Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


XII Międzynarodowy Konkurs ,,Być Polakiem” dla Nauczycieli Polonijnych. (778100682)

Rozpoczęcie: 24 października 2020 o 18:00.
Zakończenie: 18 kwietnia 2021 o 18:00.
Lokalizacja: Internet.

Dla nauczycieli Dla Polonii


Opis wydarzenia


XII Międzynarodowy Konkurs ,,Być Polakiem” skierowany jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach polskich poza Krajem, niezależnie od ich statusu i formy organizacji.

 Cele Konkursu:
1. Promowanie atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim metodą komunikacyjną.
2. Zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną.
3. Wypracowanie nawyków metodycznych prezentacji gramatyki języka polskiego jako gramatyki funkcjonalnej.
4. Popularyzacja metody harmonijnego współgrania ze sobą wszystkich elementów lekcji: gramatycznego, kulturowego, historycznego itp.
5. Pokazanie ciekawych sposobów wdrażania i utrwalania materiału gramatycznego.
6. Zainteresowanie uczniów gramatyką języka polskiego, jako częścią spuścizny kulturowej.
7. Wzmocnienie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży.

Pracę konkursową – Konspekt lekcji, wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 18.04.2021 r. wyłącznie elektronicznie na adres email: konkursdlanauczycieli@gmail.com jako załącznik w formacie pdf.

ŻADNA ZE STRON KONSPEKTU NIE MOŻE BYĆ PODPISANA, ANI OZNACZONA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZEZ AUTORA!

Formularz zgłoszeniowy.

Konspekt lekcji.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Plan wydarzenia


TEMAT:

Gramatyka ukryta w wierszach o miłości. Metodyczna prezentacja problemów gramatycznych i leksykalnych występujących w wybranym wierszu lirycznym, np. w wierszu K.I Gałczyńskiego „Rozmowa liryczna”

Regulamin wydarzenia


Regulamin Konkursu
Internet


WIrtualny świat

Informacje szczegółowe

  • Adres: Warszawa, woj. podkarpackie

Mapa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Dom Polonii w Warszawie ( 778100673 )


BIURO ZARZĄDU KRAJOWEGO

Dom Polonii w Warszawie

imienia Andrzeja Stelmachowskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 48 22 5569002
  • E-mail: swp@wspolnotapolska.org.pl

Wyświetleń: 6