Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Rekolekcje: Przygotowanie do Spowiedzi Generalnej (777989485)

Rozpoczęcie: 19 sierpnia 2020 o 6:00.
Zakończenie: 25 sierpnia 2020 o 6:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


„Ci zaś, którzy przystępują do Sakramentu Pokuty, otrzymują od Miłosierdzia Bożego Przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują Pojednania z Kościołem, Któremu, grzesząc, zadali ranę, a Który przyczynia się do ich Nawrócenia Miłością, Przykładem i Modlitwą” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11).

Cel rekolekcji: 

  1. Spowiedź Generalna z całego życia po uprzednim przygotowaniu oraz Przyjęcie Pana Jezusa, jako Jedynego Pana i Zbawiciela.
  2. W trakcie trwania rekolekcji (po Świętej Spowiedzi i Komunii Świętej) – uroczyste Oddanie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
  3. Uroczyste przyjęcie Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
  4.  Okrycie Płaszczem Maryi z Guadalupe
  5. Uczestnictwo we Mszy Świętej z Modlitwą o Uzdrowienie i Uwolnienie duszy i ciała
  6. Wieczorna Droga Krzyżowa

Koszt całości: 1200 zł  (w cenie pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
w Restauracji Domu Pielgrzyma). 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Rekolekcjach przygotowujących do Generalnej Spowiedzi, które poprowadzi Ojciec Jacek Rosół.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: KuBogu@kuBogu.com.pl

Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej k. KrakowaKlasztor Karmelitów Bosych w Czernej został ufundowany w 1633 roku i pełnił funkcję eremu karmelitańskiego do roku 1805.  Jest jedynym klasztorem Karmelitów Bosych w Polsce, który na przestrzeni wieków nie uległ kasacji. Obecnie w klasztorze mieści się nowicjat, a kościół został podniesiony do rangi sanktuarium maryjnego. Każdego roku przy klasztorze organizowane są Karmelitańskie Dni Młodych, które skupiają na modlitwie setki młodych osób pragnących pogłębić swoją duchowość. 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Krzeszowice, ul. Czerna 79, 32-065, woj. dolnośląskie
  • Telefon: +48501959725
  • E-mail: kdmczerna@gmail.com
  • WWW: http://karmelczerna.pl

Mapa

Fundacja ku Bogu


Fundacja “ku Bogu”
to organizacji Religijna, prezentuje książki, artykuły, broszury, eseje, Modlitwy oraz inne materiały pogłębiające Wiarę każdego chrześcijanina wychowanego w tradycji Kościoła Rzymsko-Katolickiego.  

Fundacja ,,ku Bogu”

Idzikowice 23K 

46-113 Wilków

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 7