Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Zapisy na Pieszą Rzeszowską Pielgrzymkę na Jasną Górę – Grupa Świętego Jana z Dukli (777836599)

Rozpoczęcie: 21 lipca 2019 o 14:30.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla rodzin Dla kobiet Dla mężczyzn Dla narzeczonych Dla małżeństw Dla kapłanów Dla aktywnych zawodowo


Opis wydarzenia


Zapisy na Pieszą Rzeszowską Pielgrzymkę (04 – 13.08) do Grupy Świętego Jana z Dukli będą prowadzone w Centrum oo. Bernerdynów
w niedziele: 21 i 28 lipca od godz. 14.30 do 18
oraz 29 i 30 lipca od godz. 16 do 19. Serdecznie zapraszamy.


W Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto zgłosi swój udział. Udział nieletnich jest możliwy według następujących zasad:

w wieku do lat 16 – w towarzystwie i pod opieką osoby dorosłej;

w wieku 16 – 18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.

Zapisy na pielgrzymkę rozpoczynają się od 3. niedzieli czerwca. Każdy pielgrzym zapisuje się w swojej parafii, a następnie składa kartę zgłoszeniową u Księdza Przewodnika Grupy (kartę można pobrać ze strony internetowej pielgrzymki).

Narzeczeni, którzy chcieli by podczas pielgrzymki zawrzeć sakramentalne małżeństwo, winni zgłosić swój zamiar odpowiednio wcześniej swojemu Księdzu Przewodnikowi. Spotkanie dla nich odbędzie się 14 VII 2019 r. o godz. 14:00 w parafii pw. Św. J.S. Pelczara w Rzeszowie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy do duchowego pielgrzymowania tych, którzy nie mogą fizycznie wyruszyć na trasę ze względu na podeszły wiek, chorobę, brak urlopu czy inne przeszkody, a chcieliby mieć w pielgrzymce swój udział. Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce polega na wypełnianiu – stosownie do możliwości – choćby niektórych pielgrzymkowych praktyk religijnych (np. uczestnictwo we Mszy św., odmówienie cząstki Różańca, odprawienie Drogi Krzyżowej) oraz ofiarowaniu swych trudów w tych intencjach, w jakich odbywa się pielgrzymka.

Pomocą w duchowym pielgrzymowaniu są audycje i transmisje w Katolickim Radiu VIA oraz grupa duchowych pielgrzymów bł. ks. Jana Balickiego. Szczegółowych informacji dotyczących pielgrzymki udzielają Księża Przewodnicy poszczególnych grup.

42. Piesza Pielgrzymka Rzeszowska 

Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, Bazylika OO. Bernardynów w RzeszowieParafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 4 marca 1962 r. w naszym kościele ma miejsce Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Serdecznie zapraszamy – godziny wystawienia Najświętszego Sakramentu: 

od poniedziałku do soboty – od ok. 9.45 do 18.30 

niedzieleuroczystości – od 13.00 do 15.00 i od 17.30 do 18.30

W naszej bazylice Eucharystia sprawowana jest według następującego porządku:

W dni powszednie

 • 6.00 (kaplica Matki Bożej –zapraszamy na obrzęd odsłonięcia obrazu)
 • 7.00
 • 8.00
 • 9.00
 • 18.30 (kaplica Matki Bożej) 

W niedziele i święta nakazane

 • 6.00 (kaplica Matki Bożej) 
 • 7.30
 • 9.00 (ze szczególnym udziałem młodzieży)
 • 10.30 (ze szczególnym udziałem dzieci)
 • 12.00 (suma)
 • 15.00
 • 16.30
 • 18.30

W pozostałe święta

 • 6.00 (kaplica Matki Bożej) 
 • 7.30
 • 9.00
 • 10.30
 • 16.30
 • 18.30 

1. W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymywać się od wykonywania tych prac i zajęć, które:

 • utrudniają oddawanie Bogu czci, 
 • przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
 • utrudniają korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (kan. 1247 KPK).

2. Nakazowi uczestniczenia we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 KPK).

 3. Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (tamże, §2). 

Lista świąt nakazanych 

 • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok (1 I) 
 • Objawienie Pańskie (6 I)
 • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej (15 VIII)
 • Wszystkich Świętych (1 XI)
 • Boże Narodzenie (25 XII) 

Spowiedź

Porządek sprawowania sakramentu pokuty i pojednania w naszej bazylice

W niedziele, święta i dni powszednie: 

podczas każdej Mszy świętej 

Dodatkowo w dni powszednie:

w godz. 10.30 – 12.00 oraz 15.00 – 16.30

Spowiedź dzieci (z wyjątkiem wakacji): 

w I piątek m-ca od 16.00 16.30

(o 16.30 Msza św. dla dzieci)

Osoby starsze, chore i słabosłyszące  

mogą poprosić kapłana o spowiedź w zakrystii zaraz po zakończeniu każdej Mszy św.


  KOMUNIKAT

Trwa czas wakacji i urlopów, wszystkim życzymy Błogosławieństwa Bożego, dobrego wypoczynku i prosimy abyście nie zapominali o Mszy Świętej nie tylko w Niedzielę..i o codziennej Modlitwie..Prosimy też abyście udając się do Świątyni czy Kaplicy uwielbiali Boga i szanując Świętość miejsca, przywdziewali ODPOWIEDNI STRÓJ…..spodnie co najmniej do kolan i okryte ramiona…dotyczy to zarówno kobiet jak też i mężczyzn…


Zachęcamy do religijnej lektury i prasy katolickiej, którą można zakupić w naszym sklepiku…

Zapraszamy też do naszej kawiarenki, gdzie oprócz kawy, ciast i lodów, znaleźć można coraz szerszy asortyment ziół, syropów, maści, kremów i miodów ze sprawdzonych pasiek…

Informacje szczegółowe

Mapa

Rzeszowska Pielgrzymka na Jasną Górę – Grupa Świętego Jana z Dukli


Grupa Świętego Jana z Dukli

Przewodnik grupy:
O. Rafał Klimas

Zasięg terytorialny:
Dekanaty: ½ Rzeszów Fara, ½ Rzeszów – Zachód

Serdecznie Zapraszamy
na 42 Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę 04-13.08.2019.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 56