Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Sakrament Namaszczenia Chorych (778101085)

Rozpoczęcie: 11 lutego 2021 o 10:00.

Dla chorych


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Sakramentu Namaszczenia Chorych Udziela się chorym, Namaszczając ich na czole i dłoniach Olejem z oliwek lub stosownie do okoliczności innym Olejem Roślinnym, należycie Poświęconym, wymawiając tylko jeden raz następujące Słowa: „Przez to Święte Namaszczenie Niech Pan w Swoim Nieskończonym Miłosierdziu Wspomoże ciebie Łaską Ducha Świętego. Pan, Który Odpuszcza ci grzechy, niech cię Wybawi i Łaskawie Podźwignie”.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w RzeszowieParafia

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie znajduje się w północno-zachodniej części miasta, przy ulicy Krakowskiej, na wzniesieniu tuż przy drodzewylotowej w kierunku Krakowa. 

Geograficzne położenie zaprezentowane jest na specjalnej mapie naszego miasta. Parafia Pod Wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, której centrum stanowi Kościół po tym samym Wezwaniem, obejmuje obszar osiedla Baranówka I i III zamieszkany przez wiernych przy ulicach Broniewskiego, Okulickiego, Spiechowicza, Sucharskiego, Mikołajczyka oraz przy ulicy Krakowskiej. W obrębie Parafii znajduje się Państwowy Dom Rencistów, szpital MSWiA, Przedszkole Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 8, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. W sumie na terenie Parafii zamieszkuje blisko 6700 mieszkańców. Święto Parafialne Podwyższenia Krzyża Świętego przypada na 14 września.

Historia

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie istnieje niemal od początku Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Powstanie Parafii zapoczątkował w Uroczystość Bożego Ciała 25 maja 1978 r. Ksiądz Biskup Tadeusz Błaszkiewicz Poświęcając dwa budynki gospodarcze, plac pod przyszły obiekt Sakralny oraz Obraz Chrystusa na Krzyżu (autorstwa p. Nastałek z Rzeszowa).

Także w tym dniu odprawił On tutaj pierwszą Mszę Świętą w obecności wiernych i Księży: Księdza Prałata Józefa Sondeja, Księdza Dyrektora Józefa Kapusty i Księdza Henryka Wojtyły.

Duchowym Opiekunem nowego Ośrodka Duszpasterskiego był Proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie Ksiądz Dziekan Józef Sondej. Poświęconą stodołę i stajnię od pana Franciszka Barłowskiego odkupiła pani Stefania Kołodziej, przekazując na własność Parafii Chrystusa Króla. Do kierowania przebudową budynków gospodarczych na tymczasową Kaplicę Ksiądz Dziekan J. Sondej – za zgodną Księdza Biskupa Ordynariusza przemyskiego Ignacego Tokarczuka oddelegował swego ówczesnego Wikariusza Księdza Franciszka Kołodzieja. Pod jego przewodnictwem od 25 maja 1978 roku dniami i nocami Kapłani i wierni uczestniczyli w ciągłej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Ze wspomnianych budynków gospodarczych wzniesiono Kaplicę o wymiarach 15,15 m na 14,85 m.

Dekretem z 1 stycznia 1979 roku Ksiądz Biskup Ordynariusz przemyski Ignacy Tokarczuk nadał Ośrodkowi Duszpasterskiemu w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 18 prawa Parafii, mianując Księdza Franciszka Kołodzieja Proboszczem. Parafia otrzymała wtedy tytuł ,,Podwyższenia Krzyża Świętego”. Tytuł upamiętniał Krzyż, który dawniej znajdował się w pobliżu Kaplicy, lecz podczas budowy drogi międzynarodowej E4, został przez władze cywilne bezprawnie usunięty i przewieziony na Cmentarz na Wilkowyi.

Krzyż, o którym mowa, Został Postawiony w 1933 r. przez mieszkańców Rzeszowa. Z Bożą Pomocą i dzięki wytrwałości wiernych, mimo różnych przeciwności ze strony ówczesnych władz, w powstałej Kaplicy odprawiano Msze Święte i inne Nabożeństwa, zaś powstałe Punkty Katechetyczne służyły uczniom miejscowych szkół.

W wyniku dalszej rozbudowy osiedla Baranówka I i III przybywało coraz więcej wiernych. Stąd też zaistniała wkrótce potrzeba budowy Kościoła, Domu Katechetycznego i plebani. 2 maja 1987 r. została odprawiona Msza Święta koncelebrowana przez Księdza Prałata Józefa Muchę, Księdza Dyrektora Józefa Kapustę oraz Proboszcza nowo budującej się Parafii Księdza Franciszka Kołodzieja, podczas której dokonano Uroczystego Poświęcenia placu pod budowę wspomnianych budynków. Przedstawiciele Parafii wraz z Księdza Proboszczem napotykali wówczas na szereg trudności z uzyskaniem pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Budowę Domu Katechetycznego i plebani rozpoczęto za aprobatą Kurii Biskupiej w Przemyślu, a bez zezwolenia władz świeckich.

