Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


„W Europie ze Śląskiem” – Świnoujskie Lato Kultury (777840724)

Rozpoczęcie: 3 sierpnia 2019 o 20:30.

Dla wszystkich Dla rodzin Dla Polonii


Opis wydarzenia


„W Europie ze Śląskiem” to koncert, w którym barwna prezentacja pieśni i tańców charakterystycznych dla kręgu państw Unii Europejskiej ukazana jest na tle najpopularniejszych, polskich utworów ludowych z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W programie prezentowane są stylizowane stroje ludowe regionów z Polski i Europy. W koncercie znajdują się m.in. utwory: „Athina”, „Berliner Lurf”, „Greensleeves”, „O sole mio” oraz „La Montanara”. Tancerzy natomiast podziwiać można w „Tańcach irlandzkich”, „Tańcach węgierskich”, „Tańcach słowackich” czy też w oryginalnej i niepowtarzalnej greckiej „Zorbie”. Twórcami choreografii są: Elwira Kamińska, Władysław Stefanik, Hanna Chojnacka i Juraj Kubánka. Poziom wykonawczy baletu, chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk” gwarantuje widowisko na najwyższym poziomie artystycznym, a dobór repertuaru sprawia, iż widz zostaje zaproszony w podróż niemalże po całej Europie.

Więcej informacji i bilety:
mdk.swinoujscie.pl/

Amfiteatr MDK im. Marka GrechutyObiekt kulturalny w Świnoujściu, podlegający pod Miejski Dom Kultury. 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Świnoujście, ul. Chopina 30 , 72-600, woj. zachodniopomorskie
  • Telefon: 695 598 402, 91 888 50 42
  • E-mail: amfiteatr@mdk.swinoujscie.pl
  • WWW: http://www.mdk.swinoujscie.pl/

Mapa

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny


Instytucja kultury o ogromnych możliwościach wykonawczych i jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek artystycznych.

Misją Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jest praca dla dobra kultury narodowej poprzez profesjonalną prezentację folkloru ludowego i plebejskiego oraz twórczości współczesnej czerpiącej inspiracje z folkloru, a także działania upowszechnieniowe i edukacyjne w tym zakresie.

Historia

Droga do dzisiejszej wielkości Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” rozpoczęła się 1 lipca 1953 roku. Stanisław Hadyna wraz z Elwirą Kamińską stworzyli solidne podstawy współczesnego kunsztu artystycznego „Śląska”. Biorąc pod uwagę dzisiejsze bogactwo repertuaru, niezliczone nagrody i ponad 120 koncertów wykonywanych corocznie – widać wyraźnie jak bardzo Zespół pracował nad kontynuacją wieloletniego dążenia do perfekcji i najwyższej maestrii. Te dwa pojęcia były zawsze hasłem przewodnim kilku pokoleń wspaniałych pedagogów i tysięcy młodych ludzi, dla których „Śląsk” był pasją i sposobem na życie. Dzięki nim miano ambasadora polskiej kultury oraz propagatora jej ludowego wymiaru jest w pełni zasłużone. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” jest zespołem artystycznym o ogromnych możliwościach wykonawczych, występującym nie tylko na wielkich światowych scenach, lecz także w miejscowościach na co dzień pozbawionych dostępu do wartościowych propozycji kulturalnych. Nadrzędną ideą działania Zespołu jest ukazywanie bogactwa źródeł kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju.

Ponad stuosobowy skład artystyczny obejmuje chór, balet i orkiestrę. Współpraca z autorytetami w dziedzinie kulturoznawstwa – to potencjał gwarantujący realizację widowisk na najwyższym poziomie artystycznym. Poziom artystyczny Zespołu przyniósł mu uznanie na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe. „Śląsk” odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach. Zespół dał ponad 7 tysięcy koncertów dla ponad 25 milionów widzów.

Obecnie w repertuarze Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych – od wielkich widowisk przynoszących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez wielce efektowne koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i sakralnej. W swoim dorobku Zespół ma także 12 płyt wydanych w Złotej Kolekcji „Śląska”– wydawnictwa będącego doskonałą kolekcją narodowej muzyki i pieśni. Pięć z nich posiadają status Złotej, jedna Platynowej Płyty.

Zespół jest prężnie działającą instytucją kultury. Dynamika aktywności artystycznej daje obraz instytucji dążącej do nowoczesności w działaniu. Korzystając z dobrodziejstw nowoczesnego marketingu, Zespół porusza się w sferze tradycji kultury regionalnej i narodowej dając wyraz doskonałej adaptacji do wymogów współczesnego rynku muzycznego.

