i prosić o Jej możne wstawiennictwo w modlitwach zanoszonych do Miłosierdzia Bożego. 

    W Ołtarzu głównym jest figura Matki Bożej Miłosierdzia – patronki Zgromadzenia, a w bocznych wnękach tego Ołtarza znajdują się figury: Świętego Stanisława Kostki – patrona młodzieży oraz Świętej Marii Magdaleny – patronki pokutnic. W bocznym Ołtarzu po prawej stronie jest Obraz Świętego Józefa z Dzieciątkiem. On od początku był patronem tej kaplicy i całej posesji, którą ku jego czci nazwano kiedyś „Józefowem”. Na bocznych ścianach znajdują się obrazy: Świętej Siostry Faustyny (pędzla Heleny Tchórzowskiej), Świętego Ignacego – patrona Zgromadzenia oraz Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki – kierownika duchowego Świętej Siostry Faustyny.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Łagiewniki, 30-420, woj. małopolskie
  • Telefon: +48 123518800
  • E-mail: klasztor@faustyna.pl

Mapa

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków – Łagiewniki


Łagiewnickie Sanktuarium tętni życiem duchowym i apostolskim. Jest nie tylko miejscem wielu objawień (ponad 280), jakie tutaj miała św. Siostra Faustyna, ale i cudów, o czym świadczą choćby wota w kaplicy czy tysiące listów złożonych w klasztornym archiwum. Przed łaskami słynącym obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny modlą się pielgrzymi ze wszystkich kontynentów, a ci, którzy fizycznie nie mogą przybyć do tego świętego miejsca, korzystają z transmisji radiowych, telewizyjnych i on-line na stronie: faustyna.pl. Do tego miejsca można odnieść słowa, które Bóg powiedział do Mojżesza: Zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz – święta jest.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 5