Dzięki gorącej Modlitwie, ogromnemu Poświęceniu, pracowitości i ofiarności parafian 30 października 1988 r. Ksiądz Biskup Ordynariusz Ignacy Tokarczuk Poświęcił Dom Katechetyczny i plebanię. Równocześnie trwały prace budowlane przy wznoszeniu nowego Kościoła w miejscu, w którym wcześniej stała pierwsza Kaplica. Po pięciu latach ciężkich prac 20 maja 1993 r. Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny dokonał Poświęcenia nowo powstałej Świątyni, która do dziś służy wszystkim parafianom.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Krakowska 18, 35-111, woj. podkarpackie
  • Telefon: 728 260 287
  • E-mail: parafia@podwyzszenie.pl
  • WWW: http://podwyzszenie.pl/

Mapa

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie ( 777810379 )


Parafia

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie znajduje się w północno-zachodniej części miasta, przy ulicy Krakowskiej, na wzniesieniu tuż przy drodzewylotowej w kierunku Krakowa.

Geograficzne położenie zaprezentowane jest na specjalnej mapie naszego miasta. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św., której centrum stanowi kościół po tym samym wezwaniem, obejmuje obszar osiedla Baranówka I i III zamieszkany przez wiernych przy ulicach Broniewskiego, Okulickiego, Spiechowicza, Sucharskiego, Mikołajczyka oraz przy ulicy Krakowskiej. W obrębie parafii znajduje się Państwowy Dom Rencistów, szpital MSWiA, Przedszkole Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 8, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. W sumie na terenie parafii zamieszkuje blisko 6700 mieszkańców. Święto parafialne Podwyższenia Krzyża Świętego przypada na 14 września.

Historia

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie istnieje niemal od początku pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Powstanie parafii zapoczątkował w Uroczystość Bożego Ciała 25 maja 1978 r. ks. bp Tadeusz Błaszkiewicz poświęcając dwa budynki gospodarcze, plac pod przyszły obiekt sakralny oraz obraz Chrystusa na Krzyżu (autorstwa p. Nastałek z Rzeszowa).

Także w tym dniu odprawił on tutaj pierwszą Mszę świętą w obecności wiernych i księży: ks. prałata Józefa Sondeja, ks. dr Józefa Kapusty i ks. Henryka Wojtyły.

Duchowym opiekunem nowego ośrodka duszpasterskiego był proboszcz parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie ks. dziekan Józef Sondej. Poświęconą stodołę i stajnię od pana Franciszka Barłowskiego odkupiła pani Stefania Kołodziej, przekazując na własność parafii Chrystusa Króla. Do kierowania przebudową budynków gospodarczych na tymczasową kaplicę ks. dziekan J. Sondej – za zgodną ks. bpa ordynariusza przemyskiego Ignacego Tokarczuka oddelegował swego ówczesnego wikariusza ks. Franciszka Kołodzieja. Pod jego przewodnictwem od 25 maja 1978 roku dniami i nocami kapłani i wierni uczestniczyli w ciągłej adoracji Najświętszego Sakramentu. Ze wspomnianych budynków gospodarczych wzniesiono kaplicę o wymiarach 15,15 m na 14,85 m.

Dekretem z 1 stycznia 1979 roku ks. bp ordynariusz przemyski Ignacy Tokarczuk nadał ośrodkowi duszpasterskiemu w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 18 prawa parafii, mianując ks. Franciszka Kołodzieja proboszczem. Parafia otrzymała wtedy tytuł ,,Podwyższenia Krzyża Świętego”. Tytuł upamiętniał krzyż, który dawniej znajdował się w pobliżu kaplicy, lecz podczas budowy drogi międzynarodowej E4, został przez władze cywilne bezprawnie usunięty i przewieziony na cmentarz na Wilkowyi.

Krzyż, o którym mowa, został postawiony w 1933 r. przez mieszkańców Rzeszowa.

Z Bożą pomocą i dzięki wytrwałości wiernych, mimo różnych przeciwności ze strony ówczesnych władz, w powstałej kaplicy odprawiano Msze św. i inne nabożeństwa, zaś powstałe punkty katechetyczne służyły uczniom miejscowych szkół.

W wyniku dalszej rozbudowy osiedla Baranówka I i III przybywało coraz więcej wiernych. Stąd też zaistniała wkrótce potrzeba budowy kościoła, domu katechetycznego i plebani. 2 maja 1987 r. została odprawiona Msza święta koncelebrowana przez ks. prałata Józefa Muchę, ks. dr Józefa Kapustę oraz proboszcza nowo budującej się parafii ks. Franciszka Kołodzieja, podczas której dokonano uroczystego poświęcenia placu pod budowę wspomnianych budynków. Przedstawiciele parafii wraz z ks. proboszczem napotykali wówczas na szereg trudności z uzyskaniem pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Budowę domu katechetycznego i plebani rozpoczęto za aprobatą Kurii Biskupiej w Przemyślu, a bez zezwolenia władz świeckich.

Dzięki gorącej modlitwie, ogromnemu poświęceniu, pracowitości i ofiarności parafian 30 października 1988 r. Ks. bp ordynariusz Ignacy Tokarczuk poświęcił dom katechetyczny i plebanię. Równocześnie trwały prace budowlane przy wznoszeniu nowego kościoła w miejscu, w którym wcześniej stała pierwsza kaplica.

Po pięciu latach ciężkich prac 20 maja 1993 r. ksiądz bp ordynariusz diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny dokonał poświęcenia nowo powstałej świątyni, która do dziś służy wszystkim parafianom.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 728 260 287
  • E-mail: parafia@podwyzszenie.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 728 260 287
  • E-mail: parafia@podwyzszenie.pl

Wyświetleń: 4