Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


XVI Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o Świętym Maksymilianie dla uczniów szkół ponadpodstawowych (778186180) - edytuj

Rozpoczęcie: 1 września 2021 o 8:00.
Zakończenie: 30 listopada 2021 o 8:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla pełnoletnich Dla młodzieży


Opis wydarzenia


Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy o Świętym Maksymilianie uczniów szkół ponadpodstawowych.

Lektury obowiązujące w poszczególnych etapach:

  • etap I (szkolny) – Święty Maksymilian M. Kolbe ”Pisma” część I (wybrane: s. 13-28 oraz numery: 21, 27a, 28a, 28h, 81, 188, 763).
  •  etap II (diecezjalny) Święty Maksymilian M. Kolbe ”Pisma” część I (wybrane: s. 13-28 oraz numery: 21, 26g, 27a, 28a, 28h, 81, 104, 188, 263, 457, 496, 562, 763); Ewangelia według Świętego Łukasza: rozdziały od 1 do 12 włącznie, ze wstępem i bez przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  • etap III (finał ogólnopolski)Święty Maksymilian M. Kolbe ”Pisma” część I (wybrane: s. 13-28 oraz numery: 12, 21, 26g, 27a, 28a, 28h, 81, 104, 188, 234, 263, 288, 349, 395, 457, 496, 562, 615, 687a, 743, 746, 763, 774, 814, 839); Ewangelia według Świętego Łukasza, ze wstępu i bez przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).

Więcej informacji w Regulaminie.

e-mail: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl

telefon: 514 050 353

Plan wydarzenia


Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest organizowany w trzech etapach:

  • etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;
  • etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne we współpracy z komisjami szkolnymi*;
  • etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady we współpracy z komisjami szkolnymi*.

Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.

Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów. Zgłoszenia należy dokonać (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego według wzoru zawartego w Załączniku 3. Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.

Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:

  • etap I (szkolny) – 7 grudnia 2021 roku;

Bezzwłocznie po etapie I należy przesłać skan zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl 

Wzór zgody zawiera Załącznik 4.

W przypadku uczniów pełnoletnich zgodę podpisują sami uczniowie (wzór tej zgody zawiera Załącznik 5).

Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych nie będzie posiadał nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.

  • etap II (diecezjalny) – 3 marca 2022 roku;
  • etap III (finał ogólnopolski) – 22 kwietnia 2022 roku;
  • etap III (finał ogólnopolski) pisemny – 22 kwietnia 2022 roku ustny – 27 kwietnia 2022 roku*

*Zapisy tak zaznaczone będą obowiązywać w sytuacji niezależnej od organizatorów, o czym opiekunowie uczniów zostaną poinformowani.

Regulamin wydarzenia


Regulamin Konkursu.

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie ( 778186169 )


Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 5

<
KAPLICZKI
DOMOWE