Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Procesja Eucharystyczna (778180641)

Rozpoczęcie: 16 czerwca 2022 o 15:20.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla dzieci


Opis wydarzenia


SŁAW JĘZYKU TAJEMNICĘ

CIAŁA I NAJDROŻSZEJ KRWI,

KTÓRĄ JAKO ŁASK KRYNICĘ

WYLAŁ W CZASIE ZIEMISKICH DNI,

TEN, CO MATKĘ MIAŁ DZIEWICĘ

KRÓL NARODÓW GODZIEN CZCI.

Procesja Eucharystyczna odbędzie się po Mszy Świętej.

Sanktuarium Bożego MiłosierdziaŚwiatowe Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego

Święte Sanktuarium mieści się najpierw w obiekcie Klasztornym Świętego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, który powstał w 1891 roku jako Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej.

W okresie międzywojennym w tym Świętym Klasztorze Żyła i Zmarła Święta Siostra Maria Faustyna Kowalska (1905-1938), przez Którą Chrystus Pan Przekazał Świętemu Kościołowi i światu Święte Orędzie o Bożym Miłosierdziu. Przybliża Ono Tajemnicę Miłosierdzia Bożego, Wzywa do Zaufania Panu Bogu i postawy Miłosierdzia wobec Bliźnich, a także do głoszenia i wypraszania Miłosierdzia Bożego dla świata m.in. przez praktykę nowych form Kultu (Obraz Pana Jezusa Chrystusa Miłosiernego, Święto Miłosierdzia Bożego, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzina Miłosierdzia).

W 1943 roku krakowski Spowiednik Świętej Siostry Faustyny Ojciec Józef Andrasz SI Poświęcił pierwszy Obraz Pana Jezusa Chrystusa Miłosiernego pędzla Andrzeja  Hyły, ofiarowany jako Wotum za ocalenie Rodziny z wypadków wojennych, i zainicjował Uroczyste Święte Nabożeństwa ku Czci Miłosierdzia Bożego. Obraz szybko zasłynął Świętymi Łaskami, dlatego z roku na rok zwiększała się liczba Pielgrzymów, którzy nawiedzali także Grób Zmarłej w opinii Świętości Siostry Faustyny.

Bardzo dynamiczny rozwój Kultu Miłosierdzia Bożego nastąpił po Beatyfikacji Świętej Siostry Faustyny (18 kwietnia 1993) i Jej Kanonizacji (30 kwietnia 2000), a także dzięki Pielgrzymkom Ojca Świętego Jana Pawła II do Łagiewnik (1997 i 2002). Spowodował on rozbudowę Świętego Sanktuarium, m.in. wzniesienie nowego Świętego Kościoła – Świętej Bazyliki, którą 17 sierpnia 2002 roku Konsekrował Piotr naszych czasów. W tym też miejscu Papież Zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu.

Święte Sanktuarium w Łagiewnikach jest światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego dla Pielgrzymów z Polski i innych krajów świata. Do głównych zadań tego Miejsca – w myśl Statutu – należy Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, wyrażające się Głoszeniem Słowa Bożego, Sprawowaniem Sakramentów Świętych, w szczególności Najświętszej Eucharystii i Świętej Pokuty, a także umożliwianie zyskiwania Świętych Odpustów i pielęgnowanie różnych form Pobożności ludowej. Od wielu lat Misję głoszenia Orędzia Bożego Miłosierdzia wypełniają Siostry Matki Bożej Miłosierdzia przez Nieustanną Świętą Modlitwę; przez Słowo w formie prelekcji, wydawanie kwartalnika Orędzie Miłosierdzia, wydawnictwo Misericordia, prowadzenie korespondencji z czcicielami z różnych krajów świata, Formację Apostołów Bożego Miłosierdzia w Stowarzyszeniu Faustinum, oraz czyn – Pomoc Potrzebującym i prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Łagiewniki, ul. Siostry Faustyny 3, 30-420, woj. małopolskie
  • Telefon: 12 252 33 11, 12 252 33 33
  • E-mail: pielgrzymki@milosierdzie.pl
  • WWW: http://www.milosierdzie.pl

Mapa

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków – Łagiewniki ( 777821267 )


Łagiewnickie Sanktuarium tętni życiem duchowym i apostolskim. Jest nie tylko miejscem wielu objawień (ponad 280), jakie tutaj miała św. Siostra Faustyna, ale i cudów, o czym świadczą choćby wota w kaplicy czy tysiące listów złożonych w klasztornym archiwum. Przed łaskami słynącym obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny modlą się pielgrzymi ze wszystkich kontynentów, a ci, którzy fizycznie nie mogą przybyć do tego świętego miejsca, korzystają z transmisji radiowych, telewizyjnych i on-line na stronie: faustyna.pl. Do tego miejsca można odnieść słowa, które Bóg powiedział do Mojżesza: Zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz – święta jest.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 12 351 88 00
  • E-mail: klasztor@faustyna.pl

Wyświetleń: 8

<
SKLEPIK