Od 2005 roku działa Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, które w ramach programowej działalności edukacyjnej Zespołu, doskonali wiedzę dzieci, młodzieży i nauczycieli o bogactwach artystycznych Regionu. Samodzielny dział Zespołu „Śląsk” – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – zajmuje się promocją dorobku Zespołu poprzez działania edukacyjne i stwarzanie warunków żywego kontaktu z regionalnym dorobkiem kulturowym. Działalność Centrum ciągle się rozwija. Liczne konferencje, spotkania integracyjne firm, szkolenia, koncerty edukacyjne, warsztaty wokalno – taneczne dla szkół, wycieczki, Letnia Szkoła Artystyczna (nauka tańców narodowych i ludowych, tańca współczesnego oraz warsztaty wokalne), Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”, Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Pieśni im. Stanisława Hadyny – to tylko niektóre z działań. Rozwinęła się działalność wydawnicza. Systematycznie, pod egidą „Śląska”, pojawiają się wydawnictwa książkowe dokumentujące działalność Zespołu oraz książki sławiące bogactwo kultury narodowej, z jej ludowymi korzeniami.

Zespół „Śląsk” zyskał możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału merytorycznego i rozwija całą paletę działań edukacyjnych. Wciąż poszerza i doskonali bogatą działalność programową.

17 maja 2017 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Zarządem Województwa Śląskiego o współprowadzeniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Za swoją działalność Zespół „Śląsk” był wielokrotnie nagradzany. Wśród najważniejszych nagród i wyróżnień są:

– Platynowa Płyta za album „Karolinka” (2008)

– Nominacja do nagrody Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – TOTUS 2008 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”

– Złota odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2008)

– Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Ambasador Spraw Polskich” (2009)

– „Skrzydła Merkurego” – za promocję kultury polskiej i międzynarodowej na świecie (2009)

– Nagroda im. Stanisława Ligonia (2009)

– Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu (2009)

– „Lux ex Silesia”– nagroda Metropolity Katowickiego, arcybiskupa Damiana Zimonia (2009)

– Nagroda Główna w III edycji ogólnopolskiego konkursu Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich w kategorii ZABYTEK za projekt Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej (2010)

– Marka Śląskie 2010 w kategorii Kultura (2010)

– Tytuł Ambasador Śląska w kategorii Kultura przyznany przez Polska Dziennik Zachodni (2010)

– Certyfikat członkostwa Śląskiej Organizacji Turystycznej od 2010 roku

– Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia „za twórczy wkład w rozwój kultury polskiej” (2013)

– „TOTUS Specjalny 2013” – Katolicki Nobel – Nagroda Fundacji Rady Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury w roku 60. rocznicy działalności artystycznej, a w szczególności za propagowanie osoby i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II (2013)

– Certyfikat „Euro-Partner” dla najlepszej instytucji kultury w Polsce (2013)

– Godło Honorowe „TERAZ POLSKA” (2014)

– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU 2014 (2015)

– Tytuł Modernizacja Roku 2014 (2015)

– Order Świętego Stanisława – I klasa (2015)

– Nagroda Europejskiego Klubu Biznesu Polska „Bene Meritus” – Dobrze Zasłużony (2015)

– Odznaka Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2015)

– Honorowy Ślązak Roku 2015 (2015)

– Jurajski Produkt Roku 2015 (2016)

– Medal Mater Verbi Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (2016)

– Tytuł „Mecenas Kreatywnej Edukacji Regionalnej” przyznany przez Zarząd Związku Górnośląskiego (2016)

– Nagroda w kategorii „PARTNER” z okazji 25 – lecia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi (2016)

– Złote Logo Polska przyznane przez Polską Organizację Turystyczną (2016)

– Statuetka „Sukces Śląska Roku 2017” (2017)

– Tytuł „Optymistyczna Firma Roku 2017” (2017)

– Nagroda „Śląski Szmaragd” (2017)

– Statuetka „Super Sukces Roku 2018” (2018)

– Statuetka okolicznościowa z okazji 100 – lecia ZASP dla Zespołu „Śląsk” z okazji 65 – lecia (2018)

– Wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany” (2018)

– Terpsychora – nagroda Sekcji Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich (2018)

Klasa wykonawcza „Śląska” zyskuje uznanie innych narodów, jest także wspaniałym spoiwem kraju z Polonią rozsianą po wszystkich zakątkach świata. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to jedna z najlepiej rozpoznawanych polskich marek artystycznych.

Tekst i foto: strona i fanpage zespołu.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 75