Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się stanie! [Łk 22,42]

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – możliwość uzyskania Odpustu Zupełnego (777836618)

Rozpoczęcie: 15 sierpnia 2019 o 6:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Każdego roku, dnia 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, możemy zaczerpnąć ze Skarbca Kościoła Świętego i uzyskać Odpust Zupełny w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie.

Odpust to darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy. Podczas sakramentu pokuty grzechy odpuszczane są co do winy, natomiast pozostaje otwarta kwestia kary, którą grzesznik musi odbyć w czyśćcu. Odpust jest darowaniem takiej kary (odpust zupełny) lub jej zmniejszeniem (odpust cząstkowy).
Warunkami uzyskania odpustu zupełnego są:
stan łaski uświęcającej,
brak przywiązania do grzechu,
przyjęcie Komunii Świętej,
wykonanie określonych czynności (z którymi jest związany odpust),
odmówienie określonych modlitw wymaganych przez Kościół (wyznania wiary, np. „Skład apostolski”, „Ojcze nasz” oraz dowolna modlitwa w intencjach papieża).
Gdy brak któregoś z wyżej wymienionych warunków, odpust jest cząstkowy. Odpust zupełny można uzyskać tyko raz dziennie, dodatkowe odpusty są cząstkowe. Każdy odpust zupełny (lub cząstkowy) można ofiarować w intencji zmarłego i skutkować uwolnieniem go od męk czyśćcowych (lub ich skróceniem). Za inne żyjące osoby nie można ofiarować odpustu (można się za nie modlić). Niektóre odpusty można uzyskać tylko za dusze w czyśćcu cierpiące (za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada).
(Za: wikipedia.pl, 08.08.2009)
W roku 2008 nasz kościół otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. W związku z tym można w nim zyskiwać odpusty zupełne w następujące uroczystości:
25. marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego
13. czerwca – uroczystość św. Antoniego z Padwy
29. czerwca – uroczystość śwśw. Piotra i Pawła
2. sierpnia – uroczystość Matki Bożej Anielskiej
15. sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (święto patronalne kościoła i parafii)
8. września – uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
12. września – uroczystość Matki Bożej Rzeszowskiej
4. października – uroczystość św. Franciszka z Asyżu
ostatnia niedziela października – święto poświęcenia kościoła
8. grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
ponadto raz w roku każdy wierny może uzyskać odpust zupełny w dowolnym wybranym przez siebie dniu.

Plan wydarzenia


 Msze Święte w niedziele i święta nakazane

6.00 (w kaplicy Matki Bożej)

7.30

9.00

10.30 (ze szczególnym udziałem dzieci)

12.00

15.00

16.30

18.30

Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, Bazylika OO. Bernardynów w RzeszowieParafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 4 marca 1962 r. w naszym kościele ma miejsce Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Serdecznie zapraszamy – godziny wystawienia Najświętszego Sakramentu: 

od poniedziałku do soboty – od ok. 9.45 do 18.30 

niedzieleuroczystości – od 13.00 do 15.00 i od 17.30 do 18.30

W naszej bazylice Eucharystia sprawowana jest według następującego porządku:

W dni powszednie

 • 6.00 (kaplica Matki Bożej –zapraszamy na obrzęd odsłonięcia obrazu)
 • 7.00
 • 8.00
 • 9.00
 • 18.30 (kaplica Matki Bożej) 

W niedziele i święta nakazane

 • 6.00 (kaplica Matki Bożej) 
 • 7.30
 • 9.00 (ze szczególnym udziałem młodzieży)
 • 10.30 (ze szczególnym udziałem dzieci)
 • 12.00 (suma)
 • 15.00
 • 16.30
 • 18.30

W pozostałe święta

 • 6.00 (kaplica Matki Bożej) 
 • 7.30
 • 9.00
 • 10.30
 • 16.30
 • 18.30 

1. W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymywać się od wykonywania tych prac i zajęć, które:

 • utrudniają oddawanie Bogu czci, 
 • przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
 • utrudniają korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (kan. 1247 KPK).

2. Nakazowi uczestniczenia we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 KPK).

 3. Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (tamże, §2). 

Lista świąt nakazanych 

 • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok (1 I) 
 • Objawienie Pańskie (6 I)
 • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej (15 VIII)
 • Wszystkich Świętych (1 XI)
 • Boże Narodzenie (25 XII) 

Spowiedź

Porządek sprawowania sakramentu pokuty i pojednania w naszej bazylice

W niedziele, święta i dni powszednie: 

podczas każdej Mszy świętej 

Dodatkowo w dni powszednie:

w godz. 10.30 – 12.00 oraz 15.00 – 16.30

Spowiedź dzieci (z wyjątkiem wakacji): 

w I piątek m-ca od 16.00 16.30

(o 16.30 Msza św. dla dzieci)

Osoby starsze, chore i słabosłyszące  

mogą poprosić kapłana o spowiedź w zakrystii zaraz po zakończeniu każdej Mszy św.


  KOMUNIKAT

Trwa czas wakacji i urlopów, wszystkim życzymy Błogosławieństwa Bożego, dobrego wypoczynku i prosimy abyście nie zapominali o Mszy Świętej nie tylko w Niedzielę..i o codziennej Modlitwie..Prosimy też abyście udając się do Świątyni czy Kaplicy uwielbiali Boga i szanując Świętość miejsca, przywdziewali ODPOWIEDNI STRÓJ…..spodnie co najmniej do kolan i okryte ramiona…dotyczy to zarówno kobiet jak też i mężczyzn…


Zachęcamy do religijnej lektury i prasy katolickiej, którą można zakupić w naszym sklepiku…

Zapraszamy też do naszej kawiarenki, gdzie oprócz kawy, ciast i lodów, znaleźć można coraz szerszy asortyment ziół, syropów, maści, kremów i miodów ze sprawdzonych pasiek…

Informacje szczegółowe

Mapa

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Klasztor OO. Bernardynów


Proboszczem parafii istniejącej przy klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie jest o. Rafał Klimas OFM (tel. 17.853.34.95 wew. 119).

Wikariuszem – zastępcą proboszcza – jest o. Marian Wachowicz OFM (tel. 17.853.34.95 wew. 129).

Informacje szczegółowe

 • Telefon: 17 853 34 95
 • E-mail: sanktuarium1513@gmail.com

Wyświetleń: 76