Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


XVI Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o Świętym Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V) (778186172) - edytuj

Rozpoczęcie: 2 sierpnia 2021 o 8:00.
Zakończenie: 31 października 2021 o 23:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla dzieci


Opis wydarzenia


Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w Konkursie o Świętym Maksymilianie.

Uczniowie ze szkół podstawowych (klasy 0-V) wykonują pracę plastyczną na temat: Setna rocznica wydania pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej” 1922-2022. Pracę plastyczną uczniowie wykonują na podstawie zamieszczonego tekstu:

Wielkim marzeniem Ojca Maksymiliana, było wydanie czasopisma, którego celem było rozpowszechnianie Rycerstwa Niepokalanej, w styczniu będziemy obchodzić setną rocznicę wydania pierwszego
numeru. W Powojennej Polsce, sytuacja finansowa była bardzo niepewna. Sam Ojciec Maksymilian
Wspominał ten czas następująco:
„Dnia 25 listopada 1921 było w kasie Rycerstwa minus 46 marek polskich, bo Kupiłem medalików. Tym brakiem środków miało się zacząć wydawanie „Rycerza Niepokalanej”.
Należący do Rycerstwa, dowiedziawszy się o projekcie czasopisma, chętnie składali ofiary pieniężne, ale było to niewystarczające. Sam wątpiłem czasami. Ponieważ jednak Ojciec Wenanty Katarzyniec (Franciszkanin) miał za życia powiedzieć o pracy prasowej, że «po śmierci zrobi dużo dla Zakonu», Jemu więc, a właściwie Niepokalanej przez Jego ręce, polecaliśmy tę sprawę. Klerykom zaś powiedziałem: – Jeżeli miesięcznik będzie na styczeń, to będzie sprawa Ojca Wenantego, Módlcie się o to do Matki Bożej za Jego pośrednictwem”.
Mimo tak słabego stanu finansowego z pomocą
Niepokalanej, Ojca Wenantego i z pozwoleniem przełożonych, Ojciec Kolbe postanowił wydać „Rycerza Niepokalanej”. Nakład pierwszego numeru z datą: styczeń 1922 r. wynosił 5000 egzemplarzy. Wielu ludzi przyjęło pismo z entuzjazmem, niektórzy z ciekawością lub rezerwą, a inni go w ogóle nie chcieli przyjąć nawet za darmo. OjciecKolbe nie zniechęca się. Chodził z pismem po ulicach Krakowa i rozdawał je za darmo przechodniom. Na czarno-białej okładce tego numeru znalazł się oczywiście Wizerunek Niepokalanej w Postaci bardzo prostego rysunku, z uwagi na oszczędność (…) I zgodnie z umową zawartą ze zmarłym świątobliwym Ojcem Wenantym, już w tym numerze redaktor zamieścił krótką biografię kandydata na Ołtarze z informacją, że Tenże obiecał współpracować z pisemkiem.

Tekst zredagowany na podstawie „Opowieść o Świętym Maksymilianie”, Ojciec Paulin Sotowski; „47 lat życia”, Ojciec Władysław Kluz.

Prace powinny być wykonane w jednej z wybranych technik:

– klasy 0-III: farby plakatowe, pastele, kredki, mieszana;

– klasy IV-V: farby plakatowe, pastele olejne, węgiel, mieszana.

Na odwrocie każdej pracy zakwalifikowanej do etapu ogólnopolskiego należy przykleić wypełnioną kartę zawierającą dane ucznia, nauczyciela, określenie techniki, podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela. Wzór karty stanowi Załącznik 1 (dla klas 0-III) oraz Załącznik 2 (dla klas IV-V) do Regulaminu. Praca bez podpisanych na ww. karcie zgód zostanie odrzucona.

Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i przesłać na:

„XVI Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o Świętym Maksymilianie

ul. Kazimierzowska 128

08-110 Siedlce”

Więcej informacji w Regulaminie 

e-mail: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl

telefon: 514 050 353Plan wydarzenia


Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

  • etap szkolny – we własnym zakresie przeprowadza komisja szkolna, w skład której dyrektor szkoły powołuje członków spośród katechetów i innych nauczycieli pracujących w szkole. Komisja ta, ocenia i kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego, maksymalnie po 3 prace z każdej z wymienionych w Regulaminie kategorii wiekowych.
  • etap ogólnopolski – nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. W razie nadesłania większej liczby prac niż przewiduje to Regulamin, pozostałe prace nie będą oceniane.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy 0-III szkoły podstawowej;
  • klasy IV-V szkoły podstawowej.

Termin nadsyłania prac przez organizatorów etapu szkolnego upływa 31 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin wydarzenia


Regulamin Konkursu

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie ( 778186169 )


Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 13

<
KAPLICZKI
DOMOWE