Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!

Zapisy na Pieszą Rzeszowską Pielgrzymkę na Jasną Górę – Grupa Świętego Wojciecha (777840977)

Rozpoczęcie: 11 lipca 2019 o 9:00.
Zakończenie: 2 sierpnia 2019 o 18:00.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla rodzin Dla kobiet Dla mężczyzn Dla narzeczonych Dla małżeństw Dla aktywnych zawodowo Dla uzależnionych


Opis wydarzenia


Spotkanie organizacyjne grupy odbędzie się 28 lipca (Niedziela)

w parafii Rzeszów Fara, po Mszy Świętej o godz. 12.15.

Zapisy do grupy Św. Wojciecha odbywają się w kancelarii parafialnej lub zakrystii Rzeszowskiej Fary.

Można również zapisać się bezpośrednio u Przewodnika Grupy

Ks. Rafał +48 786 997 000

Kancelaria parafialna

CZYNNA:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 9:00 – 10:00 ORAZ 17:00 – 18:00

NIECZYNNA: 

SOBOTA, NIEDZIELA

PIERWSZY CZARTEK I PIĄTEK MIESIĄCA

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE I PAŃSTWOWE

Koszt uczestnictwa w pielgrzymce:

– 1 i 2 osoba z domu – 140zł  

– 3 osoba z Rodziny – 100zł  

– 4 osoba z Rodziny – 70 zł

W Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto zgłosi swój udział. Udział nieletnich jest możliwy według następujących zasad:

w wieku do lat 16 – w towarzystwie i pod opieką osoby dorosłej;

w wieku 16 – 18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.

Zapisy na pielgrzymkę rozpoczynają się od 3. niedzieli czerwca. Każdy pielgrzym zapisuje się w swojej parafii, a następnie składa kartę zgłoszeniową u Księdza Przewodnika Grupy (kartę można pobrać ze strony internetowej pielgrzymki).

Narzeczeni, którzy chcieli by podczas pielgrzymki zawrzeć sakramentalne małżeństwo, winni zgłosić swój zamiar odpowiednio wcześniej swojemu Księdzu Przewodnikowi. Spotkanie dla nich odbędzie się 14 VII 2019 r. o godz. 14:00 w parafii pw. Św. J.S. Pelczara w Rzeszowie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy do duchowego pielgrzymowania tych, którzy nie mogą fizycznie wyruszyć na trasę ze względu na podeszły wiek, chorobę, brak urlopu czy inne przeszkody, a chcieliby mieć w pielgrzymce swój udział. Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce polega na wypełnianiu – stosownie do możliwości – choćby niektórych pielgrzymkowych praktyk religijnych (np. uczestnictwo we Mszy św., odmówienie cząstki Różańca, odprawienie Drogi Krzyżowej) oraz ofiarowaniu swych trudów w tych intencjach, w jakich odbywa się pielgrzymka.

Pomocą w duchowym pielgrzymowaniu są audycje i transmisje w Katolickim Radiu VIA oraz grupa duchowych pielgrzymów bł. ks. Jana Balickiego. Szczegółowych informacji dotyczących pielgrzymki udzielają Księża Przewodnicy poszczególnych grup.

42. Piesza Pielgrzymka Rzeszowska 

Film sprzed roku:

Rzeszów Fara – Parafia pw. św. Wojciecha i StanisławaHistoria

Kościół farny pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów należał do najstarszych i najważniejszych świątyń w Rzeszowie i okolicy. W początkowym okresie istniał jako kościół pw. św. Feliksa i Adaukta, który został zbudowany w latach 1354 – 1363. Wzmianka o tej świątyni pochodzi z 1363 r. z pisma króla Kazimierza Wielkiego, do papieża Urbana V, w którym prosi papieża o nadanie odpustu spowiadającym się w tym kościele w czasie wskazanych dni. Świątynia ta zapewne uległa zniszczeniu podczas przetaczających się częstych wojen na tych terenach lub została przebudowana jeszcze przed 1390 r., gdyż od tego roku, wg podań i niekompletnych zapisów w aktach grodzkich i ziemskich, istniał już nowy, ceglano-kamienny z przyporami i jednonawowy kościół pw. św. Wojciecha i św. Stanisława.

W latach późniejszych tj. po pożarze w 1621 r., i za nowego właściciela dóbr rzeszowskich Mikołaja Spytka Ligęzy – wybudowano nawę główną w obecnym kształcie. Następnie w 1754 r. poszerzono świątynię przez dobudowanie obu naw bocznych, co nadało kościołowi obecny wygląd. W czasach tych dobrami rzeszowskimi władali Lubomirscy. Budowla ta przetrwała do dnia dzisiejszego w postaci trójwymiarowej bryły, łącząc razem styl gotycki (prezbiterium) i styl barokowy (nawy kościoła). Ołtarz główny usytuowano na całej szerokości prezbiterium z obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, a powyżej z obrazami patronów kościoła. Ołtarz ten w 1932 r. został odnowiony a następnie uroczyście konsekrowany przez bpa Franciszka Bardę, Biskupa Przemyskiego. Od strony południowej, obok kościoła została w początkach XVII w., wybudowana wieża – dzwonnica, ceglano-wapienna, o prostej bryle, podstawie kwadratowej i wysokości 30,5 m.

Od początku zaistnienia Fara zawsze była parafią, obejmującą swym zasięgiem nie tylko teren miasta, ale i rozległe okolice poza granicami Rzeszowa. Jednak z biegiem lat, budowano nowe świątynie, a przy nich powstawały nowe parafie. Szczególne zmniejszenie terytorium parafii miało miejsce w 1949 r., kiedy obszar należący do Fary podzielono na trzy części, na których – oprócz Fary – utworzono nowe parafie: Chrystusa Króla i Księży Saletynów. Dalszego zmniejszenia parafii dokonano w latach 1969-2006, kiedy powstało 12 nowych parafii na terenie, który dawniej obejmowała Fara.

W ostatnich latach dokonano odnowienia polichromii świątyni oraz elewacji zewnętrznej, a także podjęto remont plebani oraz budynku katechetycznego, w którym uruchomiono przedszkole.

Informacje szczegółowe

Mapa

Rzeszowska Pielgrzymka na Jasną Górę – Grupa Świętego Wojciecha


Grupa św. Wojciecha – przy parafii Rzeszów – Fara

Kierownik grupy – ks Stanisław Szcząchor

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 17 853 30 16
  • E-mail: fararzeszow@gmail.com

Wyświetleń: 37