Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Pierwszy Piątek Miesiąca (777937694)

Rozpoczęcie: 5 czerwca 2020 o 19:30.

Dla wszystkich Dla Polonii


Opis wydarzenia


Istotą i warunkiem pierwszych piątków jest uczestnictwo we Mszy Świętej wraz z przyjęciem Komunii Świętej Wynagradzającej Sercu Jezusowemu grzechy swoje i całego świata. Po takiej Mszy Świętej lub przed Nią uroczyście odmawia się Litanię do Najświętszego Serca. Jeżeli wierny nie jest w Łasce Uświęcającej, powinien przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

9 pierwszych piątków miesiąca zapoczątkowała w drugiej połowie XVII wieku, francuska siostra zakonna, Małgorzata Maria Alacoque. Przez ponad półtora roku Pan Jezus ukazywał jej Swoje Najświętszej Serce płonące miłością do ludzi i zranione ich grzechami.
Pan Jezus Przekazał Siostrze Małgorzacie obietnicę:

,,Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej Dam Łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez Sakramentów Świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci”.

Parafia Świętej Małgorzaty MariiPatronka Parafii

Święta Małgorzata Maria Alacoque

Małgorzata urodziła się 22 lipca 1647 r. w Burgundii (Francja). Jej ojciec był notariuszem i sędzią. Zmarł, gdy Małgorzata miała 8 lat. Oddano ją wtedy do kolegium klarysek w Charolles. Ciężka choroba zmusiła ją jednak do powrotu do domu. Oddana z kolei na wychowanie do apodyktycznego wuja i gderliwych ciotek, wiele od nich wycierpiała. Choroba trwała cztery długie lata. Dziecko dojrzało w niej duchowo. Nie pociągał jej świat, czuła za to wielki głód Boga. Pragnęła też gorąco poświęcić się służbie Bożej. Musiała jednak pomagać w domu swoich opiekunów. Marzenie jej spełniło się dopiero, kiedy miała 24 lata. Wstąpiła wtedy do Sióstr Nawiedzenia (wizytek) w Paray-le-Monial. Zakon ten założył św. Franciszek Salezy (+ 1622) i św. Joanna Chantal (+ 1641), a przez 40 lat kierownictwo duchowe nad nim miał św. Wincenty de Paul (+ 1660). Małgorzata otrzymała habit zakonny 25 sierpnia 1671 r. Musiała wyróżniać się wśród sióstr, skoro dwa razy piastowała urząd asystentki przełożonej, a w latach 1685-1687 była mistrzynią nowicjuszek.

Małgorzata była mistyczką – od 21 grudnia 1674 r. przez ponad półtora roku Pan Jezus w wielu objawieniach przedstawiał jej swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości. Chrystus żądał od Małgorzaty, by często przystępowała do Komunii świętej, jak tylko pozwoli jej na to posłuszeństwo, a przede wszystkim tego, by przyjmowała Go w Komunii świętej w pierwsze piątki miesiąca, a w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek, by uczestniczyła w Jego konaniu śmiertelnym w Ogrójcu między godziną 23 a 24: “Upadniesz na twarz i spędzisz ze Mną jedną godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej doznałem”.

W związku z otrzymanym orędziem i poleceniem, aby ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz przystępowano przez 9 miesięcy do pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej, Małgorzata doznała wielu przykrości i sprzeciwów. Nawet jej przełożona nie wierzyła w prawdziwość objawień. Dopiero w 1683 r., gdy wybrano nową przełożoną, Małgorzata mogła rozpocząć rozpowszechnianie Bożego przesłania. Od 1686 r. obchodziła święto Najświętszego Serca Jezusa i rozszerzyła je na inne klasztory sióstr wizytek. Z jej inicjatywy wybudowano w Paray-le-Monial kaplicę poświęconą Sercu Jezusa.

Małgorzata zmarła 17 października 1690 r. po 43 latach życia, w tym 18 latach profesji. Beatyfikował ją Pius IX (1864), kanonizował Benedykt XV (1920). Wraz ze Świetym Janem Eudesem jest nazywana “Świętą od Serca Jezusowego”. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa został uznany oficjalnie w 1765 r. przez Klemensa XIII.

W ikonografii Święta Małgorzata Maria przedstawiana jest w czarnym habicie wizytek, w rękach trzyma przebite serce.

Informacje szczegółowe

Mapa

Parafia Świętej Małgorzaty Marii, Kościół Rzymsko-Katolicki


Obecność wiary katolickiej w Algonquin datuje się na rok 1845, kiedy to duża grupa czeskich osadników zamieszkała wzdłuż rzeki Fox. W 1911 r. bp Piotr Muldoon wyznaczył do posługi duszpasterskiej ks. P.J. Hogana, który dwa razy w miesiącu sprawował mszę świętą. W 1915 r., pod przewodnictwem ks. Józefa Lonergan została utworzona misja Świętej Małgorzaty Marii dla 26 mieszkających tutaj rodzin. Na zakupionej ziemi wzdłuż rzeki Fox wybudowano pierwszy kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, który został poświęcony w Dniu Święta Dziękczynienia 25 listopada 1915 roku.

Po upływie czterdziestu lat przydzielony został parafii pierwszy proboszcz rezydent, ks. Raymond Eipers. Ponieważ pierwszy kościół był zbyt mały dla rozrastającej się społeczności, dlatego też w 1955 r. zakupiono 10 akrów ziemi na cele duszpasterskie. Na terenie tym, położonym wzdłuż ulic Algonquin i Hubbard, wybudowano nowy kościół i szkołę. Kościół mógł pomieścić 350 osób, a do parafialnej katolickiej szkoły, pod kierownictwem sióstr dominikanek, uczęszczało 130 uczniów. W 1983 roku parafia wybudowała nowy kościół dla istniejącej już wówczas ponad dwu tysięcznej wspólnoty rodzin. Nowy kościół oraz kaplicę, biura parafialne i zaplecze duszpasterskie poświęcił bp Artur O’Neill. W 2002 roku parafia kupiła budynek państwowej szkoły Eastiview, położonej w sąsiedztwie działki parafialnej. Dzisiaj jest on siedzibą katolickiej szkoły św. Małgorzaty Marii, Parafialnego Centrum Edukacji Religijnej oraz Szkoły Języka Polskiego.

W chwili obecnej parafia św. Małgorzaty Marii liczy ponad 3.450 rodzin biorących czynny udział w ponad 130 duszpasterstwach i posługach. Do katolickiej szkoły uczęszcza ponad 570 uczniów, a ponad 300 dzieci ze szkół publicznych uczestniczy w nauce religii.

W roku 2000 parafia otworzyła gościnnie swoje drzwi dla Polaków, którzy zaczęli sprowadzać się do Algonquin i okolicznych miejscowości i umożliwiła prowadzenie duszpasterstwa również w języku polskim. Na msze święte w języku polskim (sobota – 6:30 pm i niedziela – 1:00 pm) uczęszcza regularnie w granicach 700-900 osób. Polska społeczność podtrzymuje swoje narodowe tradycje i zwyczaje poprzez, istniejące przy parafii: Klub Kultury Polskiej oraz Katolicką Polską Szkołę, do której uczęszcza obecnie 430 dzieci i młodzieży.

Od 1-go lipca 2011 roku biskup Diecezji Rockford Thomas Doran oddał parafię pod duszpasterską opiekę Ojców Franciszkanów Konwentualnych z Krakowa. Obecnie pracuje tutaj trzech kapłanów franciszkańskich, którzy pełnią posługę duszpasterską dla Amerykanów, Polaków i Filipińczyków.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 1