Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


VIII Ogólnopolski Konkurs o Księdzu Stanisławie Konarskim (778100665)

Rozpoczęcie: 5 lutego 2021 o 18:00.
Zakończenie: 19 marca 2021 o 18:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla młodzieży Dla dzieci


Opis wydarzenia


VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkurs o Księdzu Stanisławie Konarskim skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

Celem konkursu jest:

 • upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej Postaci w Dziejach Narodu Polskiego,
 • rozpropagowanie Wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich do czasów współczesnych,
 • doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim

Więcej informacji w regulaminie.

Plan wydarzenia


Konkurs literacki

Warunkiem udziału w konkursie jest zredagowanie przez ucznia pracy pisemnej na jeden z trzech podanych niżej tematów:

1. Przedstawienie działania służące Patriotycznemu wychowaniu młodzieży polskiej, jakie propagował i realizował w swojej pracy Ksiądz Stanisław Konarski.

2. Zredagowaniu pracę pisemną, w której należy odpowiedzieć na pytanie, czy słuszne jest hasło konkursu o wybitnym Pijarze: „Konarski – nasz współczesny”.

3. Zredagowanie wypowiedź argumentacyjną na temat: Geniusz Ksiądz Stanisława Konarskiego polegał na tym, że potrafił On połączyć idee oświeceniowe (przeświadczenie o możliwości naukowego poznania świata) z Wiarą w Boga.

Kryteria oceny prac literackich:

 • trafne opracowanie wybranego tematu,
 • wskazanie związku idei oraz reform księdza Stanisława Konarskiego ze współczesnymi
 • problemami dotyczącymi oświaty i doskonalenia wewnętrznego człowieka,
 • znajomość dokonań wybitnego Pijara,
 • poprawność językowa, interpunkcyjna, ortograficzna wypowiedzi.

Konkurs na prezentację multimedialną

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia prezentacji multimedialnej na jeden z dwóch podanych niżej tematów:

1. Sporządzenie prezentacji multimedialnej, która przedstawi Księdza Stanisława Konarskiego jako Teoretyka oraz Praktyka procesu wychowania młodego człowieka.

2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej, w której należy uzasadnić, że Król Stanisław August Poniatowski słusznie przyznał Księdzu Stanisławowi Konarskiemu medal z napisem „Sapere auso”.

Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint. Ocenie podlega merytoryczna zawartość prezentacji oraz oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu.

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:

 • samodzielność przygotowania prezentacji multimedialnej,
 • 25-35 slajdów,
 • estetyka i przejrzystość całości,
 • czytelne wyeksponowanie informacji,
 • animacja i dźwięk zgodny z charakterem prezentacji,
 • odtwarzanie automatyczne,
 • merytoryczna zawartość pracy, oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu,
 • podanie bibliografii wykorzystanych źródeł; w tym adresów stron internetowych

Źródło

Regulamin wydarzenia


Regulamin i Karta Zgłoszeniowa

PolskaPolska jst to państwo w Europie Środkowej położone między Morzem Bałtyckim na północy, a Sudetami i Karpatami na południu. Od północy Polska graniczy z Obwodem Kaliningradzkim – Rosją i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. 

Powierzchnia Polski wynosi 312 696 km². Zamieszkiwana przez 37 672 367 ludzi. Polska podzielona jest na 16 województw. Jej największym miastem i jednocześnie stolicą jest Warszawa. Inne metropolie to Rzeszów, Lublin, Kielce, Kraków, Katowice, Opole, Łódź, Poznań, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok

Informacje szczegółowe

 • Adres: Polska

Mapa

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie ( 778100662 )


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej 

ul. Żołnierzy Niepodległej 1

20-078 Lublin

Informacje szczegółowe

 • Telefon: 81 532 80 49
 • E-mail: sekretariat@ken.pbw.lublin.pl

Kontakt z Organizatorem

 • Telefon: 81 532 80 49
 • E-mail: sekretariat@ken.pbw.lublin.pl

Wyświetleń: 5