Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


Pokolenie Solidarności. Konkurs Literacki (778186144) - edytuj

Rozpoczęcie: 1 lipca 2021 o 8:00.
Zakończenie: 31 sierpnia 2022 o 8:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla pełnoletnich Dla kobiet Dla mężczyzn


Opis wydarzenia


Dla uczczenia 41. rocznicy powołania  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i w 40. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego Instytut Literatury organizuje konkurs literacki Pokolenie Solidarności.

Zgłoszenia przyjmowane będą w trzech kategoriach:

 • opowiadanie,
 • powieść
 • non-fiction 

Prace nadsyłane na konkurs powinny być inspirowane historią, działalnością i spuścizną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Do udziału w konkursie – poza kategoriami specjalnego przeznaczenia, dedykowanymi działaczom „Solidarności” – upoważniona jest każda pełnoletnia osoba, która w wyznaczonym czasie dokona poprawnego zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres solidarnosc@instytutliteratury.eu

Jak dokonać poprawnego zgłoszenia?

 • nabór otwieramy 1 lipca 2021 roku – wcześniejsze zgłoszenia nie zostaną zakwalifikowane do konkursu
 • w temacie maila wpisz „Zgłoszenie na konkurs – KATEGORIA” oraz swoje imię i nazwisko. W miejsce słowa „KATEGORIA” podaj nazwę kategorii konkursowej, do której zgłaszasz swój udział: OPOWIADANIE, POWIEŚĆ lub NON-FICTION. Jeśli dokonujesz zgłoszenia w kategorii non-fiction, w treści maila podaj nazwę podkategorii
 • w treści maila zamieść swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), a także następującą formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w celu udziału w konkursie literackim Pokolenie Solidarności, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu”

 • Pracę konkursową w formacie .odt, .rtf, .doc lub .docx dodaj do maila jako załącznik. W nazwie pliku powinny znajdować się Twoje nazwisko oraz tytuł pracy (w formacie: Nazwisko Imię, Tytuł)
 • pamiętaj o regulaminowych wytycznych dotyczących objętości zgłaszanego tekstu – w kategorii opowiadanie górna granica to 90 tys. znaków ze spacjami, a w kategorii powieść przyjmujemy teksty, których minimalna objętość to 180 tys. znaków ze spacjami; w kategorii non-fiction nie ma takich ograniczeń
 • wszystkie szczegóły są obszernie opisane w regulaminie konkursu.

Jeśli masz wątpliwości – napisz na adres: promocja@instytutliteratury.eu

Więcej informacji tutaj


Plan wydarzenia


 1. Kategoria OPOWIADANIEdo 30 września 2021 roku; pula nagród – 50 000 PLN
 2. Kategoria POWIEŚĆdo 31 sierpnia 2022 roku; pula nagród – 100 000 PLN
 3. Kategoria NON-FICTION – pierwszy nabór do 30 września 2021, drugi nabór do 31 sierpnia 2022; pula nagród – 50 000 PLN

W kategorii non-fiction wyszczególnione zostały następujące podkategorie:

DZIENNIKI – przeznaczona dla działaczy Solidarności posiadających zapiski z czasów prowadzenia działalności związkowej lub innych osób należących do szeroko rozumianej opozycji lat 70. i 80.

WSPOMNIENIA – przeznaczona dla działaczy Solidarności (i szeroko rozumianej opozycji), a dotycząca wspomnień/pamiętników z okresu działalności związkowej (opozycyjnej) spisywanych z dzisiejszej perspektywy

REPORTAŻ – przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą reportaż historyczny dotyczący opozycji demokratycznej w PRL

BIOGRAFIA – przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą barwną sylwetkę działaczki/działacza związkowego lub opozycji demokratycznej

Instytut Literatury (Kraków) ( 778186132 )


Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 7

<
KAPLICZKI
DOMOWE