Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


XXV Ogólnopolski Konkurs Biblijny Civitas Christiana – Księga Ezechiela i Ewangelia według Świętego Jana (778100631)

Rozpoczęcie: 10 listopada 2020 o 18:00.
Zakończenie: 10 marca 2021 o 18:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla młodzieży


Opis wydarzenia


Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w jubileuszowym 25. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, który odbywa się w bieżącym roku szkolnym 2020/2021. Tegoroczny zakres tematyczny obejmuje Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według Świętego Jana.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 jest skoncentrowany na problematyce Eucharystii. Temat roku 2020/2021 brzmi „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”, a mottem jest cytat zaczerpnięty z Ewangelii Janowej: „Ojciec Mój Da wam Prawdziwy Chleb z Nieba” (J 6,32). W tej Ewangelii Jezus Został Ukazany, jako Syn Posłany Przez Ojca, Który w Mocy Ducha Świętego Objawia ludzkości Miłość Boga. Największym wyrazem tej Miłości Jest Dar z Nieba – Eucharystia, Która Staje się Pokarmem na Życie Wieczne.

Eliminacje przebiegać będą w trzech etapach:

  • szkolny – 10 marca 2021 ,
  • diecezjalnym – 21 kwietnia 2021
  • ogólnopolskim – 31 maja – 1 czerwca 

Zgłoszenia szkół są przyjmowane drogą elektroniczną, przy pomocy elektronicznego formularza

Więcej informacji na stronie internetowej

Koordynator Diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – Urszula Tomasiak

ul. Bema 1/5,

20-045 Lublin

tel. 697 261 672

PolskaPolska jst to państwo w Europie Środkowej położone między Morzem Bałtyckim na północy, a Sudetami i Karpatami na południu. Od północy Polska graniczy z Obwodem Kaliningradzkim – Rosją i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. 

Powierzchnia Polski wynosi 312 696 km². Zamieszkiwana przez 37 672 367 ludzi. Polska podzielona jest na 16 województw. Jej największym miastem i jednocześnie stolicą jest Warszawa. Inne metropolie to Rzeszów, Lublin, Kielce, Kraków, Katowice, Opole, Łódź, Poznań, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok

Informacje szczegółowe

  • Adres: Polska

Mapa

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” ( 778100627 )


Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o Chrześcijańską koncepcję Człowieka i świata, ujętą w nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz zgodnie z Polską Tradycją Narodową, a w szczególności:

  • Ochrona  Życia i Godności Człowieka, Rodziny i Narodu oraz troska o Duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju,
  • przygotowanie Katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa,
  • kształtowanie i upowszechnianie Chrześcijańskich, Patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 022 841 52 34
  • E-mail: kancelaria@civitaschristiana.pl

Wyświetleń: 19