Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Pierwszy Piątek Miesiąca (778132915)

Rozpoczęcie: 4 marca 2022 o 7:30.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla kobiet Dla mężczyzn Dla dzieci


Opis wydarzenia


Istotą i warunkiem pierwszych piątków jest uczestnictwo we Mszy Świętej wraz z przyjęciem Komunii Świętej Wynagradzającej Sercu Jezusowemu grzechy swoje i całego świata. Po takiej Mszy Świętej lub przed Nią uroczyście odmawia się Litanię do Najświętszego Serca. Jeżeli wierny nie jest w Łasce Uświęcającej, powinien przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

9 pierwszych piątków miesiąca zapoczątkowała w drugiej połowie XVII wieku, francuska siostra zakonna, Małgorzata Maria Alacoque. Przez ponad półtora roku Pan Jezus ukazywał jej Swoje Najświętszej Serce płonące miłością do ludzi i zranione ich grzechami.

Pan Jezus Przekazał Siostrze Małgorzacie obietnicę:
,,Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej Dam Łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez Sakramentów Świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci”.

Pierwszy Piątek Miesiąca trwa cały dzień.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa (Bydgoszcz)Powstania Kościoła wiąże się ze staraniami społeczności polskiej, która od 1898 r. usiłowała uzyskać zgodę władz pruskich na budowę nowego Kościoła Katolickiego w mieście. Zgoda została wydana w 1906r., jednak pod warunkiem powstania dwóch Kościołów: jednego dla Polaków Pod Wezwaniem Świętej Trójcy i drugiego dla Niemców Pod Wezwaniem Serca Jezusa. Druga Świątynia miała być ufundowana przez władze państwowe dla niemieckich Katolików zamieszkujących intensywnie rozwijające się na przełomie wieków Śródmieście. Na miejsce budowy wybrano Elisabethmarkt – miejski plac targowy. Kościół wybudowany został w latach 1910-1913. Kościół zbudowano w stylu neobarokowym, w kształcie Bazyliki, z apsydą, transeptem i wielką kopulastąrotundą w środku. Styl Kościoła nawiązuje do baroku Świątyń północnych Niemiec. Gmach Konsekrował Sufragan gnieźnieński Ksiądz Biskup W. Kloske 19 czerwca 1913 r. Początkowo Świątynia była Kościołem Pomocniczym w obrębie Parafii Farnej. Do 1920 r. służyła Duszpasterstwu Katolików niemieckich, a następnie Duszpasterstwu Katolików polskich i niemieckich (Nabożeństwa niemieckie zlikwidowano 17 lutego 1924 r.) Aż do wybuchu II Wojny Światowej stanowił własność gminy niemieckiej. W 1924 r. Kardynał Edmund Dalbor wydał Dekret o powstaniu w Bydgoszczy pięciu nowych Parafii, w tym Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od 1925 r. jej Proboszczem był Ksiądz Kanonik Kazimierz Stepczyński – zamordowany przez Niemców w 1939 r. 

W czasie II Wojny Światowej Kościoła nie dotknęły zniszczenia wojenne. W latach 1982-1988 odnowiono generalnie wnętrze Kościoła, a w2002 r. zyskał nową elewację oraz zewnętrzną iluminację.

Źródło

Informacje szczegółowe

  • Adres: Bydgoszcz, ul. Pl. Piastowski 5, 85-012, woj. kujawsko-pomorskie
  • Telefon: 52 322 29 02
  • E-mail: parafianspjbydgoszcz@gmail.c
  • WWW: http://www.nspj.bydgoszcz.pl/

Mapa

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy ( 778082839 )


Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy – wchodzi w skład dekanatu Bydgoszcz II Diecezji bydgoskiej. Obejmuje zachodnią część Śródmieścia Bydgoszczy

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 52 3222902 , 601702676
  • E-mail: parafianspjbydgoszcz@gmail.c

Wyświetleń: 2