Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


„Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. (778090531)

Rozpoczęcie: 25 stycznia 2021 o 18:00.
Zakończenie: 19 marca 2021 o 18:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla młodzieży


Opis wydarzenia


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literacko – plastycznym pt. „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Tegoroczny konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: 

  • Plastycznej – zadaniem uczestnika jest stworzenie projektu plakatu na temat związany ze Zbrodnią Katyńską.
  • Literackiej – zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy pisemnej na temat „Współczesny wymiar Kłamstwa Katyńskiego”.
  • Tekst piosenki – zadaniem uczestnika jest przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 19 marca 2021 r. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych położonych na terytorium Polski. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę w każdej z trzech kategorii. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, nie jest dopuszczalne składanie prac zbiorowych. Prace konkursowe muszą zostać przygotowane w języku polskim. Dla laureatów w każdej z kategorii przewidziane są nagrody. 

Prace należy nadsyłać:

  • Kancelaria Sejmu – Gabinet Marszałka Sejmu, ulica Wiejska 4/6/8, 00 – 902 Warszawa                           
  • złożyć w ww. terminie w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu: Al. Na Skarpie 16, 00 – 488 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie: ,,II Edycja Konkursu – Polskie serce pękło. Katyń 1940″. Z załączoną Kartą Zgłoszeniową.

Więcej informacji można uzyskać:

PolskaPolska jst to państwo w Europie Środkowej położone między Morzem Bałtyckim na północy, a Sudetami i Karpatami na południu. Od północy Polska graniczy z Obwodem Kaliningradzkim – Rosją i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. 

Powierzchnia Polski wynosi 312 696 km². Zamieszkiwana przez 37 672 367 ludzi. Polska podzielona jest na 16 województw. Jej największym miastem i jednocześnie stolicą jest Warszawa. Inne metropolie to Rzeszów, Lublin, Kielce, Kraków, Katowice, Opole, Łódź, Poznań, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok

Informacje szczegółowe

  • Adres: Polska

Mapa

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ( 778090527 )


W III Rzeczypospolitej Sejm stanowi pierwszą izbę Polskiego parlamentu. Składa się on z 460 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Kadencja Sejmu, zgodnie z Konstytucją, trwa 4 lata. Urzędem wspierającym Sejm i jego organy w zakresie prawnym, organizacyjnym, finansowym i technicznym jest Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu stwarza posłom warunki do uczestniczenia w pracach Sejmu i jego organów oraz do wykonywania mandatu poselskiego w okręgu wyborczym. Służy klubom parlamentarnym, kołom i zespołom poselskim oraz posłom niezrzeszonym do działania w siedzibie Sejmu. Obsługuje również od strony prawnej i administracyjnej Zgromadzenie Narodowe. Kancelaria Sejmu kieruje się przy wykonywaniu swoich zadań zasadą bezstronności. 
Kancelarią Sejmu kieruje Szef Kancelarii Sejmu przy pomocy dwóch zastępców, dyrektora generalnego kierującego Gabinetem Marszałka Sejmu oraz dyrektorów komórek organizacyjnych. Szef Kancelarii Sejmu podlega Marszałkowi Sejmu.

Źródło

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 22 6942500, 22 694 19 66
  • E-mail: cis@sejm.gov.pl

Wyświetleń: 5